นกแซงแซวหางปลา

นกแซงแซวหางปลา เป็นนกเกาะขนาดเล็กในวงศ์ drongo พบทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่าน ทางตะวันออกไปถึงอินเดียและศรีลังกาทางใต้ถึงจีนและอินโดนีเซียในประเทศไทยพบได้บ่อยมากทั่วประเทศ จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ. ศ. 2535

นกแซงแซวหางปลา จัดอยู่ในวงศ์ drongo ชื่อวิทยาศาสตร์ Dicrurus macrocercus Dicrurus มาจากภาษากรีก dikroos dikros แปลว่าแยกส่วน oura หมายถึงหาง นกชนิดหนึ่งที่มีหางแฉกซึ่งเป็นลักษณะเด่นของนกนางแอ่น ชื่อ macrocercus มาจากคำภาษากรีกว่า marokerkos แปลว่าหางยาวดังนั้นชื่อวิทยาศาสตร์ของ drongo จึงหมายถึงนกที่มีหางแฉกยาว

นกแซงแซวหางปลา

นกแซงแซวหางปลา ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะเหมือนกัน ความยาวลำตัวประมาณ 28 เซนติเมตร ขนทั่วตัวมีสีน้ำเงิน – ดำ หางแหลมคล้ายหางปลาคาร์ฟ ปากดำปากล่างขาดำเท้าดำตาแดงที่ม่านตา. แต่ตาเป็นสีดำ

นกแซงแซวหางปลา เป็น นกแซงแซว ชนิดเดียวที่ชอบเกาะ ตามกิ่งไม้โล่งในทุ่งริมน้ำไม่ชอบลงมาบนพื้นดินมักอาศัยอยู่เพียงตัวเดียวหรืออยู่เป็นคู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์เป็นนกที่ไม่กลัวนกตัวอื่นหากนกอื่นมา ปิดมันจะไล่มัน สามารถเลียนเสียงนกชนิดอื่นได้มันกินอาหารโดยบินออกจากเกาะจิกแมลงบิน บางครั้งก็ให้อาหารกลุ่มเล็ก ๆ 3-6 ตัว

นกชนิดนี้ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคม พวกมันสร้างรังบนต้นไม้สูงที่มีกิ่งก้านเล็ก ๆ ขัดเป็นรูปถ้วย มีแอ่งตรงกลางเพื่อวางไข่รองด้วยขนและหญ้าอ่อน วางไข่ครั้งละ 3-4 ฟอง

The drongos is a small island in the drongo family found in southwestern Iran. East to India and Sri Lanka, south to China and Indonesia in Thailand, it is very common throughout the country. Classified as a protected wildlife under the Wildlife Preservation and Protection Act, Por. Fri. 2535.

Swallowtail Dicrurus macrocercus Dicrurus is from the Greek dikroos dikros, meaning oura, a swallowtail, a distinctive feature of the swallowtail. The name macrocercus comes from the Greek word. Marokerkos means long tail, so the scientific name for drongo refers to the long swallowtail bird.

Swallowtail Male and female have the same characteristics. Its body length is about 28 centimeters. The feathers all over the body are blue-black and the tail is pointed like a carp’s tail. Black mouth, lower lip, black legs, black feet, red eyes on the iris. But my eyes are black.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

นกเงือกหัวหงอก

นกเงือกหัวหงอก นกเงือกมีลำตัวยาวประมาณ 90 เซนติเมตร ตัวผู้และตัวเมียไม่เหมือนกันส่วนหัวคออกและปลายปีกของตัวผู้มีสีขาว ไม่มีขนใต้ปีกด้านนอกเป็นสีดำ ส่วนตัวภรรยามีคอและลำตัวเป็นสีดำ ปากมีขนาดใหญ่สีเทาดำและจะงอยปากยาว ทั้งตัวผู้และตัวเมียมีหงอนสีขาว

นกเงือกหัวหงอก เป็นนกเงือกชนิดหนึ่งที่มีสายพันธุกรรมเก่าแก่ยาว จากการวิเคราะห์ดีเอ็นเอพบว่ามีอายุมากถึง 47 ล้านปีก่อน

