Buceros rhinoceros

Buceros rhinoceros หรือนกเงือกหัวแรดขนาดใหญ่ความยาวลำตัวประมาณ 120 เซนติเมตร ลักษณะชายและหญิงแตกต่างกันเล็กน้อย ขนาดลำตัวของตัวเมียจะเล็กกว่าตัวผู้เล็กน้อย มีหูและตาที่ยื่นออกมาซีดกว่าตัวผู้ ส่วนที่เหลือคล้ายกันมาก ขนที่ปีกและลำตัวสีดำไม่มีขนใต้ปีก ท้องและหางสีขาวมีลายดำพาด

หางใกล้ส่วนปลาย คล้ายกับคาฮังมีจะงอยปากยาวยื่นออกมาทางด้านบน ที่ฐานของติ่งมีสีแดงที่ด้านหน้าของส่วนโค้งขึ้นไปเช่นด้านนอกเป็นที่มาของชื่อสามัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Buceros rhinoceros สามารถพบได้ในมาเลเซียและในประเทศไทยพบได้เฉพาะภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปอาหาร ได้แก่ งูจิ้งเหลนกิ้งก่าผลไม้สัตว์ขนาดเล็ก

นกเงือกหัวแรด อาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นที่ระดับความสูงไม่เกิน 4,000 ฟุตหรือ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล มักเกาะอยู่บนกิ่งไม้สูงลักษณะการผสมพันธุ์ของนกเงือกหัวแรดคล้ายกับนกเงือกอื่น ๆ โดยทำรังตามโพรงไม้ ตัวผู้จะออกหาอาหารแม่นกและลูกนก และเมื่อลูกนกโตจนกลวงแม่นกจะเป็นฝ่าย

ทุบรูก่อน เพื่อให้นกสบายตัวขึ้นและช่วยให้พ่อนกหาอาหารมาเลี้ยงลูกของมันซึ่งพฤติกรรมของแม่นกโพรงออกมาก่อนลูกนกจะพบเฉพาะนกเงือกตัวใหญ่นกเงือกหัวแรดและกกเท่านั้น

Buceros rhinoceros

Buceros rhinoceros

Rhinoceros Hornbill Large hornbill, with a body length of approximately 120 centimeters. Male and female characteristics are slightly different. The body size of the female is slightly smaller than the male. With protruding ears and eyes, paler than males The rest are very similar. The feathers on the wings and the body are black without feathers under the wings. The belly and tail are white with black stripes.

The tail near the tip. Similar to Kahang, it has a long beak protruding from the top. At the base of the protrusion there is a reddish color on the front of the arc upward, ie on the outside, is the birthplace of both Thai and English common names.

Rhino Hornbill can be found in Malaysia and in Thailand, only in the lower South. From Songkhla province downward, the food includes snakes, skinks, lizards, fruits and small animals.

Smash holes first to make the bird more comfortable and help the father bird feed her offspring, where the maternal behavior of the burrows comes out before the chicks find only the big hornbills, rhinoceros hornbills and the reeds.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ufa777<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

นกคอพัน

นกคอพัน มีลำตัวเรียวคอสั้นปากสั้นและแบนด้านข้างมาก สั้นขากรรไกรบนโค้งลงเล็กน้อยปลายปากแหลมรูปกรวย รูจมูกค่อนข้างใหญ่เป็นสันเกลือปากบนไม่มีขน แต่มีพังผืด ปีกมีลักษณะโค้งมนกลม

นกคอพัน ลำตัวด้านบนลายจุดสีน้ำตาลดำ ด้านล่างลำตัวมีลายระหว่างสีขาวและสีน้ำตาลดูระยะทางจะเห็นเป็นสีน้ำตาลปนเทากลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม แต่นกหัวขวานไม่สามารถปีนต้นไม้ในแนวตั้งได้เหมือนนกหัวขวานชนิดใด เนื่องจากขนหางอ่อนนุ่มไม่สามารถพยุงตัวได้ซึ่งจะเกาะกิ่งไม้

เหมือนคอนนอกจากนี้จะงอยปากไม่สามารถแทงลำต้นของต้นไม้เพื่อหาแมลงกินได้เช่นกัน แต่นกกินปลีคอจะมีลิ้นยาวและน้ำลายเหนียวกินมดหรือหนอนบนต้นไม้ เหมือนนกหัวขวานความยาวลำตัวประมาณ 16-18 เซนติเมตร

นกคอพัน เป็นนกที่อาศัยอยู่ตามลำพังหรือเป็นคู่หากนกตัวอื่นหรือฝูงนกอื่น ๆ เข้ามาใกล้พวกมันจะบินหนีไปมักจะหาอาหารตามพื้นดินมากกว่าบนต้นไม้ เนื่องจากมันกินมดซึ่งส่วนใหญ่เป็นแมลงบนพื้นดินโดยการกระโดดไปมาบนพื้นดินและหยุดชั่วคราวเพื่อมองหาตามร่องของพื้นจึงมีคำติดต่อกันแปดถึง 15 คำที่ได้ยินในระยะทางไกล

สาเหตุที่สามารถเลียนแบบคอได้เหมือนการเคลื่อนไหวของงู รวมทั้งยังสามารถแลบลิ้นที่ใช้ตวัดกินแมลงอย่างงูได้อีกด้วยเพื่อป้องกันตัวเองและเด็กเล็กที่อยู่ในโพรงจากนกหรือผู้ล่าอื่น ๆ

นกคอพัน

Bird necked has a slender body, a short neck, a short beak and a very flattened side. Short, slightly curved upper jaw, pointed cone-shaped tip. The nostrils are quite large, the upper lip is hairless, but fibrous, the wings are rounded and rounded.

Bird necked The upper body is black-brown dot pattern. Below the body there is a pattern between white and brown, looking at the distance, you will see a grayish brown, blending with the environment. But woodpeckers cannot climb trees vertically like any woodpecker. Since the tail feathers are soft and unable to support the body, they cling to the branches.

Like a perch, the beak cannot pierce the trunk of a tree for insects. But the neck-eating bird has a long tongue and sticky saliva eating ants or worms on the tree. Like a woodpecker, its body length is 16-18 cm.

Bird neck are birds that live alone or in pairs.If other birds or other birds come close to them, they fly away, often foraging on the ground rather than on trees. Since it feeds on ants, mostly ground insects, jumping back and forth onto the ground and pausing to look up along the furrows of the ground, there are eight to 15 consecutive words heard over long distances.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ufa777<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

นกพรานผึ้ง

นกพรานผึ้ง เป็นนกตัวเล็ก (จะงอยปากถึงปลายหาง 17 ซม.) มีลักษณะเหมือนนกปรอดหัวโขนมาก แต่จะงอยปากหนาและอวบจะงอยปากจะมีสีเข้มกว่า แต่ริมฝีปากล่างจะมีสีอ่อนกว่า ลำตัวด้านบนสีเทาแกมเขียว ลำตัวด้านล่างมีสีขาว หน้าอกสีขาวอมเทาด้านข้างของลำตัวมีแถบสีดำ ตาสีน้ำตาลแดงหรือสีน้ำตาลในลูกนกตัวผู้ที่หัวไหล่มีแถบสีเหลืองเล็ก ๆ ตัวเมียดูเหมือนตัวผู้ แต่ไม่มีแถบสีเหลืองมีเสียงร้องคล้ายแมวว่า “เมี้ยว”

นกพรานผึ้ง คือนกกินผึ้ง,ตัวอ่อนของผึ้ง และขี้ผึ้งเป็นอาหารรวมทั้งตัวต่อแม้กระทั่งบุกเข้าไปในรังผึ้งโดยไม่ได้รับอันตรายจากผึ้งต่อยทั้งนี้เนื่องจากมีปีกที่หนาซึ่งผึ้งไม่สามารถทำอันตรายได้ และเชื่อกันว่ากลิ่นตัวแรงมากจนผึ้งไม่กล้าเข้าใกล้ แต่เรื่องนี้ยังไม่มีการพิสูจน์

นกพรานผึ้ง เป็นนกที่มีพฤติกรรมใช้มือเดียว นาน ๆ ทีจะได้เห็นพวกเขาเป็นคู่ เป็นนกที่บินได้ดีและรวดเร็ว และเป็นนกประจำถิ่นจะอยู่ในที่ใด ๆ ตลอดไปก็ต่อเมื่อนกตัวเก่าตายนกตัวใหม่มาแทน ในประเทศไทยมีรายงานการพบเห็นเพียงไม่กี่ครั้ง ในป่าชายแดนใต้ติดกับมาเลเซียมีรายงานในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากในป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้ง ทั้งในพื้นที่ราบและที่สูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร

นกพรานผึ้ง

The Bee Hunter is a small bird. (The beak to the end of the tail 17 cm) looks like a very hairy bulbul. But the beak is thick and plump, the beak is darker. But the lower lip is lighter in color The upper body is greenish gray. The lower body is

white. The breasts are grayish white, the sides of the body have black stripes. The eyes are hazel or brown in the male chicks with small yellow stripes on the shoulder, the female looks like a male. But without the yellow stripe, a cat screams “meow”.

Bee hunter is a bee-eating bird, a bee larva. And beeswax is food, including wasps, even invading the hive without any harm from a bee sting, due to the thick wings that bees cannot do harm. And it is believed that the odor was so strong that bees did not dare to approach it. But this story has not been proven.

Bee hunters are birds that tend to use one hand for a long time to see them as a pair. It is a bird that can fly well and quickly. And it is a resident bird that will live in any place forever only when the old bird dies, the new bird replaces. In Thailand there are only a few reported sightings. In the forests of the southern border with Malaysia, it is reported in the Umphang Wildlife Sanctuary, Tak Province, in the rainforest and the dry evergreen forest.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ufa777<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

วงศ์นกหัวขวาน

วงศ์นกหัวขวาน วงศ์นกในอันดับนกหัวขวานและนกโพระดกใช้ชื่อวงศ์ Picidae เป็นนกที่สามารถไต่ขึ้นลงตามต้นไม้ได้เช่นเดียวกับในแนวตั้ง มีขาสั้นและเล็บแหลมคมส่วนใหญ่มีนิ้วหน้า 2 นิ้วนิ้วหลัง 2 นิ้วเล็บแหลมและแข็งแรง หางมักจะแข็งมากและเป็นรูปลิ่ม ใช้เพื่อช่วยพยุงต้นไม้ในขณะที่

พวกมันไต่ขึ้นและลงตามลำต้น นกหัวขวานเป็นนกชนิดหนึ่ง หรืออาศัยอยู่ในโพรงไม้โดยปกติแล้วสถานที่ทำรังจะเลือกใช้จะงอยปากที่แข็งแรงแทงพืชให้เป็นโพรงขนาดใหญ่ ขนาดของนกเองก็สามารถเข้าออกได้อย่างง่ายดาย นกหัวขวานเป็นนกที่มักจะอาศัยอยู่ตามลำพัง พวกมันจะไม่ทำตัว

เป็นฝูงเหมือนนกชนิดอื่น ๆ หากมีนกบุกเข้ามา มันจะส่งเสียง “ปิดปาก” ดังก้องเพื่อเตือน อย่างไรก็ตามตัวเมียยังช่วยเลือกพื้นที่ทำรังเหล่านี้ได้ ส่วนใหญ่มักชอบไม้เนื้ออ่อน ซึ่งในฤดูแล้งต้นไม้เหล่านี้จะทิ้งใบ แต่บางครั้งจะทำรังบนต้นไม้แห้งหรือต้นมะพร้าวหรือต้นปาล์ม

วงศ์นกหัวขวาน พฤติกรรมการวางไข่ที่แปลกคือหลังจากวางไข่แล้ว ตัวผู้เป็นตัวหลักในการฟักตัวและเลี้ยงดูลูก อย่างไรก็ตามนกหัวขวานมักมีโพรงนั่นคือโพรงใด ๆ ในเวลาค่ำมันบินกลับมานอนในโพรงเหล่านี้ตามปกตินกหัวขวานมักจะมีโพรงให้นอน 2-3 ที่เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งรบกวนอื่น ๆ

วงศ์นกหัวขวาน

Family of woodpeckers The bird family in the woodpecker and porpoise family names Picidae as birds that can climb up and down trees as well as vertically. They have short legs and sharp nails. Most have two front toes, 2 back fingers, sharp and strong nails. The tail is usually very hard and wedge-shaped. Used to help support the plants while

They climb up and down the trunks. The woodpecker is a type of bird. Or live in a hollow wood, usually the nesting site will choose to use a strong beak to pierce the plant into a large hole. The size of the bird itself is easy to get in and out. The woodpecker is a bird that usually lives alone. They won’t act.

It is a flock like other birds. If a bird invades It emits a loud “gag” sound to warn. However, the female can also help select these nesting areas. Most often like softwood. Which in the dry season these trees will drop leaves But sometimes they nest on dry trees or coconut trees or palm trees.

Woodpecker family Strange spawning behavior is after spawning. Male is the main incubation and parenting body However, woodpeckers often have burrows, that is, any burrows at dusk, they fly back to sleep in these burrows.As a rule, woodpeckers have a few burrows to protect from other disturbances.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ufa777<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน