นกคอพัน

นกคอพัน มีลำตัวเรียวคอสั้นปากสั้นและแบนด้านข้างมาก สั้นขากรรไกรบนโค้งลงเล็กน้อยปลายปากแหลมรูปกรวย รูจมูกค่อนข้างใหญ่เป็นสันเกลือปากบนไม่มีขน แต่มีพังผืด ปีกมีลักษณะโค้งมนกลม

นกคอพัน ลำตัวด้านบนลายจุดสีน้ำตาลดำ ด้านล่างลำตัวมีลายระหว่างสีขาวและสีน้ำตาลดูระยะทางจะเห็นเป็นสีน้ำตาลปนเทากลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม แต่นกหัวขวานไม่สามารถปีนต้นไม้ในแนวตั้งได้เหมือนนกหัวขวานชนิดใด เนื่องจากขนหางอ่อนนุ่มไม่สามารถพยุงตัวได้ซึ่งจะเกาะกิ่งไม้

เหมือนคอนนอกจากนี้จะงอยปากไม่สามารถแทงลำต้นของต้นไม้เพื่อหาแมลงกินได้เช่นกัน แต่นกกินปลีคอจะมีลิ้นยาวและน้ำลายเหนียวกินมดหรือหนอนบนต้นไม้ เหมือนนกหัวขวานความยาวลำตัวประมาณ 16-18 เซนติเมตร

นกคอพัน เป็นนกที่อาศัยอยู่ตามลำพังหรือเป็นคู่หากนกตัวอื่นหรือฝูงนกอื่น ๆ เข้ามาใกล้พวกมันจะบินหนีไปมักจะหาอาหารตามพื้นดินมากกว่าบนต้นไม้ เนื่องจากมันกินมดซึ่งส่วนใหญ่เป็นแมลงบนพื้นดินโดยการกระโดดไปมาบนพื้นดินและหยุดชั่วคราวเพื่อมองหาตามร่องของพื้นจึงมีคำติดต่อกันแปดถึง 15 คำที่ได้ยินในระยะทางไกล

สาเหตุที่สามารถเลียนแบบคอได้เหมือนการเคลื่อนไหวของงู รวมทั้งยังสามารถแลบลิ้นที่ใช้ตวัดกินแมลงอย่างงูได้อีกด้วยเพื่อป้องกันตัวเองและเด็กเล็กที่อยู่ในโพรงจากนกหรือผู้ล่าอื่น ๆ

นกคอพัน

Bird necked has a slender body, a short neck, a short beak and a very flattened side. Short, slightly curved upper jaw, pointed cone-shaped tip. The nostrils are quite large, the upper lip is hairless, but fibrous, the wings are rounded and rounded.

Bird necked The upper body is black-brown dot pattern. Below the body there is a pattern between white and brown, looking at the distance, you will see a grayish brown, blending with the environment. But woodpeckers cannot climb trees vertically like any woodpecker. Since the tail feathers are soft and unable to support the body, they cling to the branches.

Like a perch, the beak cannot pierce the trunk of a tree for insects. But the neck-eating bird has a long tongue and sticky saliva eating ants or worms on the tree. Like a woodpecker, its body length is 16-18 cm.

Bird neck are birds that live alone or in pairs.If other birds or other birds come close to them, they fly away, often foraging on the ground rather than on trees. Since it feeds on ants, mostly ground insects, jumping back and forth onto the ground and pausing to look up along the furrows of the ground, there are eight to 15 consecutive words heard over long distances.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ufa777<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

นกพรานผึ้ง

นกพรานผึ้ง เป็นนกตัวเล็ก (จะงอยปากถึงปลายหาง 17 ซม.) มีลักษณะเหมือนนกปรอดหัวโขนมาก แต่จะงอยปากหนาและอวบจะงอยปากจะมีสีเข้มกว่า แต่ริมฝีปากล่างจะมีสีอ่อนกว่า ลำตัวด้านบนสีเทาแกมเขียว ลำตัวด้านล่างมีสีขาว หน้าอกสีขาวอมเทาด้านข้างของลำตัวมีแถบสีดำ ตาสีน้ำตาลแดงหรือสีน้ำตาลในลูกนกตัวผู้ที่หัวไหล่มีแถบสีเหลืองเล็ก ๆ ตัวเมียดูเหมือนตัวผู้ แต่ไม่มีแถบสีเหลืองมีเสียงร้องคล้ายแมวว่า “เมี้ยว”

นกพรานผึ้ง คือนกกินผึ้ง,ตัวอ่อนของผึ้ง และขี้ผึ้งเป็นอาหารรวมทั้งตัวต่อแม้กระทั่งบุกเข้าไปในรังผึ้งโดยไม่ได้รับอันตรายจากผึ้งต่อยทั้งนี้เนื่องจากมีปีกที่หนาซึ่งผึ้งไม่สามารถทำอันตรายได้ และเชื่อกันว่ากลิ่นตัวแรงมากจนผึ้งไม่กล้าเข้าใกล้ แต่เรื่องนี้ยังไม่มีการพิสูจน์

นกพรานผึ้ง เป็นนกที่มีพฤติกรรมใช้มือเดียว นาน ๆ ทีจะได้เห็นพวกเขาเป็นคู่ เป็นนกที่บินได้ดีและรวดเร็ว และเป็นนกประจำถิ่นจะอยู่ในที่ใด ๆ ตลอดไปก็ต่อเมื่อนกตัวเก่าตายนกตัวใหม่มาแทน ในประเทศไทยมีรายงานการพบเห็นเพียงไม่กี่ครั้ง ในป่าชายแดนใต้ติดกับมาเลเซียมีรายงานในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากในป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้ง ทั้งในพื้นที่ราบและที่สูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร

นกพรานผึ้ง

The Bee Hunter is a small bird. (The beak to the end of the tail 17 cm) looks like a very hairy bulbul. But the beak is thick and plump, the beak is darker. But the lower lip is lighter in color The upper body is greenish gray. The lower body is

white. The breasts are grayish white, the sides of the body have black stripes. The eyes are hazel or brown in the male chicks with small yellow stripes on the shoulder, the female looks like a male. But without the yellow stripe, a cat screams “meow”.

Bee hunter is a bee-eating bird, a bee larva. And beeswax is food, including wasps, even invading the hive without any harm from a bee sting, due to the thick wings that bees cannot do harm. And it is believed that the odor was so strong that bees did not dare to approach it. But this story has not been proven.

Bee hunters are birds that tend to use one hand for a long time to see them as a pair. It is a bird that can fly well and quickly. And it is a resident bird that will live in any place forever only when the old bird dies, the new bird replaces. In Thailand there are only a few reported sightings. In the forests of the southern border with Malaysia, it is reported in the Umphang Wildlife Sanctuary, Tak Province, in the rainforest and the dry evergreen forest.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ufa777<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

วงศ์นกหัวขวาน

วงศ์นกหัวขวาน วงศ์นกในอันดับนกหัวขวานและนกโพระดกใช้ชื่อวงศ์ Picidae เป็นนกที่สามารถไต่ขึ้นลงตามต้นไม้ได้เช่นเดียวกับในแนวตั้ง มีขาสั้นและเล็บแหลมคมส่วนใหญ่มีนิ้วหน้า 2 นิ้วนิ้วหลัง 2 นิ้วเล็บแหลมและแข็งแรง หางมักจะแข็งมากและเป็นรูปลิ่ม ใช้เพื่อช่วยพยุงต้นไม้ในขณะที่

พวกมันไต่ขึ้นและลงตามลำต้น นกหัวขวานเป็นนกชนิดหนึ่ง หรืออาศัยอยู่ในโพรงไม้โดยปกติแล้วสถานที่ทำรังจะเลือกใช้จะงอยปากที่แข็งแรงแทงพืชให้เป็นโพรงขนาดใหญ่ ขนาดของนกเองก็สามารถเข้าออกได้อย่างง่ายดาย นกหัวขวานเป็นนกที่มักจะอาศัยอยู่ตามลำพัง พวกมันจะไม่ทำตัว

เป็นฝูงเหมือนนกชนิดอื่น ๆ หากมีนกบุกเข้ามา มันจะส่งเสียง “ปิดปาก” ดังก้องเพื่อเตือน อย่างไรก็ตามตัวเมียยังช่วยเลือกพื้นที่ทำรังเหล่านี้ได้ ส่วนใหญ่มักชอบไม้เนื้ออ่อน ซึ่งในฤดูแล้งต้นไม้เหล่านี้จะทิ้งใบ แต่บางครั้งจะทำรังบนต้นไม้แห้งหรือต้นมะพร้าวหรือต้นปาล์ม