นกเงือกหัวหงอก พบได้ในเอเชียสุมาตราบอร์เนียวมาเลเซียเวียดนามและเทือกเขาตะนาวศรีสำหรับในประเทศไทยพบได้เฉพาะในภาคใต้ และทางตะวันตกบางส่วนเช่นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอาหาร ได้แก่ สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กเช่นงูจิ้งเหลนกิ้งก่ารวมทั้งผลไม้ต่างๆเช่นลูกไม้ผลไม้นกเงือกนกเงือกที่กินอาหารประเภทโปรตีนมากกว่าพืช และเคยล่าปลาเป็นอาหารมาก่อน

พวกเขาชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และมักจะร้องไห้เสียงดัง พวกมันอาศัยอยู่ในป่าดงดิบ ตั้งแต่เชิงเขาจนถึงระดับความสูง 600 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไป. พฤติกรรมการผสมพันธุ์ของนกเงือกก็เหมือนกับนกเงือกชนิดอื่น ๆ ตลอดชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคู่ค้าเลย ตัวเมียจะวางไข่ตามโพรงไม้ ตัวผู้กำลังหาอาหารสำหรับแม่นกและลูกนก

นกเงือกหัวหงอก

The hornbill The hornbill has a body approximately 90 centimeters long. The male and female are not the same, the head and wingtips of the male are white. There are no feathers under the wings, the outside is black. His wife’s neck and body are black. The mouth is large, gray-black, and the beak is long. Both male and female have a white crest.

The hornbill is a hornbill with a long old genetic line. Based on DNA analyzes, it was found 47 million years ago.

The Hornbill is found in Asia, Sumatra, Borneo, Malaysia, Vietnam and the Tanintharyi Mountains. In Thailand, it is only found in the south. And in the west, some such as Kaeng Krachan National Park. Food includes small reptiles such as snakes, skinks, lizards, as well as fruits such as fruit trees, hornbills, hornbills that eat more protein than plants. And used to hunt fish for food before.

They like to get together in small groups and often cry loudly. They live in the rainforest. From the foot of the mountain to an altitude of 600 meters above sea level. The mating behavior of hornbills is the same as for other hornbill species. Female will lay eggs in the hollow of the tree. The male is looking for food for the mother bird and the chicks.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

นกยางควาย

นกยางควาย เป็นนกกระยางขาวตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะเหมือนกัน ขนทั่วตัวเป็นสีขาว ขากรรไกรค่อนข้างใหญ่และสั้น ความยาวจากปลายปากถึงปลายหางเพียง 51 ซม. แต่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์จะมีขนเป็นเส้นยาวที่หัวคอและหลังสีเหลืองส้ม หลังจากฤดูผสมพันธุ์ขนประดับดังกล่าวจะผลัดขน ตา

และปากเป็นสีเหลือง แต่รอบ ๆ ตาสีเขียวซีดและเท้าสีดำในเวลานี้เมื่อจับคู่กันแล้วทั้งสองเพศจะช่วยกันสร้างรังโดยตัวผู้ที่หาอาหารได้นั่นคือกิ่งไม้แห้งที่อาจถูกหยิบขึ้นมาหรือขโมยมาจากบริเวณใกล้เคียง รัง. การสร้างรังตัวเมียเมื่อวางไข่แล้วพวกมันจะช่วยกันฟักไข่ และหาอาหารเพื่อเลี้ยงลูกของเธอ

นกยางควาย สามารถแบ่งออกเป็นสองชนิดย่อยทางภูมิศาสตร์: ตะวันตก, บีไอบิสและตะวันออก, B. coromandus McAllen และ Brook แต่ถือว่าเป็นประเภทเดียวกัน

นกยางควาย

นกยางควาย อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเช่นเดียวกับนกยางอื่น ๆ แต่นกยางไม่กินปลาเป็นอาหารหลัก แต่มักกินตั๊กแตนและแมลงในทุ่งหญ้าที่อาศัยอยู่ในน้ำ. หรือแม้แต่กบก็กำลังตะเกียกตะกาย นอกจากนี้ควายยังอาจจับแมลงบนตัวควายหรือวัว

Egret is a white egret, males and females have the same characteristics. The hair all over the body is white. The jaws are quite large and short. The length from the tip of the mouth to the tip of the tail is only 51 cm, but during the mating season it has long hairs on the head, neck and back. After the mating season, these hairs will shed their eyes.

And the mouth is yellow, but around the pale green eyes and black feet at this time, when paired, both sexes help to build a nest by a foraging male, that is, a dry branch that may be picked. They come up or steal from nearby nests. Building a female nest, once they lay their eggs, they help each other to hatch. And looking for food to feed her child.

