นกพิราบ

นกพิราบ

นกพิราบ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Columba livia) เป็นนกในตระกูลนกพิราบและนกพิราบ (Columbidae) โดยปกติคำว่า “pigeon” หมายถึงการเลี้ยงนกพิราบ (รวมถึงนกพิราบแฟนซีด้วย) สำหรับนกพิราบที่นอกเหนือจากนี้จะเรียกว่า “นกพิราบป่า”

นกพิราบป่ามีขนสีเทาอ่อน แต่ละปีกมีแถบสีดำสองแถบ แต่นกทั้งป่าและในประเทศมีสีและขนที่หลากหลาย มีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างเพศ สายพันธุ์นี้มักจะมีคู่เดียวมีลูก 2 คนในเวลา ผู้ปกครองช่วยยกระดับพวกเขา ซึ่งเมื่อจับคู่จะไม่แยกเลยตลอดชีวิต แม้ว่าทั้งคู่จะตาย

นกพิราบ ป่าเป็นชุดของเชื้อโรคต่าง ๆ ที่สามารถถ่ายทอดสู่มนุษย์ได้เช่นโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อรา, ปอดอักเสบ, ท้องร่วง, ความเครียดหรือแม้แต่หมัดจากนก

นกพิราบอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเปิดและกึ่งเปิดในพื้นที่เกษตรกรรมและเมือง หน้าผาและหินถูกนำมาใช้เพื่อสร้างสถานที่ทำรังสำหรับนกในป่า นกพิราบมีถิ่นกำเนิดในยุโรปแอฟริกาเหนือและเอเชียตะวันตก ก่อนที่จะแพร่กระจายไปยังเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกเพราะนกนั้นสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในเมืองได้เป็นอย่างมาก ประมาณว่ามีประมาณ 17-28 ล้านตัวในยุโรป ตอนนี้มีการพบนกพิราบในทุกทวีป ยกเว้นแอนตาร์กติกา

นกพิราบเป็นนกที่มนุษย์คุ้นเคย ในสมัยโบราณมันถูกใช้ในการสื่อสาร เพราะมันเป็นนกที่มีความรู้สึกที่ดีว่าจะหาทางกลับสู่การตั้งถิ่นฐานได้อย่างไรแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลโดยใช้สนามแม่เหล็กเดียวกันกับเต่าทะเล ใช้แสงแดดและจมูกเพื่อดมกลิ่น

ยังได้รับความนิยมจากกันและกันในการบินแข่งขันและเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจเพื่อบริโภคเนื้อสัตว์และสายพันธุ์ต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามจากธรรมชาติเพื่อการเลี้ยงสัตว์ที่สวยงาม

นอกจากนี้นกพิราบยังใช้เป็นสัญลักษณ์ในทางสากลหมายถึง “สันติภาพ” มักจะมีภาพของนกพิราบที่ถือสาขามะกอก

คำว่า “นกพิราบ” ในภาษาไทยนั้นมาจากคำว่า “wiraw”, “pirap” หรือ “pirap” ซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่า “ตะโกน”

นกพิราบ

นกพิราบ

Dove (scientific name: Columba livia) is a bird in the family of pigeons and pigeons (Columbidae). Normally, the word “pigeon” means raising pigeons. (Including fancy pigeons). As for pigeons, other than these are called “wild pigeons”.

Wild pigeons have light gray feathers. Each wing has two black stripes. But both domestic and wild birds have a variety of colors and feathers. There are slight differences between genders. This breed usually has only one pair. There are 2 children at a time. Parents help raise them. Which when paired will not separate at all for life Even if both of them die.


The

wild pigeon is a collection of germs that can be transmitted to humans, such as fungal encephalitis, pneumonia, diarrhea, stress, or even fleas from birds.

Pigeons live in open and semi-open environments in agricultural and urban areas. Cliffs and rocks are used to build nesting sites for birds in the forest. Pigeons are native to Europe, North Africa and Western Asia. Before spreading to cities around the world because birds are very adaptable to the urban environment It is estimated that there are approximately 17-28 million in Europe. Pigeons are now found on every continent. Except Antarctica

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<