วงศ์นกหัวขวาน พฤติกรรมการวางไข่ที่แปลกคือหลังจากวางไข่แล้ว ตัวผู้เป็นตัวหลักในการฟักตัวและเลี้ยงดูลูก อย่างไรก็ตามนกหัวขวานมักมีโพรงนั่นคือโพรงใด ๆ ในเวลาค่ำมันบินกลับมานอนในโพรงเหล่านี้ตามปกตินกหัวขวานมักจะมีโพรงให้นอน 2-3 ที่เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งรบกวนอื่น ๆ

วงศ์นกหัวขวาน

Family of woodpeckers The bird family in the woodpecker and porpoise family names Picidae as birds that can climb up and down trees as well as vertically. They have short legs and sharp nails. Most have two front toes, 2 back fingers, sharp and strong nails. The tail is usually very hard and wedge-shaped. Used to help support the plants while

They climb up and down the trunks. The woodpecker is a type of bird. Or live in a hollow wood, usually the nesting site will choose to use a strong beak to pierce the plant into a large hole. The size of the bird itself is easy to get in and out. The woodpecker is a bird that usually lives alone. They won’t act.

It is a flock like other birds. If a bird invades It emits a loud “gag” sound to warn. However, the female can also help select these nesting areas. Most often like softwood. Which in the dry season these trees will drop leaves But sometimes they nest on dry trees or coconut trees or palm trees.

Woodpecker family Strange spawning behavior is after spawning. Male is the main incubation and parenting body However, woodpeckers often have burrows, that is, any burrows at dusk, they fly back to sleep in these burrows.As a rule, woodpeckers have a few burrows to protect from other disturbances.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ufa777<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน


นกศิวะหางสีตาล

นกศิวะหางสีตาล เป็นนกขนาดกลาง ตัวผู้และตัวเมียจะเหมือนกัน ด้านบนของลำตัวมีสีเขียวมะกอก ด้านล่างมีสีอ่อนกว่าด้านหลัง รอบดวงตามีสีเหลือง หางและปีกบางส่วนมีสีน้ำตาลแดง หน้าผากมีสีน้ำตาลแดงที่คอมีลายขวางสีดำ มีความยาวจากปากถึงหางประมาณ 16-18.5 เซนติเมตรและมีส่วนหัวสีน้ำตาลอมส้มซึ่งจะค่อยๆจางลงเพื่อให้กลมกลืนกับสีของหลังไหล่สะโพกซึ่งเป็นสีเขียวอ่อนและ

เทา คางสีเหลืองเข้มใต้คอสีขาวมีแถบบั้งสีดำหลายเส้น ทำให้ดูเหมือนนกคอลายปากสีน้ำตาลเข้มขนปกคลุมส่วนล่างของลำตัวมีสีเขียวอมเหลืองเล็กน้อย ขนปีกมีสีเดียวกับขนหางมีสีน้ำตาลแดงดำและขาว ปลายหางมีสีขาวอมเหลือง ขอบขนนกและขนหางอื่น ๆ เป็นสีดำ ชายและหญิงมีลักษณะเหมือนกัน

นกศิวะหางสีตาล พบมากในชมพูทวีป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แพร่กระจายไปทั่วภูฏานอินเดียลาวมาเลเซียพม่าเนปาลไทยทิเบตและเวียดนามอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นและป่ากึ่งเขตร้อน สูงจากระดับน้ำทะเล 1500-3700 เมตรในประเทศไทยพบทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือพบได้บ่อยมากที่

ดอยอินทนนท์ ชนิดย่อยที่พบในประเทศไทยเป็นชนิดย่อย M.s.castanicauda พบครั้งแรกในประเทศพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2420 และพบในประเทศไทยที่ดอยอินทนนท์เมื่อปี พ.ศ. 2477 นอกจากดอยอินทนนท์แล้วยังพบดอยผ้าห่มปกอีกด้วย เชิงเขาโมโกจูจังหวัดกำแพงเพชรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ่มผางจังหวัดตาก

นกศิวะหางสีตาล พวกมันสร้างรังในช่วงฤดูฝน เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์นกในฝูงจะแยกย้ายกันไปเป็นคู่ ในการเกี้ยวพาราสีนกแต่ละคู่จะอยู่รวมกันตลอดเวลา สร้างรังรูปถ้วยสูงจากพื้นดิน 1-3 เมตร รังทำจากหญ้าใบไผ่และตะไคร่น้ำเปลือกของการก่อตัวถูกขัดให้เป็นรูปถ้วยและรัดด้วยไลเคนเพื่อให้รังดูแข็งแรงและ

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม รองก้นรังด้วยขนรากเล็กฝอยใบสนไข่ครอกละ 2-4 ฟองเปลือกไข่สีเขียวอมฟ้าหรือน้ำเงินเข้ม หรือสีน้ำเงินอมเขียวทั้งพ่อและแม่นกช่วยเลี้ยงลูกอ่อน กินแมลงหนอนเมื่อหน้าหนาวจะกินน้ำหวานจากดอกไม้

นกศิวะหางสีตาล

Shiva bird with a tan tail. is a medium sized bird. Male and female are the same. The top of the body is olive green. The bottom is lighter in color than the back. Around the eyes are yellow. Some of the tails and wings are reddish-brown. The forehead is reddish-brown on the neck with black transverse stripes. It is 16-18.5 cm long from the mouth to the tail and has an orange-brown head that gradually fades to blend in with the color of the back, shoulders, hips, which is light green and

Chin gray, dark yellow under the neck, white with many black chevrons. Make it look like a bird with a dark brown mouth pattern, feathers covering the lower part of the body with a slight yellowish green color. The wing feathers are the same color as the tail feathers, they are brown, red, black and white. The tip of the tail is yellowish white. Feather edges and other tail feathers are black, males and females are the same.

Shiva bird with a tan tail. Found in the Indian subcontinent. And Southeast Asia, spread throughout Bhutan, India, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Thailand, Tibet and Vietnam, living in the rainforest and subtropical forests. It is 1500-3700 meters above sea level in Thailand. It is found in the Northwest.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน


นกร่อนทะเลหางแดง

นกร่อนทะเลหางแดง มีลักษณะคล้ายนกนางนวลและมีลักษณะคล้ายกับนกนางนวลอีก 2 ชนิดส่วนที่เหลือมีความยาวจากปลายปากถึงปลายหาง 46.0-48.0 ซม. อีกคู่ก็ออกไป ปากของมันหนาแหลมและแข็งแรงแบน กระดูกสันหลังส่วนบนโค้งเล็กน้อย ขอบปากด้านบนหยัก ความยาวของปากตรงกับความยาวของหัวโต คอสั้นและด้านล่างคอเป็นหนังเปลือย รูจมูกรูปไข่

นกร่อนทะเลหางแดง ปีกยาวแข็งแรงและปลายปีกเรียวแหลม หางเป็นรูปลิ่มและปลายปีกมี 11 เส้นและขาสั้นไปทางด้านหลังของลำตัว นิ้วเท้าทั้งสี่หันไปข้างหน้าและแผ่นรองพังผืดเหยียดระหว่างนิ้วทั้งสี่ตามความยาวทั้งหมดของนิ้ว แต่นิ้วที่ 1 (นิ้วเท้า) สูงกว่าอีก เล็บโค้งแหลมยื่นออกมาจากพังผืด

ลำตัวสีขาวอมชมพูระเรื่อ ขนหางคู่บนสยายไปไกลกว่าขนหางที่เหลือ สีชมพูเข้มหรือสีแดงมีแถบสีดำพาดที่ปากด้านหน้ารูจมูก ม่านตาสีน้ำตาลเข้มมีรอยดำที่โคนปีกและสีข้าง และมีแถบสีดำพาดที่ดวงตาขาและนิ้วเท้าเป็นสีฟ้าอ่อนส่วนที่เหลือเป็นสีดำ

นกร่อนทะเลหางแดง ทำรังบนเกาะอาณานิคมขนาดใหญ่ตั้งแต่หมู่เกาะฮาวายไปจนถึงเกาะอีสเตอร์และข้ามไปยังมอริเชียสและเรอูนียง มีการกระจายอย่างกว้างขวาง นกมีแหวนขาถูกพบจากฮาวายไกลถึงญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ มีตั้งแต่ทะเลแดงไปจนถึงนิวซีแลนด์และชิลี

นกมักเลือกเกาะปะการังเป็นที่ทำรัง โดยการสร้างรังใต้พุ่มไม้ (หรือร่องหินปูน) ทำให้รังของทะเลหางแดงที่หาอาหารอยู่ไกล ๆ สามารถว่ายน้ำดำน้ำและกินปลาเป็นอาหารได้ ส่วนใหญ่เป็นปลาบินและปลาหมึก

ในประเทศไทยจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

นกร่อนทะเลหางแดง

Red-tailed seagull looks like a seagull and is similar to two other seagulls, the rest 46.0-48.0 cm long from the mouth to the tail. Go out Its mouth was thick, pointed, and strong, flat. Slightly curved upper spine Serrated top lip The length of the mouth corresponds to the length of the big head. The neck is short and below the neck is a nude film. Oval nostril

Red-tailed seabird with long, strong wings and a sharp tip. The tail is wedge-shaped and the wing tips have 11 lines and the legs are short to the back of the body. The four toes are turned forward, and the fascia pads stretched between the four fingers along the entire length of the fingers, but the 1st (toe) is higher than the other, a sharp arched nail extending from the fascia.

Its body is white and pink. The upper pair of tail feathers extend farther than the rest of the tail feathers. Dark pink or red with black stripes on the mouth in front of the nostrils. The iris is dark brown with a black mark on the wing base and flanks. And the black stripes across the eyes, legs and toes are light blue and the rest are black.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

นกช้อนหอยขาว

นกช้อนหอยขาว กระจายอยู่ทางตอนใต้ของเอเชีย จากปากีสถานอินเดียเนปาลศรีลังกาบังคลาเทศจีนตอนใต้และตะวันออก ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นพม่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสุมาตราและชวานอกจากนี้ยังมีประชากรบางส่วนที่บินไปไกลถึงไต้หวันและฟิลิปปินส์ โดยคลาสไอบิสสีขาวนั้นมีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นไม่มีชนิดย่อย

นกช้อนหอยขาว เป็นนกขนาดใหญ่มีปากสีดำเรียวยาว ปลายปากโค้งลงมาก ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของไอบิสหัวและคอด้านบนเป็นสีดำเหลือบวาวลำตัวและปีกปกคลุมด้วยขนนกสีขาว ด้านนอกของปีกใกล้ขอบปีกมีเพียงผิวเปลือยสีแดงซึ่งเห็นได้ชัดเมื่อนกบิน ตัวผู้และตัวเมียขายาวสีดำเหมือนกัน

นกช้อนหอยขาว พวกมันอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำในที่ราบเช่นแม่น้ำทะเลสาบหนองน้ำบึงน้ำท่วมรวมถึงทุ่งหรือทุ่งหญ้าที่มีน้ำท่วมขัง มักพบหากินเป็นฝูงใหญ่มีพฤติกรรมเดินในน้ำหรือเดินช้าๆบนพื้นดินโคลนในขณะที่ใช้ปากโค้งยาวแหย่ลงไปในน้ำหรือเจาะในโคลนเพื่อจับเหยื่อเมื่อพบเขาจะใช้ปาก

ที่จะคว้าและกลืน และใช้วิธีจิกกินเหยื่อบนผิวน้ำเช่นกันอาหารส่วนใหญ่ ได้แก่ ปลากบงูปูกุ้งหอยและสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก พวกเขายังจับแมลงบนพื้นหญ้าหรือริมน้ำ

นกช้อนหอยขาว

The White Sparrow is scattered in the south of Asia. From Pakistan, India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Southern and Eastern China. Throughout Southeast Asia such as Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Malaysia, Sumatra and Java, there are also some populations that fly as far as Taiwan and the Philippines. The white ibis class has only one type and has no subtypes.

The White Sparrow is a large bird with a slender, black beak. The tip of the mouth is curved down a lot. The head and neck are iridescent black, the body and wings covered with white feathers. On the outside of the wing, near the edge of the wing, there is only a bare, reddish skin, which is noticeable when birds fly. Male and female legs are black long.

White Sparrow They live in wetlands in plain areas such as rivers, lakes, swamps, marshes, flooded fields and grasslands. They are often found foraging in large herds, walking in water or walking slowly on muddy soil, while using their long curved jaws to poke into water or bore into mud to catch their prey.When found, they use their mouth.

to grab and swallow They also use fish, frogs, snakes, crabs, crustaceans, mollusks and small reptiles. They also catch insects on the grass or along the waterfront.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ufa777<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

เป็ดหงส์

เป็ดหงส์ เป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่งเป็นนกเป็ดน้ำเพียงชนิดเดียว (Anatidae) ที่อยู่ในสกุล Sarkidiornisจัดเป็นเป็ดป่าขนาดใหญ่ มีลำตัวยาวประมาณ 76 เซนติเมตรมีจงอยปากสีดำมีแถบสีบรอนซ์ที่ปีก ตัวผู้มีหลังสีดำเหลือบเขียวแกมน้ำเงินและม่วง หัวและคอเป็นสีขาวมีจุดสีดำมีแถบสีดำบริเวณด้านหลังของขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอกลงไปด้านข้างของอก และอีกแถบพาดที่ด้านข้างของหางขณะ

บินหลังส่วนล่างจะเป็นสีเทาอย่างชัดเจน ในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีโหนกที่โคนจะงอยปากส่วนบนมีขนาดใหญ่กว่ามาก จนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในขณะที่ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าและลำตัวจะมีสีเข้มกว่าและไม่มีแถบสีดำ 2 แถบที่คอและใกล้หาง ลูกปลาวัยอ่อนลำตัวไม่ค่อยมีสีรุ้งและมีลายสีขาวเข้ม

เป็ดหงส์ มีการแพร่ระบาดเฉพาะถิ่นตั้งแต่ปากีสถานอินเดียศรีลังกาบังกลาเทศไปทางตะวันออกผ่านอัสสัมเมียนมาร์ไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนตะวันตกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังพบในแอฟริกาและอเมริกาใต้

เป็ดหงส์ พวกมันมักจะอาศัยอยู่ในป่าดิบทึบ ชอบเกาะตามเกาะไม้สูง ๆ และอาศัยเป็นที่หลับนอนอาศัยอยู่เป็นฝูงซึ่งเป็นวงศ์นกประมาณ 4-10 ตัวหากินโดยกินหัวและยอดอ่อนซึ่ง ได้แก่ เมล็ดพืชน้ำรวงข้าวแมลงในน้ำ และอาจกินสัตว์น้ำเช่นกบเขียดและปลา มีฤดูผสมพันธุ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ในอินเดียมีรายงานว่าพบรังอีแร้งเก่า และในหลุมบนกำแพงป้อมปราการเก่าและบนหน้าผาดินมีไข่สีครีมอ่อน 7-15 ฟอง

เป็ดหงส์

Mandarin duck is the only type of bird that is the only teal (Anatidae) in the genus. Sarkidiornis are classified as large wild ducks. Its body is about 76 cm long and has a black beak with bronze stripes on its wings. The male has an iridescent black, blue and purple back. The head and neck are white, with black dots, with black stripes on the back of the neckline down the sides of the chest. And another tab across the side of the tail while

Fly, the lower back is clearly gray. In the mating season, the male will have a protruding protrusion at the base of the upper beak. It can be clearly seen while the female is smaller and the body is darker and does not have 2 black stripes on the neck and near the tail. The fry are rarely rainbow in color and have dark white stripes.

Mandarin Duck is endemic, from Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh to the east through Assam, Myanmar to Southeast Asia and Southwest China. It is found in Africa and South America.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> lagalaxy1<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน


แร้งเครา

แร้งเครา เป็นแร้งขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับแร้งอื่น ๆ พวกมันมีขนาดใหญ่กว่า และมีลักษณะที่แตกต่างจากแร้งทั่วไปคือหัวมีขนไม่เหมือนแร้งอื่น ๆ คือหัวและคอจะโล่งเตียน สีของขนตามลำตัวเป็นสีเหลือง ส่วนหัวสีขาวเป็นสัญลักษณ์ว่านกแร้งเติบโตเต็มที่ และมีขนสีดำเป็นกระจุกบริเวณจะงอยปากล่างมีลักษณะคล้ายเคราซึ่งเป็นที่มาของชื่อ

แร้งเครา มีความยาวประมาณ 95–125 เซนติเมตรน้ำหนัก 4.5–9.9 กิโลกรัมและปีกกว้างเกือบ 10 ฟุต สายตาที่ยอดเยี่ยมและความรู้สึกของกลิ่น

กระจายพันธุ์ตามภูเขาสูงทางตอนใต้ของยุโรปแอฟริกาไปจนถึงอินเดียและทิเบตเช่นเทือกเขาแอลป์ ทำรังและวางไข่บนหน้าผาสูงเพื่อหลบหนีจากสัตว์นักล่าต่างๆ

นอกจากกินเนื้อสัตว์และซากสัตว์เหมือนแร้งอื่น ๆ แร้งเครายังดูแคลนและชอบกินกระดูก สันนิษฐานว่าอาหารหายากเนื่องจากปัจจัยที่อยู่อาศัยทำให้หาอาหารได้ยากและสภาพอากาศหนาวเย็น มีการตรวจพบแร้งกระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ เชื่อกันว่าเป็นกระดูกของแกะที่บินอยู่ในอากาศที่จุดสูงสุด และทิ้งเป็นชิ้นดีลงสู่พื้นก่อนบินลงไปกินทั้งหมดเข้าท้อง

แร้งเครา

The large bearded vulture is considered an Old World Vulture, it is the only one belonging to the genus Gypaetus.

Bearded vultures are large vultures compared to other vultures. And features that are different from other vultures in that the head is hairy, unlike other vultures, the head and neck are bare. The color of the body hair is yellow. The white head symbolizes the vulture is mature. They have black clumps of hair on the lower beak that look like a beard, which is why the name

The bearded condor is approximately 95–125 centimeters long, weighs 4.5–9.9 kg and has a wingspan of almost 10 feet. Excellent sight and sense of smell.

It is distributed in the high mountains of southern Europe, Africa, to India and Tibet, such as the Alps. Nest and lay eggs on high cliffs to escape predators.

In addition to eating meat and other vulture-like carcasses, Bearded Vulture is also snubbed and likes to eat bones. It was assumed that food was scarce due to habitat factors making it difficult to find food and the cold climate. Large bone condors have been detected. It is believed to be the bone of a sheep flying in the air at its peak. And throw it into the ground before flying down and eat it all into the stomach.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> lagalaxy1<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

เป็ดก่า

เป็ดก่า จัดเป็นเป็ดชนิดใหญ่มีลักษณะเด่นหัวและคอด้านบนสีขาวมีจุดด่างดำโดยทั่วไปสีของลำตัวเป็นสีน้ำตาลแกมเขียว มีรอยสีขาวที่สะบักเป็นลักษณะเด่น มีขนาดใหญ่ปีกกว้างขาสั้นตัวผู้มีม่านตาสีเหลืองส้ม ในขณะที่ตัวเมียมีม่านตาสีน้ำตาลเข้มจะงอยปากเป็นสีเหลืองเข้มหรือสีส้ม มีรอยปะสีดำ

ปะ ตัวผู้ในฤดูผสมพันธุ์โคนปากจะบวม เพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย น้ำหนักเฉลี่ยของตัวผู้ประมาณ 2,945-3,855 กรัมส่วนตัวเมีย 1,925-3,050 กรัม

เป็ดก่า มีลักษณะนิสัยที่แตกต่างจากนกอื่น ๆ ในวงศ์เดียวกัน พวกมันมักอาศัยอยู่ในป่าดิบทึบ และสามารถพบได้ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,000 ฟุต. พวกมันออกหากินในเวลากลาง

คืนและกลับสู่ถิ่นที่อยู่ในตอนเช้ามืด พวกเขามักจะถือกิ่งไม้สูงและใช้เป็นที่หลับนอน พวกมันผสมพันธุ์กันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 5-6 ตัวในน้ำนิ่ง ปราศจากสิ่งรบกวนแม้จะมีลักษณะใหญ่ แต่ก็บินได้ดี และบินหลบหลีกต้นไม้ในป่าดิบอีกด้วย

เป็ดก่า ที่หายากและแพร่พันธุ์ยาก เป็นการขยายพันธุ์โดยฝีมือมนุษย์เพื่อการอนุรักษ์ เพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นและถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ. ศ. 2535

เป็ดก่า

Ducks are classified as large ducks, characterized by their head and neck, white on top, with dark spots, and their body color is generally greenish brown. There is a distinctive white mark on the scapula. They are large, broad wings, short legs, male with yellow-orange iris. While the female has a dark brown iris, the beak is dark yellow or orange. There is a black patch.

Patch the male during the mating season and the base of the mouth is swollen. Males are larger than females. The average male weight was 2,945-3,855 grams, and the female was 1,925-3,050 grams.

Ducks have a different personality from other birds of the same family. They usually live in dense evergreen forests. And they can be found in areas that are up to 5,000 feet above sea level. They are active in the middle of the day.

Night and return to the habitat in the early morning. They tend to hold tall branches and use them as a nap. They breed in small groups of 5-6 in still water, free from interference, despite their large nature. But fly well And flew away from the evergreen trees.

Lizard rare and difficult to reproduce. It is propagated by humans for conservation. Only a few times and is considered a protected wildlife under the Wildlife Conservation and Protection Act, Por. Fri. 2535.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> lagalaxy1<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

เป็ดแดง

เป็ดแดง มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางจากปากีสถานในช่องเขาด้านตะวันออกลงไปถึงอินเดียเนปาลศรีลังกาบังกลาเทศพม่าไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียจีนตอนใต้และเวียดนามส่วนใหญ่เป็นนก ถิ่นที่อยู่บางพื้นที่ถูกอพยพตามภัยแล้งหรืออุทกภัย แต่ในประเทศจีนนกจะอพยพไปทางตอนใต้ที่หนาวเย็น

พวกมันอาศัยอยู่ในทะเลสาบน้ำจืดที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ รวมทั้งนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมบึงกลางป่าและบางครั้งอาจอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยชายฝั่งทะเลป่าชายเลนรวมถึงนากุ้งใกล้ชายฝั่ง

เป็ดแดง มีจะงอยปากยาวสีเทาคอยาวและขายาวหน้าผากและกลางกระหม่อมสีน้ำตาลเทาเข้มหัวคอและอกมีสีเทาหม่น ใต้คอสีซีดถึงขาวและด้านข้างและด้านหลังของคอด้านบนมีสีเข้มขึ้นสีข้างและท้องมีสีน้ำตาลแดง มีแถบสีครีมตามด้านบนขนใต้โคนหางและด้านล่างมีสีขาวเล็กน้อยหลังไหล่

ขนคลุมหัวปีกใหญ่และขนปีกกลางสีน้ำตาลเข้ม มีเกล็ดสีแดงและน้ำตาล ขนคลุมหัวปีกมีสีน้ำตาลแดง ขนใต้หัวปีกมีสีดำ ขนปีกและขนปลายปีกมีสีน้ำตาลไหม้ ตะโพกค่อนข้างดำ ขนที่โคนหางมีสีน้ำตาลแดง ขนหางมีสีน้ำตาลไหม้ ขาและนิ้วเท้ามีสีเทาอมฟ้า

เป็ดแดง

Red ducks are widely distributed from Pakistan in the eastern gorge down to India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Burma, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, southern China and Vietnam. Some areas of the habitat were evacuated by drought or flooding. But in China, birds migrate to the cold south.

They live in freshwater lakes that are still rich in vegetation. These include flooded paddy fields, wild marshes, and sometimes inhabit coastal brackish water, mangrove forests, and shrimp fields near the coast.

Red duck It has a long gray beak, long neck and long legs, a dark gray-brown forehead and middle of the crown, with a dull gray head, neck and chest. The neck is pale to white, and the sides and back of the neck are darker, the sides and belly are reddish-brown. There is a cream-colored stripe along the top, the fur under the tailbone, and on the underside, slightly white behind the shoulders.

The feather covers the large head and the central wing feathers, dark brown. With red and brown scales The feathers covering the wings are reddish brown. The feathers under the wing head are black. The wing feathers and the wing tips are burnt brown. The rump is quite black. The feathers at the base of the tail are reddish brown. The tail feathers are burnt brown. The legs and toes are bluish gray.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน