ห่าน

ห่าน

ห่าน เป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่งที่เลี้ยงเพื่อการบริโภคเนื้อสัตว์ เนื่องจากเป็นเรื่องง่ายที่จะยกระดับร่างกายมีขนาดใหญ่ และให้เนื้อจำนวนมาก แต่การเลี้ยงเพื่อการบริโภคไม่เป็นที่นิยมสำหรับการเลี้ยงเพื่อความงามเลี้ยงห่านและไข่ห่านที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

เนื่องจากสัตว์หายากเป็นสัตว์ที่มีคอยาวเหมือนหงส์ดุ แต่รู้ว่าเป็นเจ้าของ วัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่นการเลี้ยงเพื่อควบคุมเป็ดและการเลี้ยงเหมือนคนเฝ้ายามเป็นต้น

ห่าน เป็นนกขนาดใหญ่ที่อยู่ในตระกูลอนาทิแดซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับเป็ดหงส์และนกเป็ดน้ำ ห่านมีลักษณะทั่วไปคล้ายกับหงส์ แต่หงส์มีขนาดใหญ่กว่าและมีคุณสมบัติที่โดดเด่น ในเพศชายเมื่อถึงวัยผู้ใหญ่จะมีปุ่มแข็งหรือบริเวณที่ยื่นออกมาก่อนที่จะงอยปากบน มองเห็นได้ชัดเจน

ห่าน นั้นแบ่งออกเป็น 3 สกุลด้วยกัน แต่ในประเทศไทยที่มาของห่านที่เลี้ยงในเชิงพาณิชย์นั้นปัจจุบันมีจำหน่ายในท้องตลาดรวมถึงห่านสีเทาสีชมพู และห่านสีเทาดำห่าน

ห่าน เป็นสัตว์ที่เลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ สำหรับคนตัวใหญ่นั้นมีเนื้อสัตว์จำนวนมากที่ปรุงเป็นอาหารยอดนิยมเช่นห่านย่างบนหม้อดินและบะหมี่ในอาหารจีนและชาวจีนเชื่อว่าการเคารพห่านจะส่งผลให้ทายาสืบทอด

ห่าน

Goose is a type of poultry raised for meat consumption. Since it is easy to raise a large body And give a lot of meat But consumer rearing is not popular for beauty rearing, geese and geese eggs that are becoming more popular.

Because rare animals are animals with long necks like fierce swans. But knowing that it’s the owner Other purposes, such as raising ducks and raising like a watchman etc.

Goose is a large bird belonging to the Anathida family, which is the same family as the mallard and teal. Geese are similar to swans. But the swans are bigger and have outstanding qualities In males, when reaching adulthood, there is a stiff button or protrusion before the top beak. Clearly visible.

Geese are divided into 3 surnames, but in Thailand, the origin of geese that are raised commercially is currently on the market, including gray-pink geese. And goose gray goose

Geese are raising animals as economic animals. For the big people, there are a lot of meats cooked in popular dishes, such as grilled goose on earthen pots and noodles in Chinese food, and Chinese people believe that respecting geese will result in succession.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<