Buceros rhinoceros

Buceros rhinoceros

Buceros rhinoceros หรือนกเงือกหัวแรดขนาดใหญ่ความยาวลำตัวประมาณ 120 เซนติเมตร ลักษณะชายและหญิงแตกต่างกันเล็กน้อย ขนาดลำตัวของตัวเมียจะเล็กกว่าตัวผู้เล็กน้อย มีหูและตาที่ยื่นออกมาซีดกว่าตัวผู้ ส่วนที่เหลือคล้ายกันมาก ขนที่ปีกและลำตัวสีดำไม่มีขนใต้ปีก ท้องและหางสีขาวมีลายดำพาด

หางใกล้ส่วนปลาย คล้ายกับคาฮังมีจะงอยปากยาวยื่นออกมาทางด้านบน ที่ฐานของติ่งมีสีแดงที่ด้านหน้าของส่วนโค้งขึ้นไปเช่นด้านนอกเป็นที่มาของชื่อสามัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Buceros rhinoceros สามารถพบได้ในมาเลเซียและในประเทศไทยพบได้เฉพาะภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปอาหาร ได้แก่ งูจิ้งเหลนกิ้งก่าผลไม้สัตว์ขนาดเล็ก

นกเงือกหัวแรด อาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นที่ระดับความสูงไม่เกิน 4,000 ฟุตหรือ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล มักเกาะอยู่บนกิ่งไม้สูงลักษณะการผสมพันธุ์ของนกเงือกหัวแรดคล้ายกับนกเงือกอื่น ๆ โดยทำรังตามโพรงไม้ ตัวผู้จะออกหาอาหารแม่นกและลูกนก และเมื่อลูกนกโตจนกลวงแม่นกจะเป็นฝ่าย

ทุบรูก่อน เพื่อให้นกสบายตัวขึ้นและช่วยให้พ่อนกหาอาหารมาเลี้ยงลูกของมันซึ่งพฤติกรรมของแม่นกโพรงออกมาก่อนลูกนกจะพบเฉพาะนกเงือกตัวใหญ่นกเงือกหัวแรดและกกเท่านั้น

Buceros rhinoceros

Buceros rhinoceros

Rhinoceros Hornbill Large hornbill, with a body length of approximately 120 centimeters. Male and female characteristics are slightly different. The body size of the female is slightly smaller than the male. With protruding ears and eyes, paler than males The rest are very similar. The feathers on the wings and the body are black without feathers under the wings. The belly and tail are white with black stripes.

The tail near the tip. Similar to Kahang, it has a long beak protruding from the top. At the base of the protrusion there is a reddish color on the front of the arc upward, ie on the outside, is the birthplace of both Thai and English common names.

Rhino Hornbill can be found in Malaysia and in Thailand, only in the lower South. From Songkhla province downward, the food includes snakes, skinks, lizards, fruits and small animals.

Smash holes first to make the bird more comfortable and help the father bird feed her offspring, where the maternal behavior of the burrows comes out before the chicks find only the big hornbills, rhinoceros hornbills and the reeds.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ufa777<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. นกพิราบ
  2. นกเกาะคอน
  3. นกขุนทอง
  4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
  5. นกเอี้ยงหงอน