นกอีเสือสีน้ำตาล

นกอีเสือสีน้ำตาล เป็นนกขนาดตัวที่เล็กชนิดหนึ่งในวงค์ laniidae จัดว่าเป็นนกพยพย้ายที่มี่ถิ่งอาศัยเข้ามาหากินใน ที่ประเทศไทย สามารถเจอได้บ่อยในช่วงเวลาปลายฤดูร้อน หรือปลายฤดูฝนซึ่งนกอีเเสื้อสีน้ำตาลนั้นมีถิ่น การกระจายพันธ์ุ

โดยพบได้ตั้งแตเอเชียเหนือจนยุโรป เอเชียกลาง หรือเอเชียตะวันออก และยังพบได้ที่ ประเทศอเมริกาเหนือ จึงมีชนิดย่อยด้วยกันทั้งหมด 4 ชนิด

นกอีเสือสีน้ำตาล นั้นมีหัวโตมีคิ้วเป็นเส้นสีน้ำตาลอ่อนออกขาวๆ ปากใหญ่หนา ปลายปากนั้นมีแหลมงุ้มเป็นจะงอยมีสีน้ำตาลดข้มออกดำๆ เป็นลักษณะที่โดดเด่นหรือที่แปลกกว่านกที่มีทั่วๆ ไปคือ มีฟันแหลมอยู่ที่ปากหนึ่งซี่ ละยังมีแถบสีดำตั้งตรงโคนปากจนไปถึงหู ที่ดูคล้ายๆกับหน้ากาก

นกอีเสือสีน้ำตาล นั้นมีนิสัยที่หวงถิ่นหากิน และยังมักส่งเสียดังๆ เสียงของนกนั้นมันจะร้อง แจ้ก… แซ้ก…..แจ้ก…..แซ้ก และยังบินวนไปมาเพื่อไลนกชนิดอื่นๆ ที่จะเข้ามาใกล้ๆตรงเขตหากินของมัน แต่ไม่เว้นแม้แต่นกล่าเหยื่ออย่าง เหยี่ยว ปกติชอบหากินตามลำพัง

อาหารของมันนั้นมันมักจะล่าพวก แมลงมาเป็นอาหาร เช่น ตั๊กแตน กบ เขียด จิ้งเหลน กิ้งก่า ลูกหนู หรือพวกสัตว์เล็กๆ ต่างๆ ที่มัมสามารถจับมาเป็นอาหารของมัน และนอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมที่คล้ายๆสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม อย่างเสือโคร่งหรือ เสือดาว ซึ่งที่เป็นมาของชื่อ นั้นคือ หลังจับเหยื่อได้แล้วมันจะไม่กินจนหมด แต่จะใช้ประโยชน์ จากต้นไม้ที่มีหนาม

นกอีเสือสีน้ำตาล

Brown tigers Is a small bird in the group laniidae. It is a migratory bird that lives in Thailand and can be found often during late summer. Or the end of the rainy season, which the brown-eared bird has endemic Distribution

It can be found from Northern Asia to Europe, Central Asia or East Asia. And can still be found at North american countries So there are a total of 4 subtypes.

Brown tigers It has a big head and has eyebrows. The line is light brown and white. The big mouth is thick, the tip of the mouth is pointed, the hook is nibbled. Is a distinctive feature or strange than birds that have a general, with a sharp tooth at the mouth. And still have a black stripe at the base of the mouth until reaching the ear That looks like a mask.

Brown tigers That possesses a habit of living And still often sending out loud The sound of that bird will sing … Chuck ….. Chak ….. Chak And still hovering around to fly to other birds That will come near to their livelihood But not even a bird of prey like a hawk, normally likes to earn a living on its own.

Its food is often hunted Insects such as grasshoppers, frogs, lizards, lizards, biceps, or small animals that can be caught as food. And besides that, there are behaviors similar to mammals. Like tigers or leopards, which come from its name, which after catching prey, it will not eat it all But will utilize From thorny trees

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<