สัตว์กินหญ้า

สัตว์กินหญ้า

สัตว์กินหญ้า ในความจริงแล้ว หญ้าไม่ได้มีพิษ และมนุษย์สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกับอาหารทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม สนามหญ้าหน้าบ้านก็ไม่ใช่แหล่งอาหารที่เหมาะสมสำหรับคนเรา ทั้งนี้การรับประทานหญ้ายังไม่ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ และอาจทำให้เกิดอาการอาเจียนและท้องเสียได้หากรับประทานในปริมาณมาก ๆ

           เหตุผลที่หญ้าไม่เหมาะจะเป็นอาหารสำหรับมนุษย์นั้น มีอยู่ด้วยกัน 2 ประการ โดยประการแรก มนุษย์ไม่ได้มีระบบย่อยอาหารเช่นเดียวกับวัวหรือสัตว์ชนิดอื่น ๆ ที่กินหญ้าเป็นอาหาร ซึ่งสัตว์เหล่านั้นจะมีระบบย่อยอาหารที่พิเศษ โดยจะมีกระเพาะอาหาร 4 กระเพาะที่ทำหน้าที่แตกต่างกันเพื่อช่วยให้พวกมันสามารถบริโภคและย่อยสารอาหารในหญ้าได้ เรียกว่ากระบวนการดังกล่าวว่า การเคี้ยวเอื้อง (rumination)

          เมื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องเคี้ยวหญ้าคำโตอย่างเอร็ดอร่อย หญ้าที่ผ่านการเคี้ยวจะเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในหลอดอาหาร (Esophagus) เข้าสู่พื้นที่หลักของกระเพาะอาหารขนาดใหญ่รวม 4 กระเพาะ เริ่มจากการย่อยด้วยจุลินทรีย์ช่วยย่อยในกระเพาะที่ 1 ที่เรียกว่า รูเมน (Rumen) จากนั้นก้อนหญ้าจะเคลื่อนเข้าสู่กระเพาะเรติคูลัม (Reticulum) เป็นกระเพาะที่ 2 โดยในกระเพาะนี้จะช่วยขย้อนอาหารออกมาเคี้ยวอีกครั้งให้ละเอียดมากขึ้นเล็กน้อยและกลืนหญ้าอีกครั้งเข้าสู่กระเพาะสามสิบกลีบหรือที่เรียกว่า โอมาซัม (Omasum) เป็นกระเพาะที่ 3

โดยในกระเพาะนี้จะทำหน้าที่ในการกระจายอาหารให้เข้ากัน ก่อนจะเคลื่อนเข้าสู่กระเพาะที่ 4 อะโบมาซัม (Abomasum) ซึ่งเป็นกระเพาะแท้ที่มีเอนไซม์ต่าง ๆ ทำหน้าที่ในการย่อยอาหารเช่นเดียวกับกระเพาะอาหารของมนุษย์ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทำงานของระบบทางเดินอาหารต่อไป

สัตว์กินหญ้า

In fact The grass is not poisonous. And humans can eat it like normal food. However The lawn in front of the house is not a suitable food source for people. However, eating grass does not increase the nutritional value. And can cause vomiting and diarrhea if taken in large amounts.

& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; The reason grass is not suitable for human food is There are two things. First, humans do not have a digestive system like cows or other grass-fed animals. Which those animals have a special digestive system There are four different stomachs that do different functions to help them consume and digest the nutrients in the grass. This process is called & nbsp; ruminant. ( rumination)

When the ruminants chew the word grass with a deliciously big increase. The chewing grass travels through the esophagus (esophagus) into the main area of ​​the four large stomachs, beginning with the digestion of the first gastric microorganism called the rumen. It moves into the Reticulum, the second stomach, which in this stomach will help reverse the food, chew it a little more thoroughly, and swallow the grass again into the thirty-calorie stomach, known as the O. Masum is the third stomach.

This stomach serves to distribute food evenly. Before it moves into the fourth stomach, Abomasum (Abomasum), a true stomach that contains various enzymes that function in digestion, just like the human stomach. After that, it will continue to work in the digestive tract.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. นกพิราบ
  2. นกเกาะคอน
  3. นกขุนทอง
  4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
  5. นกเอี้ยงหงอน