Egret can be divided into two geographic subspecies: Western, Bibis and Eastern, B. coromandus McAllen and Brook, but they are considered the same.

Egrets live in water like other bitterns, but they do not eat fish as their main food. But they often eat grasshoppers and grasshoppers that live in the water. Or even frogs are scrambling Buffalo may also catch insects on the body of a buffalo or a cow.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

นกแต้วแร้วท้องดำ

นกแต้วแร้วท้องดำ ถูกค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2418 ในเขตตะนาวศรีประเทศพม่าโดยมีชื่อสามัญเป็นภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นเกียรติแก่นายธนาคารจอห์นเฮนรีเกอร์นีย์ และนักปักษาสมัครเล่นชาวอังกฤษมีรายงานการพบครั้งสุดท้าย ในประเทศพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2457 และไม่พบอีก

เลยเป็นเวลา 50 ปีติดต่อกันไซเตสถูกระบุว่าเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้มีการค้นพบในประเทศไทยโดยฟิลิปดี. ราโอ และอุทัยตรีสุคนธ์พบ 44-45 คู่ แต่ในปี 2540 เหลือเพียง 9 คู่เท่านั้น ปัจจุบันคาดว่ามีเพียง 13-20 คู่เท่านั้นจึงมี 19 ชนิดถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย

ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่าปี 1992 ซึ่งก่อนหน้านี้ IUCN ได้ประเมินว่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง แต่เนื่องจากการสำรวจพบประชากรนกชนิดนี้ในพม่ามากขึ้นในปี 2551 จึงได้ปรับปรุงสถานะให้เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เล็กน้อย

นกแต้วแร้วท้องดำ

นกแต้วแร้วท้องดำ เป็นนก 1 ใน 12 ชนิดที่พบในประเทศไทย รูปร่างอ้วนป้อมคอสั้นหัวโตหางสั้นลำตัวยาว 22 เซนติเมตรตัวผู้หัวมีสีดำ มงกุฎและท้ายทอยเป็นสีน้ำเงินเหลือบไปบนท้องฟ้า หางสีเขียวแกมน้ำเงินท้องมีสีเหลืองสดมีริ้วสีดำบาง ๆ ทั่วส่วนท้อง ใต้ท้องมีรอยดำซึ่งเป็นที่มาของชื่อกระหม่อมตัวเมียมีสีเหลืองอ่อน มีแถบสีดำพาดผ่านใต้ตาลงไปที่แก้มท้องสีขาวมีลายสีน้ำตาลพาดจากอกลงไปด้านล่าง

พวกเขาอาศัยอยู่ในป่าดิบที่ต่ำ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 200 เมตรมักพบบนที่ราบใกล้คูน้ำหรือลำธารที่เปียกชื้นฉันไม่ชอบอยู่ในบริเวณที่มีพื้นดินหนาแน่น

The Black-headed Pitta was first discovered in 1875 in Tanintharyi District, Burma, with the common name in English and scientific in honor of banker John. Henry Gurney And British amateur fighters have reported the last encounter In Burma in 1914 and is nowhere to be found again.

For 50 years in a row, CITES was identified as an extinct animal, later in 1986 it was discovered in Thailand by Philip D. Rao and Uthai Trisukhon found 44-45 pairs, but only 9 were left in 1997, currently only 13-20 pairs are estimated, and 19 are classified as wildlife reserves in Thailand.

Under the Wildlife Preservation and Protection Act 1992, the IUCN was previously assessed as critically endangered. But as more surveys found this bird population in Myanmar in 2008, it has slightly improved its status as an endangered species.

