นกกระทุง

นกกระทุง

นกกระทุง เป็นนกน้ำขนาดใหญ่ ตัวผู้และตัวเมียคล้ายกัน แต่ตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียยาวประมาณ 140 เซนติเมตรปากของมันยาวและแบนมีถุงน้ำสีม่วงอ่อนใต้คอขอบด้านบนของปากมีจุดสีน้ำเงินเข้มขาสั้นสีน้ำตาลและมีเยื่อหุ้มระหว่างข้อ สี่นิ้ว ใช้สำหรับว่ายน้ำขณะบินคอจะหดกลับและวางศีรษะไว้บนไหล่ ขนตามตัวเป็นสีเทาอ่อนรอบ ๆ ตาขาว

นกกระทุง ในประเทศไทยพบตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่และตามชายทะเลในภาคกลางและภาคใต้นอกจากนี้ยังพบในอินโด – แปซิฟิกอินเดียพม่าอินโดจีนและชวา อาหารของพวกเขา ได้แก่ ปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำในน้ำขนาดใหญ่

นกกระทุง พวกมันชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงในช่วงออกล่าและทำรัง ในขณะที่หาอาหารจะใช้ถุงใต้คอทำหน้าที่เหมือนช้อนปลาที่แกว่งลงมาที่คอหอย
นกกระยางทำรังบนต้นไม้รวมกันเป็นฝูงวางไข่ครั้งละ 1-5 ฟองและฟักเป็นเวลาประมาณ 30 วันโดยทั้งตัวผู้และตัวเมียจะผลัดกันทำหน้าที่

ใกล้สูญพันธุ์จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ. ศ. 2535

นกกระทุง

A pelican is a large water bird. Male and female are similar. But the male is larger than the female, about 140 cm long, its mouth is long and flat, with a light purple cyst under the neck, the top edge of the mouth has dark blue spots, short brown legs and membranes between the joints of four fingers. Swimming while flying, the neck is retracted and the head rested on the shoulders. Body hair is light gray around the whites of the eyes.

Pelican In Thailand, they are found in large bodies of water and along the seashore in the central and southern regions.They are also found in Indo-Pacific, India, Myanmar, Indochina and Java. Their food is fish, large aquatic amphibians.

Pelicans They like to gather in flocks during hunting and nesting. While foraging, the bag under the neck acts like a fish spoon swinging down the throat.
Pelicans nest on the tree together in a group, lay 1-5 eggs at a time and incubate for approximately 30 days. Male and female will take turns acting

Endangered species is classified as a protected wildlife under the Wildlife Preservation and Protection Act. Fri. 2535.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ufa777<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. นกพิราบ
  2. นกเกาะคอน
  3. นกขุนทอง
  4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
  5. นกเอี้ยงหงอน