นกเอี้ยงสาริกา

นกเอี้ยงสาริกา

นกเอี้ยงสาริกา หรือสาริกา หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็น (ชื่อวิทยาศาสตร์: Acridotheres tristis) เป็นนกในนกเอเชียและนกกิ้งโครง (Sturnidae)

นกเอี้ยงสาริกา เป็นนกที่มองเห็นได้ง่ายในเขตเมืองหรือชุมชนมนุษย์ มีความยาว 25-26 เซนติเมตร ขาเรียวเรียวนิ้วแข็งแรงหัวและคอเป็นสีดำปากและผิวหนังรอบดวงตามีสีเหลือง ตัวสีน้ำตาลขอบปีกและปลายหางเป็นสีขาว หน้าอกท้องและก้นเป็นสีน้ำตาลอ่อน ชายและหญิงมีความคล้ายคลึงกัน อาศัยอยู่บนพื้นดินผสมกับนกตัวอื่น ๆ บ่อยครั้งที่เดินสลับกันวิ่งกระโดด คล่องแคล่วชอบกดโจมตีต่อสู้หรือต่อสู้กับนกอื่น

นกสาริกากินแมลงและเมล็ดพืชรวมถึงผลไม้ อาศัยอยู่ตามขอบของพื้นที่ทำนาใกล้หมู่บ้านอาจอยู่เป็นคู่หรือเป็นกลุ่มชอบหาเลี้ยงชีพบนพื้นในขณะที่มองหาอาหารมักจะตะโกนด้วยมีฤดูผสมพันธุ์ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน มันสร้างรังบนชายคาของบ้านหรือบนต้นไม้ที่มีกิ่ง หรือวางเลย์ 2-4 ฟองในการฟักไข่ทั้งตัวผู้และตัวเมียประมาณ 14 วันจากนั้นไข่จะฟักออกเป็น Found พบอย่างแพร่หลายในเอเชียจากอินเดียอัฟกานิสถานพม่าและภูมิภาคอินโดจีน ในประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภูมิภาคและปัจจุบันมีการนำเข้ามาในบางพื้นที่ที่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิม [4]

นกสาริกาเป็นนกอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในฐานะสัตว์เลี้ยง ในประเทศไทยนั้นจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ. 2535

นกเอี้ยงสาริกา

Sarika bird, Sarika or Sarika, popularly known as (Scientific name: Acridotheres tristis) is a bird in Asian birds and starlings. (Sturnidae)

Aryan Sarika is a bird that can easily be seen in urban or human communities. It is 25-26 centimeters long, slender legs, strong fingers, head and neck are black, mouth and skin around the eyes. Yellow The body is brown, the edges of the wings and the tip of the tail are white. The chest, abdomen and buttocks are light brown. Men and women are similar. Living on the ground mixed with other birds. Often walk alternately, run, jump. Active, likes to press attacks, fight or fight with other birds.

Sarika birds eat insects and seeds, including fruit. Live along the edge of the farmland near the village, may live in pairs or in groups like to earn a living on the ground while looking for food, often shouting too.There is a breeding season from March to April, does it build a nest on the eaves of the house or On the tree that has 2-4 branches or lay in hatching eggs for both males and females for about 14 days. After that the eggs will hatch as found. Found widely in Asia from India, Afghanistan, Myanmar. And Indochina It is found in all regions of Thailand and is currently imported in areas that do not have their original origin. [4]

Sarika birds are another bird that is popular as a pet. In Thailand, it is classified as a protected wildlife under the Wildlife Preservation and Protection Act B.E. 1992

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<