Pitta with black belly is 1 of 12 bird species found in Thailand. Fat fort shape, short neck, big head, short tail, body length 22 centimeters, male head is black. The crown and occiput are blue, glimping into the sky. The tail is blue-green, the belly is bright yellow, with thin black streaks all over the abdomen, the

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

นกอินทรีทอง

นกอินทรีทอง เป็นนกล่าเหยื่อชนิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในซีกโลกเหนือ นกชนิดนี้เป็นนกอินทรีสายพันธุ์ที่แพร่หลายที่สุดในโลก เช่นเดียวกับนกอินทรีทุกชนิดที่อยู่ในตระกูลเหยี่ยวและนกอินทรีนกอินทรีสีทองมีขนสีน้ำตาลเข้มและขนนกสีน้ำตาลทองอ่อนกว่าที่ต้นคอ นกอินทรีที่ยังไม่โตเต็มที่

มักมีสีขาวที่หาง และมักจะมีขนสีขาวบนปีกโดยปกติแล้วนกอินทรีสีทองจะใช้ความสามารถและความเร็วในการรวมเท้าอันทรงพลังและกรงเล็บอันแหลมคมเพื่อจับเหยื่อที่หลากหลายเหยื่อหลักของมันคือกระต่ายแจ็คบ่างและกระรอกดินอื่น ๆ

นกอินทรีทอง ยังคงรักษาพื้นที่หรือดินแดนของตนซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 200 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมันอาจกลับมาในปีแห่งการผสมพันธุ์กิจกรรมการผสมพันธุ์ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิ พวกเขามีคู่นอนเพียงคนเดียวและอาจอยู่กับพวกเขาเป็นเวลาหลายปีหรือตลอดชีวิต ตัวเมียวางไข่ 4 ฟองใช้

เวลา 6 สัปดาห์ในการออกฝักโดยปกติลูกนกเพียงหนึ่งหรือสองตัวเท่านั้นที่จะรอดชีวิตและได้รับการเลี้ยงดูจนบินได้ในฤดูใบไม้ร่วงนกอินทรีสีทองวัยรุ่นจะมีอิสระเต็มที่ หลังจากนั้นพวกเขาจะเดินทางไปอย่างกว้างขวางจนกว่าจะมีการกำหนดขอบเขตสำหรับตัวเองใน 4 ถึง 5 ปี

ครั้งหนึ่งนกอินทรีสีทองแพร่หลายไปทั่วซีกโลกเหนือ แต่พวกมันได้หายไปจากหลายพื้นที่ที่มนุษย์เข้ามาอาศัยแม้ว่าจะทำลายล้างที่อยู่อาศัยของมัน แต่หลายชนิดก็ยังคงพบได้บ่อย ปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างกว้างขวางในยูเรเซียอเมริกาเหนือและบางส่วนของแอฟริกาเหนือ พวกมันเป็นนกอินทรีที่มีประชากรหนาแน่นน้อยที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในห้าชนิดของตระกูลเหยี่ยวและนกอินทรี ที่ปรากฏทั้งในเขตชีววิทยา Arctic Pali และเขตชีววิทยาอาร์กติก (อเมริกาเหนือ)

นกอินทรีสีทอง ยังเป็นนกประจำชาติอย่างเป็นทางการของเม็กซิโก และอียิปต์อย่างไม่เป็นทางการนอกจากนี้ยังเป็นสัตว์ประจำชาติของอีกสองประเทศ ได้แก่ แอลเบเนียและเยอรมนี

นกอินทรีทอง

Golden eagle is one of the recognized birds of prey in the Northern Hemisphere. This bird is the most common type of eagle in the world. Like all eagles belonging to the hawk and eagle family, the golden eagle has dark brown and golden brown plumage than the nape. An eagle that hasn’t fully grown.

often has a white tail. And often with white feathers on its wings, the golden eagle typically uses its ability and speed to combine powerful feet and sharp claws to capture a wide variety of prey.Its main prey are hares, jacks, marmots, and squirrels. Other soil

The golden eagle still maintains its territory or territory covering an area of ​​200 square kilometers. Which it may return in the year of mating, most of the mating activity takes place in the spring. They have only one sexual partner and may be with them for years or even life. Female lays 4 eggs used.

It takes 6 weeks to release pods. Usually, only one or two young birds will survive and are bred until they fly. After that, they will travel extensively until they set limits for themselves in 4 to 5 years.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร เป็นนกนางแอ่นขนาดกลาง เป็นสีดำเขียวเหลือบตะโพกขาวหางมีขนคู่กลางแกนยื่นออกมาเส้นเรียวยาวกระจายที่ปลาย วงกลมสีขาวหนารอบดวงตาปากมีสีเหลืองและเขียวสดใส ทั้งสองเพศมีความคล้ายคลึงกัน แต่ลูกนกจะไม่มีขนหางคู่กลางมีแกนยื่นออกมาขนจะมีสี

น้ำตาลมากกว่านกที่โตเต็มวัย พฤติกรรมที่เป็นที่รู้จักน้อยมาก ได้แก่ แหล่งเพาะพันธุ์วางไข่ คาดว่ามันก็เหมือนกับนกนางแอ่นตัวอื่น ๆ ที่จับแมลงได้กลางอากาศ และเกาะคอนตามพรรณไม้น้ำในฤดูหนาว

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร เป็นหนึ่งในสองสมาชิกของกลุ่มแม่น้ำนกนางแอ่นในวงศ์ย่อย Pseudochelidoninae อีกประเภทหนึ่งคือนกนางแอ่นแม่น้ำแอฟริกัน พบในแอ่งคองโกในแอฟริกา ทั้งสองสายพันธุ์มีลักษณะเฉพาะที่แยกพวกมันออกจากนกนางแอ่นชนิดอื่น ๆ ประกอบด้วย

เท้าและขาที่แข็งแรงและจะงอยปากที่อวบอิ่มซึ่งแตกต่างจากนกนางแอ่นชนิดอื่นและอยู่ห่างจากทั้งสองชนิด สิ่งนี้บ่งชี้ว่านกเหล่านี้เป็นส่วนที่เหลือของกลุ่มสปีชีส์ที่แยกออกจากวงศ์นกหลักก่อนที่จะมีวิวัฒนาการ

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร เป็นนกนางแอ่นขนาดกลาง ความยาวจากปากถึงหางประมาณ 12 -13 ซม. ความยาวของหางมากกว่า 9 ซม. ลำตัวสีดำสนิทเหลือบเขียวอมน้ำเงิน – เขียวบางส่วนตะโพกสีขาว

แยกหลังสีดำสีเขียวอมฟ้าและส่วนบนของหางสีเดียวกัน หัวมีสีเข้มกว่าด้านหลัง คางมีขนกระจุกสีดำคล้ายกำมะหยี่ไปทางด้านหลังและปีกด้านบนเป็นสีดำและหางเป็นสีเขียวอมดำขนหางมน แต่คู่กลางมีแกนเรียวยื่นออกมายาวประมาณ 10 ซม. เล็กน้อย ขยาย มองเห็นได้ชัดเจน

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

Pha Ying Sirinthorn is a medium sized swallow. It is black-green, glimpse into white rump. The tail has a pair of hairs in the center, protruding axis, and a long slender line at the end Thick white circles around the eyes, the mouth is bright yellow and green. Both sexes are similar. But the chicks do not have feathers, their middle tails have protruding axes, their feathers are colored.

Sugar than any adult bird. Less known behaviors include breeding grounds for laying eggs. Expected to be like any other swallow that catches insects mid-air. And the perch island in winter.

The bird of Prince Ying Sirinthorn is one of two members of the Swallow River group in the subfamily. Pseudochelidoninae Another type is the African river martin. It is found in the Congo basin in Africa. Both species have unique characteristics that separate them from other martins, including


Sturdy feet and legs, and a plump beak that differs from other swallows and is far from both. This indicates that these birds were the remainder of the species group that was separated from the main bird family prior to their evolution.

Pha Ying Sirinthorn is a medium sized swallow. Length from mouth to tail approximately 12 -13 cm, tail length more than 9 cm, body completely black, partially bluish-green, white rump.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

little egret

little egret หรือนกยางเปีย นกมีสีขาวจะงอยปากเรียวสีดำขาสีดำ แต่ชนเผ่าทางตะวันตกมีเท้าสีเหลือง พวกมันกินอาหารในน้ำตื้นและบนพื้นดินพวกมันกินสัตว์ขนาดเล็ก บ่อยครั้งกับนกน้ำชนิดอื่นพวกมันสร้างรังขนาดใหญ่จากก้านไม้พุ่มและหญ้าวางไข่สีเขียวอมฟ้าที่พ่อแม่ทั้งสองฟัก ลูกไก่จะมีเวลาขน 6 สัปดาห์

little egret ช่วงการสืบพันธุ์อยู่ในเขตอบอุ่นถึงพื้นที่ชุ่มน้ำเขตร้อนในยุโรปแอฟริกาเอเชียและออสเตรเลียโดยมีนกที่ค่อยๆแพร่กระจายไปทางเหนือสู่ประชากรที่มั่นคงและยั่งยืนได้จนถึงสหราชอาณาจักร

ในเขตอบอุ่นนกส่วนใหญ่อาศัยอยู่ นกทางตอนเหนือรวมทั้งนกยุโรปจะอพยพไปยังแอฟริกาและเอเชียใต้ในช่วงฤดูหนาว นกอาจเดินไปทางเหนือในช่วงปลายฤดูร้อนหลังฤดูผสมพันธุ์ นี่อาจช่วยขยายที่อยู่ที่เพิ่งเกิดได้ไม่นาน แม้ว่าจะเป็นนกที่เคยมีอยู่ทั่วไปในยุโรปตะวันตก แต่ในศตวรรษที่ 19

นกถูกล่าอย่างดุเดือดเพื่อเอาขนมาประดับหมวกทำให้พวกมันสูญพันธุ์ไปในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือและทางตอนใต้เพียงเล็กน้อย จากนั้นจำนวนก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 มีนกผสมพันธุ์มากขึ้นในฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ไอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร นกกระยางยังขยายถิ่นที่อยู่

ของพวกมันไปทางทิศตะวันตกอีกด้วย พบครั้งแรกในบาร์เบโดสในทะเลแคริบเบียนในปีพ. ศ. 2497 และเริ่มขยายพันธุ์ในปี 2537 สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ได้ประเมินสถานะการอนุรักษ์ทั่วโลก กังวลน้อยที่สุด

little egret

Egret The bird has white, black tapered beak, black legs. But the tribes in the west have yellow feet. They feed in shallow water and on land, they eat smaller animals. Often with other waterfowl, they build large nests out of shrub stalks and grass, laying bluish-green eggs that both parents hatched. Chicks have 6 weeks to transport.

Egret The reproductive range is in temperate to tropical wetlands in Europe, Africa, Asia and Australia, with birds gradually spreading northward to stable and sustainable populations up to United Kingdom

In temperate regions most birds live. Northern birds, including European birds, migrate to Africa and South Asia in winter. Birds may move northward in the late summer after mating season. This may help expand the newly born address for a short time. Although it is a bird that used to be common in Western Europe. But in the 19th century,


The birds are fiercely hunted for their feathers to adorn their hats, making them extinct in northwestern Europe and little in the south. Then the number continued to grow. In the early 21st century more and more birds were breeding in France, the Netherlands, Ireland and the United Kingdom. The pelicans also expand their habitat.

They also go to the west. It was first found in Barbados in the Caribbean in 1974. In 1954 and began to breed in 1994, the International Union for Conservation of Nature (IUCN) assessed conservation status worldwide. Least worry.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

นกตะขาบทุ่ง

นกตะขาบทุ่ง นกขนาดกลางลำตัวประมาณ 30–34 เซนติเมตร ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะเหมือนกัน ลำตัวตั้งตรงคอสั้นหัวใหญ่ปากสีดำด้านยาวปานกลางสันด้านบนโค้งและจะงอยปากงุ้ม ปีกกว้าง แต่ยาวปลายปีกแหลม ปลายปีกมีขน 11 เส้น เส้นขนเส้นที่ 11 สั้นกว่าเส้นอื่น ๆ จึงเห็นได้ชัด มีเพียง 10

ตัวเท่านั้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเว้าเล็กน้อย หลายชนิดมีแฉกลึก และบางตัวมีหางยาวขึ้นอยู่กับชนิดของขานิ้วเท้าสั้นและอ่อนแอเล็บโค้งนิ้วเท้าข้างละสี่นิ้วนิ้วที่สองและสามเชื่อมกับโคนนิ้ว Syndactyly foot เรียกว่า Syndactyly foot ลักษณะนิ้วคล้ายกับนกกะรางในวงศ์ Upupidae

นกตะขาบทุ่ง ปากสีดำด้าน, ม่านตา, น้ำตาลอมเขียวตัวผู้มีคิ้วยาวสีขาวมีลายละเอียดสีดำ ตัวเมียมีขนคิ้วสั้นกว่าตัวผู้เล็กน้อยขนหางเป็นสีน้ำเงินและปลายหางเป็นสีน้ำเงินเข้ม ขนปีกซ้อนกันหลายสีขนคลุมหัวและปีกมีสีเทาอมฟ้า ขนปีกกลางและปลายปีกมีสีน้ำเงินที่โคนขน คางและใต้คอมีสีม่วง

แดงเข้มมีริ้วสีน้ำเงินเด่นชัด อกและท้องตอนบนมีสีน้ำตาลม่วง ท้องส่วนล่างถึงขนคลุมโคนหางเป็นสีฟ้าอมเขียวสดใส ใต้หางเป็นสีฟ้าสดใสและมีแถบสีน้ำเงินที่ปลายหางขาและนิ้วเท้ามีสีน้ำตาลเล็บสีดำ

นกวัยอ่อนที่มีหัวและคอหลังสีเขียวจะมีสีน้ำตาลมากกว่านกที่โตเต็มวัย หลังคอจะหมอง คอสีม่วงท้องสีเขียวอมฟ้าขนคลุมปีกสีน้ำตาล

นกตะขาบทุ่ง

Field centipede A medium-sized bird, about 30–34 centimeters in size. Male and female have the same characteristics. The body is erect, short neck, large head, matt black mouth, medium length, curved upper ridge and curled beak, wide but long wings, pointed wing tip, 11 hairs, the 11th hairline is shorter than others, so it is noticeable. Only 10

Only characters are square or slightly concave. Many species have deep lobes. And some have long tails, depending on the type of legs, the toes are short and weak, the nails are curved, the toes are four toes, the second and third toes are connected to the base of the fingers. Syndactyly foot is called Syndactyly foot. p>

Field centipede Matt black beak, iris, brownish-green male with long white eyebrows with black detailing. The female has eyebrows slightly shorter than the male, the tail feathers are blue and the tips of the tail are dark blue.

The wings are stacked in many colors, the feathers covering the head and wings are grayish-blue. The middle wing feathers and wing tips are blue at the base of the feathers. The chin and under the neck are purple.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

นกชนหิน

นกชนหิน เป็นนกเงือกชนิดหนึ่งที่มีสายเลือดทางพันธุกรรมที่มีอายุ 45 ล้านปี กระดูกสันหลังที่ปากมีขนาดใหญ่และหนาเนื้อสีขาวทึบเหมือนงาช้าง นกหินมีจะงอยปากยาวและมีขนหางเป็นพิเศษ ซึ่งโตเกินกว่าขนหางที่เหลือถึง 50 เซนติเมตรและมองเห็นได้ชัดเจนนกตัวผู้มีความยาวประมาณ 127

เซนติเมตรจากปลายจะงอยปากถึงปลายขนหางสีน้ำตาลเข้มใต้ท้องหางสีขาวมีลายดำ ข้าม และปลายปีกมีสีขาวเป็นแถบกว้างและไม่มีขนใต้ปีก จะงอยปากที่ฐานและบนสันสีแดงเข้มที่ปลายสีเหลือง บริเวณคอที่ไม่มีขนในนกตัวผู้จะมีสีแดงเข้ม นกตัวเมียมีสีฟ้าซีดหรือสีน้ำเงิน แต่นกตัวผู้ลำคอ

เป็นสีแดง และนกตัวเมียส่วนนี้จะเป็นสีม่วงนอกจากนี้จะงอยปากด้านบนมีขนาดเล็กกว่า และขนหางยังไม่เติบโตเต็มที่มีลักษณะสั้นกว่านกที่โตเต็มวัย

โดยปกติหากินที่ระดับยอดไม้มันกินผลไม้เป็นส่วนใหญ่เช่นไทรและบางครั้งพบว่ากินสัตว์อื่นเช่นกิ้งก่ากระรอกและนกมักอยู่ในที่เดียวดายหรือเป็นคู่ ฤดูผสมพันธุ์จะเริ่มประมาณปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทำรังตามต้นไม้สูง ๆ และใช้วัสดุปิดทับรังเหมือนนกเงือกชนิดอื่น ๆ

โดยที่รังของนกตีหินไม่เหมือนนกเงือกชนิดอื่นเพราะมันจะหารังเฉพาะบนตอไม้หรือเข้าได้จากด้านบนเท่านั้นเพราะหัวทึบและ หางยาวนอกจากนี้นกเงือกจะเลี้ยงลูกได้นานกว่านกเงือกชนิดอื่นคือ 5 เดือนซึ่งแม่นกจะอยู่กับลูกในโพรงตลอดเวลา ไม่มีการแตกออกจากโพรงมาก่อน

นกชนหิน ด้วยเสียงร้องไม่เหมือนนกอื่น ๆ นกตัวผู้จะส่งเสียงร้องพร้อมกันว่า “ตู๊ก…ตู๊ก” ทอดเป็นจังหวะร้องต่อเนื่องนาน ๆ เสียงร้องจะมาตามลำดับ เมื่อสิ้นเสียงผู้ร้องจะมีเสียงคล้ายเสียงหัวเราะประมาณ 4-6 ครั้งเมื่อตกใจก็จะคำรามเหมือนทรัมเป็ต และเมื่อต่อสู้เพื่ออาณาเขตมันจะใช้ส่วนหัวที่หนาเพื่อชนกันดังนั้นบางครั้ง “นกชนหิน” จะชนกันกลางอากาศ

นกชนหิน

Rockfell is a hereditary hornbill that is 45 million years old. The beak is large and thick, with a solid white ivory-like body. The rock bird has a long beak and special tail feathers. It grows 50 centimeters more than the rest of the tail feathers and is clearly visible.The male bird is approximately 127

A centimeter from the tip of the beak to the tip of the tail feathers, dark brown under the belly. The tail is white with black stripes across, and the wing tips are white with broad stripes and hairless under the wings. The beak at the base and on the crimson ridge at the yellow tip. The hairless neck area in male birds is dark red. Female birds are pale blue or blue. But the male-necked bird

It is red and the female part is purple. The upper beak is smaller. And the tail feathers are not yet fully grown, they are shorter than that of any adult bird.

Usually at treetop level, it feeds mainly on fruits, such as ficuses, and is sometimes found to eat other animals such as lizards, squirrels and birds, often in lonesome or in pairs. The mating season starts around the end of January or early February. They build their nests on tall trees and cover the nest like other hornbills.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

นกจาบดินอกลาย

นกจาบดินอกลาย เป็นนกในวงศ์พระจันทร์มกมุ่นรก ในคอนพบในเอเชียมักพบในป่าละเมาะและป่าดงดิบ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเนินเขากบจะออกหากินเป็นฝูงเล็ก ๆ บนพื้นป่าที่ปกคลุมไปด้วยเศษใบไม้เพื่อหาเหยื่อ และมักจะอยู่ในระดับต่ำซึ่งยากที่จะเห็น นกจาบดินอกลายมีเสียงร้องที่ดังและมีรูปแบบเสียงที่แตกต่างกัน

เช่นเสียงร้องตอนเช้า เสียงติดต่อกันและเสียงปลุกผู้ทอได้กลายเป็นต้นแบบของสกุล Pellorneum ซึ่งปัจจุบันอาจมีหลายเชื้อสาย

นกจาบดินอกลาย นกลำตัวด้านบนสีน้ำตาล และด้านล่างเป็นสีขาวมีริ้วสีน้ำตาลเข้มที่อกและท้อง ขนหัวสีน้ำตาลแดงมีแถบสีน้ำตาลอ่อนยาวที่ตาทั้งสองข้าง และแก้มมีริ้วสีดำลำคอมีสีขาวปูดเป็นบางครั้ง และเป็นที่มาของชื่อในภาษาอังกฤษกบมีขาที่แข็งแรงและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนพื้นป่า

มักพบเห็นพวกมันเดินอยู่ในพงเพื่อหาอาหารของแมลง พันธุ์ย่อยบางชนิดมีริ้วที่ท้ายทอย ในขณะที่พันธุ์อื่น ๆ ไม่มีโดยเฉพาะในคาบสมุทรอินเดีย

นกจาบดินอกลาย

A weaver is a bird in the overgrown lunar family. In kon it is found in Asia, it is often found in scrubland and rainforest Largely in hilly areas, frogs feed in small herds on the forest floor covered with leaf debris in search of prey. And they are often so low it is difficult to see Jabdins loud and have different sound patterns.

Like a morning cry The continuous and awakening sound of the weaver became a prototype of the genus Pellorneum, which may now have multiple lineage.

Weaver The bird’s upper body is brown. And below it is white with dark brown streaks on the chest and stomach. Hazel head with long light brown stripes on both eyes. And the cheeks have black streaks, the neck is sometimes bulging white And as the name suggests in English, the frog has strong legs and spends a lot of time on the forest floor.

They are often seen walking in the undergrowth looking for food for insects. Some subspecies have str

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน