นกจาบคาหัวเขียว

นกจาบคาหัวเขียว

นกจาบคาหัวเขียว จัดเป็นนกอพยพชนิดหนึ่งมีแหล่งเพาะพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บางครั้งถูกจัดอยู่ในประเภทเดียวกับ Merops persicus ในประเทศไทยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ห้ามล่าพยายามล่าค้านำเข้าหรือส่งออกมีไว้ในครอบครองห้ามเพาะพันธุ์ห้ามเก็บหรือทำอันตรายต่อรัง การห้ามการครอบครองและการค้าใช้กับไข่และซากสัตว์

นกชนิดนี้มีลำตัวที่สมส่วน มีสีสันด้วยสีเขียวที่โดดเด่นมีจุดสีน้ำเงินเล็ก ๆ บนใบหน้า และมีแถบสีดำยาวที่ตาขนที่คอมีสีเหลืองและน้ำตาลหางมี 5 สีและจงอยปากเป็นสีดำ พวกมันสามารถเติบโตได้ยาว 23-26 ซม. รวมถึงความยาวของขนหางตรงกลางสองอันที่ยาวกว่าบริเวณอื่น ๆ

นกจาบคาหัวเขียว แพร่พันธุ์ในพื้นที่ชนบทกึ่งเขตร้อน ตัวอย่างเช่นในฟาร์มสวนนาข้าวหรือสวนสาธารณะมักพบอยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ มันกินแมลงต่างๆเป็นอาหารเช่นเดียวกับนกชนิดอื่นๆ

โดยเฉพาะผึ้งตัวต่อและแตนซึ่งจะบินหนีออกจากเกาะเพื่อจับเหยื่อในอากาศ เหยื่อจะถูกพากลับที่พักบนเกาะ จากนั้นใช้จะงอยปากจิกเหยื่อจนตายและเปลือกแข็งที่ห่อร่างขาด สำหรับนกชนิดนี้พบว่าเหยื่อที่ล่าได้มีค่าเท่ากันทั้งผึ้งและแมลงปอ

นกจาบคาหัวเขียว ชอบสร้างรังรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ริมฝั่งแหล่งน้ำที่มีทรายหรือในที่ราบเปิด รังมีลักษณะเป็นอุโมงค์ยาว นกชนิดนี้วางไข่เป็นทรงกลมสีขาวครั้งละ 5-7 ฟอง ทั้งตัวผู้และตัวเมียจะคอยเฝ้าไข่ด้วยกัน นอกจากนี้เมื่อพวกเขาใช้งานหรือพักผ่อนอยู่ที่สูงมักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

นกจาบคาหัวเขียว

Green-headed weaver is classified as a type of migratory bird and has breeding grounds in Southeast Asia. It is sometimes categorized as Merops persicus in Thailand as a protected wildlife. According to the Wildlife Preservation and Protection Act, B.E. 2535, it is prohibited to hunt, try to hunt, trade, import or export, possess in possession, prohibit breeding, store or harm the nest. The possession and trade ban applies to eggs and carcasses.

This bird has a slim body. It is colored with a distinctive green color, with small blue spots on the face and long black stripes on the eyes, the neck hair is yellow and brown, the tail is 5 colors and the beak is black. They can grow to 23-26 cm in length, including the length of two middle tail feathers that are longer than the rest.

Green-headed Cabbage is breeding in rural subtropical areas. For example, in farms, gardens, paddy fields, or parks, they are often found near large bodies of water. It feeds on insects just like other birds.

Especially bees, wasps and wasps, which fly away from islands to capture prey in the air. The victim will be brought back to the island accommodation. Then use the beak to peck the victim until death and the hard shell that wrapped the body. For this bird, prey was found to be equal for both bees and dragonflies.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ufa777<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. นกพิราบ
  2. นกเกาะคอน
  3. นกขุนทอง
  4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
  5. นกเอี้ยงหงอน