นกยางเปีย

นกยางเปีย นกมีสีขาวมีจงอยปากเรียวสีดำและขาสีดำ แต่ชนเผ่าทางตะวันตกมีเท้าสีเหลืองพวกมันกินอาหารในน้ำตื้นและบนพื้นดินพวกมันกินสัตว์ขนาดเล็กเป็นฝูง บ่อยครั้งกับนกน้ำชนิดอื่น ๆ พวกมันสร้างรังขนาดใหญ่จากก้านไม้พุ่มและหญ้าวางไข่สีเขียวอมฟ้าที่พ่อแม่ทั้งสองฟัก ลูกนกจะมีขน 6 สัปดาห์

นกยางเปีย มีช่วงการสืบพันธุ์มีตั้งแต่เขตอบอุ่นไปจนถึงพื้นที่ชุ่มน้ำเขตร้อนในยุโรปแอฟริกาเอเชียและออสเตรเลียโดยนกที่ค่อยๆแพร่กระจายไปทางเหนือไปยังประชากรที่มีเสถียรภาพและดำรงอยู่ได้เองจนถึงสหราชอาณาจักร

ในเขตอบอุ่นนกยางเปียส่วนใหญ่อาศัยอยู่ นกทางตอนเหนือรวมทั้งนกยุโรปจะอพยพไปยังแอฟริกาและเอเชียใต้ในช่วงฤดูหนาว นกอาจเดินไปทางเหนือในช่วงปลายฤดูร้อนหลังฤดูผสมพันธุ์ ซึ่งอาจช่วยขยายที่อยู่ที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานแม้ว่ามันจะเป็นนกที่เคยมีอยู่ทั่วไปในยุโรปตะวันตก แต่ในศตวรรษที่

19 นกถูกล่าอย่างดุเดือดเพื่อเอาขนมาประดับหมวกทำให้พวกมันสูญพันธุ์ไปในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือและมีจำนวนน้อยลงทางตอนใต้ จากนั้นจำนวนก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อต้นศตวรรษที่ 21 มีนกผสมพันธุ์เพิ่มขึ้นในฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ไอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร นกกระยางยังขยายถิ่นที่อยู่

ของพวกมันไปทางทิศตะวันตกอีกด้วย พบครั้งแรกในบาร์เบโดสในทะเลแคริบเบียนในปี 2497 และเริ่มขยายพันธุ์ในปี 2537 สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ได้ประเมินสถานะการอนุรักษ์ทั่วโลก กังวลน้อยที่สุด

Egret The birds are white with a slender beak and black legs. But the western ones had yellow feet, they feed on water and on the ground. They feed on small animals, often gathered with other waterfowl, they build large nests from the stalks of shrubs and greenish pool grass where both parents hatch their youngsters with feathers for 6 weeks.

Birdpay has a ruling range that ranges from an area to a tropical catchment in Asia, and the sound by birds spread north to Existed by itself until the United Kingdom.

In the home area Egret Most residents of the north, including birds, walk north and south in winter. Birds may move north at the end of the season. It will be a bird that used to be common in understanding, but in that place.

19 Ferocious predators are used to decorate their feathers. Get to know them, breeding in the north and fewer in the south, then increasing more and more. Sing and the UK pelicans remain at the address


Their presence goes to the west, with first encountered in Barbados in the Caledonian Sea in 1954 and breeding began in 1994, the Union for the Conservation of Nature (IUCN) practiced least protection worldwide.

นกยางเปีย

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

นกเงือกหัวแรด

นกเงือกหัวแรด นกเงือกขนาดใหญ่ลำตัวยาวประมาณ 120 ซม. ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อย ขนาดลำตัวของตัวเมียจะเล็กกว่าตัวผู้เล็กน้อย มีหูและตาที่ยื่นออกมาซีดกว่าตัวผู้ ส่วนที่เหลือคล้ายกันมาก ขนที่ปีกและลำตัวสีดำไม่มีขนใต้ปีกท้องและหางสีขาวมีลายดำพาดหางใกล้ส่วนปลาย คล้ายกับคาฮังมีจะงอยปากยาวยื่นออกมาเหนือปากด้านบน ที่ฐานของติ่งมีสีแดงที่ด้านหน้าของส่วนโค้งขึ้นไปคล้ายกับด้านนอก เป็นที่มาของชื่อสามัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นกเงือกหัวแรด สามารถพบได้ในประเทศมาเลเซียและในประเทศไทยพบได้เฉพาะในภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปอาหาร ได้แก่ งูจิ้งเหลนกิ้งก่าผลไม้สัตว์ขนาดเล็ก

นกเงือกหัวแรด อาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นที่ระดับความสูงไม่เกิน 4,000 ฟุตหรือ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล มักเกาะบนกิ่งไม้สูงพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของนกเงือกหัวแรดคล้ายกับนกเงือกอื่น ๆ โดยทำรังตามโพรงไม้ ตัวผู้จะออกหาอาหารแม่นกและลูกนก และเมื่อลูกนกโตจนโพรงแม่นกจะแตก

โพรงออกก่อนเพื่อให้นกสบายตัวขึ้นและช่วยให้พ่อนกหาอาหารมาเลี้ยงลูกซึ่งพฤติกรรมของแม่นกจะออกมาก่อนลูกนกจะเป็น พบได้เฉพาะนกเงือกหัวโตนกเงือกหัวแรดและต้นอ้อเท่านั้น

นกเงือกหัวแรด

Rhinoceros Hornbill Large hornbill, approximately 120 cm in length. Male and female are slightly different in appearance. The body size of the female is slightly smaller than the male. With protruding ears and eyes, paler than males The rest are very similar. The feathers on the wings and body are black without feathers under the wings, belly and tail, white with black stripes on the tail near the tip. Similar to the kahang, it has a long beak that extends over the top. At the base of the polyps there is a reddish color in the front of the arc upward, similar to the outside. It is the origin of both Thai and English common names.

Rhino hornbill They can be found in Malaysia and in Thailand, only in the lower south from Songkhla and down. Foods include snakes, skinks, lizards, fruits, small animals.

Rhinoceros hornbill lives in the rainforest at an altitude of up to 4,000 feet or 1,200 meters above sea level. Usually perched on tall branches, the mating behavior of rhinoceros hornbill is similar to that of other hornbills, nesting in a hollow tree. Male will go out for food, mother bird and young bird. And when the chicks grow up, the mother bird’s hollow breaks.

Burrows out first to make the birds more comfortable and help the parent birds find food to feed their young, the behavior of the mother bird will come out before the bird is. Can only be found in the Great Hornbill, Rhino-headed Hornbill, and the reed.

ขอขอบคุณข่าวสารจาก >>> ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

นกกิ้งโครงคอดำ

นกกิ้งโครงคอดำ นกกิ้งโครงคอดำเป็นนกที่มีลำตัวอ้วนและมีขนาดใหญ่กว่านกอื่น ๆ ในวงศ์เดียวกันตัวผู้และตัวเมียมีขนาดใกล้เคียงกันปากสีดำหัวสีขาวผิวสีเหลืองรอบดวงตาสีเหลืองคอดำปีก และลำตัวด้านบนสีเท้ามีแถบสีขาว 4-5 แถบช่วงอกท้องก้นสะโพกและหางเป็นสีขาวใน

ประเทศไทยพบได้เกือบทุกภาคยกเว้นภาคใต้ของภาคใต้ ในต่างประเทศพบได้ในอินเดียพม่าลาวเวียดนามกัมพูชาและจีนตอนใต้

นกกิ้งโครงคอดำ เป็นนกที่กินเมล็ดพืชและธัญพืช และกินสัตว์ขนาดเล็กเช่นแมลงหรือสัตว์เลื้อยคลานเช่นกันอาศัยอยู่เป็นฝูงหากินตามพื้นดินมักส่งเสียงดังในฝูงโดยเฉพาะเมื่อตกใจหรือถูกรบกวน พวกมันเป็นนกที่อาศัยอยู่ในทุ่งนาหรือพื้นที่เกษตรกรรม จนถึงชุมชนคนเมืองเช่นสวนสาธารณะนกที่

อาศัยอยู่ในเมืองมีพฤติกรรมนำวัสดุจากกองขยะเช่นกระดาษหรือถุงพลาสติกมาสร้างรังวางไข่ครั้งละ 2-6 ฟองโดยใช้เวลาฟักประมาณ 15-17 วันก่อนฟักออกจากไข่ รังดังกล่าวเป็นรังปิดที่มีทางเข้าออกเพียงทางเดียว รังเป็นรูปโดมขนาดใหญ่ห้อยลงมาจากต้นไม้ นกในเมืองชนิดใดที่อาจทำไว้หลังหลังคาบ้านมนุษย์มีฤดูผสมพันธุ์ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน

นกกิ้งโครงคอดำ

Black-necked starlings Black-necked starlings are chubby birds and larger than other birds of the same family. Male and female are similar in size, black mouth, white-skinned head. Yellow around the eyes, yellow, black neck, wings The upper body is colored with four to five white stripes on the upper body, the chest, belly, buttocks, hips and tail are white.

Thailand can be found in almost every region except the southern part of the South. Overseas, it can be found in India, Myanmar, Laos, Vietnam, Cambodia and southern China.

Black-necked starling are birds that eat seeds and grains. They feed on small animals such as insects or reptiles as well. They live in herds and feed on the ground, often making noise in herds, especially when they are shocked or disturbed. They are birds that live in fields or agricultural areas. To urban communities such as bird park at

Living in the city, the habit of using materials from waste piles such as paper or plastic bags to build a nest, lay 2-6 eggs each time, which takes 15-17 days before hatching. The nest is a closed nest with only one exit. The nest is a large dome hanging from a tree. What kind of urban bird might make behind the roof of a house? Humans have a mating season from April to June.

ขอขอบคุณข่าวสารจาก >>> ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

นกยูงอินเดีย

นกยูงอินเดีย มีขนาดเล็กกว่านกยูงไทยซึ่งเป็นเส้นทางอีกชนิดหนึ่งที่พบได้ในประเทศไทยและผู้โดยสารอินโดจีนแหลมมลายูขนหงอนจะมีลักษณะเป็นรูปพัดต่างจากใบไทยที่เป็นสีของอาการป่วยหน้าจะมีสีขาว และมีสีดำคาดตีนตาขนคอและอกมีลมขนปีกเป็นลายสีขาวผสมกับสีดำขนตามลำตัว

จะมีสีเขียวอมเหลืองด้านหลังเป็นตัวเมียคล้ายหญ้าในตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่าปกติ ขนตามลำตัวเป็นสีน้ำตาลขนคอและหลังจะมีสีอ่อนกว่าปกติ

นกยูงอินเดีย ตัวเต็มวัยเมื่อเข้ามารวมกันมักจะมีขนคลุมหางที่ยาวออกมาประมาณ 2 เท่าของลำตัวหรือประมาณ 150 เซนติเมตรขนยาว 2 ประเภทด้วยกันคือขนที่มีซึ่งเรียกว่า “แววมยุรา” และ ขนที่อยู่ริมขอบเรียกว่า “T Feathers” ซึ่งจะช่วยให้ขนขนหางขนหางหนึ่งตัวจะขนขนหางประมาณ 200

เส้นแบ่งเป็นขนที่มีแววมยุราประมาณ 170 เส้นและขนหางที่ขอบ หรือขนหางยาวอีก 30 เส้นซึ่งขนคลุมหางนี้จะมีเพื่อการเกี้ยวพาราสีตัวเมียในชวารีที่เรียกว่าการรำแพน

นกยูงอินเดีย มีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงในป่าดงดิบทึบตัวผู้ชอบทำลานสำหรับรำหาง และจะรักษาความสะอาดบริเวณลานเป็นอย่างดีเพราะเป็นนกที่ระวังตัวมากด้วยสายตาที่รวดเร็ว เข้าใกล้ยากจะบินหนีก่อนเป็นนกที่บินได้ พวกเขาชอบนอนบนที่สูงและร้องเพลงในตอนเช้าและตอนเย็น เป็นนกที่จำที่อยู่ของมันได้เป็นอย่างดี

นกยูงอินเดีย

Indian peacock is smaller than the Thai peacock, which is another route found in Thailand and the Malayan Indochina passengers. The color of the patient’s face is white. They are black and black on the feet, eyes, neck and bosom hairs, wing feathers are white stripes mixed with black hair on the body.

It is yellowish-green on the back. Females are grass-like, while females are smaller than normal. Body hair is brown, neck and back hair is lighter in color than usual.

Indian peacock , adults, when joined together, tend to cover their tails that are approximately twice the length of their body, or about 150 centimeters. Two types of feathers are: This is called “glitter” and the fur on the edge is called “T Feathers”, which gives one tail feather to approximately 200

The dividing line consists of approximately 170 glitter and tail feathers at the edge. Or 30 other long tail feathers, which are used for the courtship of females in Shavari called dancing.

Indian peacock They behave as a group in a dense rainforest, the male likes to make a yard for the tail dances. And will keep the courtyard clean very well because it is a very careful bird with quick eyes. Get close, it is difficult to fly away first. They like to sleep on high places and sing in the morning and evening. It’s a bird that remembers its whereabouts.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

นกหงส์หยก

นกหงส์หยก ประเทศต้นกำเนิดของ Budgerigar อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าตามแบบฉบับของออสเตรเลียปัจจุบันมักย่อให้สั้นลงเป็นคำว่า Budgies และ Parakeet นกชนิดนี้อยู่ในหมวดนกเลิฟเบิร์ด แต่ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นชนิดอื่นชื่อ Budgerigar มาจากสำเนียงพื้นเมืองของ

ออสเตรเลียที่เรียกว่า Betcherrygah หมายถึงอาหารที่ดีหรืออาหารที่ดี คนแรกที่ศึกษาและนำเรื่องเป็นนกใหม่. เขาเป็นนักสัตววิทยาชาวอังกฤษชื่อ Gould ซึ่งศึกษาชีวิตของสัตว์ในออสเตรเลียเมื่อ 110 ปีก่อน

ประเภทและสีของนกหงส์หยกสีพื้นฐานในปัจจุบันของนกแก้วทั่วไป ได้แก่ สีเขียวสีฟ้าสีเหลืองและสีขาวแต่ละสีที่กล่าวมาจะมีความแตกต่างกันตามความสว่างของสีโดยแบ่งน้ำหนักสี สีอ่อนกลางและสีแก่

นกหงส์หยก เป็นนกขนาดเล็กที่มีลวดลายและสีสันสวยงาม และแยกออกได้เป็นหลายพันธุ์ในวงศ์เดียวกันนกฟีนิกซ์เป็นนกที่ชอบแต่งตัวและรักความสะอาด ฉันชอบแต่งตัวหน้ากระจก เราควรมีกระจกส่องนกด้วย การจัดกระจกให้เหมาะสมกับจำนวนนกบางครั้งเราควรใช้หินหรือสเปรย์ฉีดน้ำโปรยฟอยล์ นกจะมาเล่นน้ำเพื่อทำความสะอาดขน และจะแต่งตัวซึ่งจะทำให้นกมีขนที่สวยงาม

นกหงส์หยก

Parakeet Budgerigar’s country of origin lives in the Australian grasslands, and is now shortened to Budgies and Parakeet. This bird belongs to the category of lovebirds. But now it is recognized as a different type, the name Budgerigar comes from the indigenous accent of

Australia called Betcherrygah means good food or good food. The first person to study and introduce the subject is a new bird. He was an English zoologist named Gould who studied the life of animals in Australia 110 years ago.

Types and colors of budgies The current basic colors of common parrots are green, blue, yellow, and white. Each of these colors differs according to the brightness of the color, divided by color weight. Light, medium and dark.

Parakeet is a small bird with beautiful patterns and colors. And separated into several species in the same family. Phoenix is ​​a bird that likes to dress and love clean. I like to dress up in the mirror We should also have a mirror to watch the birds. Arranging the glass according to the number of birds, sometimes we

should use a stone or a spray of water to sprinkle the foil. The birds will come to play in the water to clean the feathers. And will dress that will give the bird beautiful feathers.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

ค้างคาว

ค้างคาว ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวที่บินได้จริงและต่อเนื่องโดยขาหน้าปรับเข้ากับปีกได้ ค้างคาวมีความว่องไวกว่านก เนื่องจากขาที่ยื่นออกมาและปกคลุมด้วยเยื่อบุผิวบาง ๆ หรือฟาทาเซียมค้างคาวที่เล็กที่สุดคือค้างคาวคุณกิตติ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุด

โดยมีความยาวลำตัว 29–34 มม. กางปีกได้ยาว 15 ซม. และน้ำหนัก 2–2.9 กรัม ค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดคือ Pteropus และ Acerodon jubatus ซึ่งมีน้ำหนักมาก สูงถึง 1.6 กิโลกรัมและมีปีกกว้าง 1.7 เมตร

ค้างคาว เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากสัตว์ฟันแทะ ความคาวคิดเป็น 20% ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด ด้วยจำนวนมากกว่า 1,200 ชนิดค้างคาวจึงถูกจำแนกออกเป็นสองชนิดย่อย: ค้างคาวผลไม้ที่พบมากที่สุด และค้างคาวกินแมลงที่สามารถใช้เสียงสะท้อนเพื่อระบุตำแหน่ง

ของมันได้ แต่หลักฐานใหม่ล่าสุดสนับสนุนการจำแนกย่อย Yinpterochiroptera และ Yangochiroptera โดยวางค้างคาวผลไม้บางกลุ่มร่วมกับค้างคาวแมลงหลายตัวในกลุ่มย่อยแรก ค้างคาวจำนวนมากกินแมลง ค้างคาวส่วนใหญ่ที่เหลือกินผลไม้ มีค้างคาวบางชนิดที่กินสัตว์อื่นเป็น

อาหารแทนแมลงเช่นค้างคาวดูดเลือด ค้างคาวส่วนใหญ่เป็นสัตว์กลางคืน และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในถ้ำหรือศูนย์พักพิงอื่น ๆ ยังไม่ชัดเจนว่าค้างคาวมีพฤติกรรมเช่นนี้อย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงการล่าของพวกมัน ค้างคาวพบได้ทั่วโลกยกเว้นในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวจัด ค้างคาวเป็นองค์ประกอบทาง

นิเวศวิทยาที่สำคัญในการผสมเกสรดอกไม้และกระจายเมล็ดของดอกไม้ พืชเขตร้อนหลายชนิดอาศัยค้างคาวเหล่านี้ในการผสมเกสรและการกระจายเมล็ดพันธุ์

ค้างคาว

Bat The bat is the only mammal that actually flies and continues with its foreleg adapted to its wings. Bats are more agile than birds. Due to the legs that are protruding and covered with a thin epithelium, or phatasia, the smallest bat is Khun Kitti bat. They are the smallest mammals.


Its body length is 29–34 mm, wingspan 15 cm long and weighing 2–2.9 g. The largest bats are Pteropus and Acerodon jubatus, which weigh up to 1.6 kg and have a wingspan of 1.7. Meter

Bats are the second largest mammals after rodents. Fishiness accounts for 20% of all mammals. With more than 1,200 species, bats are classified into two subspecies: the most common fruit bat. And insect-eating bats that can use echo to indicate location

is, but the newest evidence supports sub-classification. Yinpterochiroptera and Yangochiroptera By placing some group of fruit bats together with several insect bats in the first subgroup. Many bats eat insects. Most of the rest bats eat fruit. There are some bats that predate animals.

Food instead of insects, such as bloodsucking bats. Most bats are nocturnal. And most of them live in caves or other shelters. It’s not clear how bats behave like this to avoid their predators. Bats are found all over the world except in extremely cold regions. Bats are official elements.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

นกกระตั้ว

นกกระตั้ว เป็นนกปากห่างชนิดหนึ่งมีหลายสกุลส่วนใหญ่มีสีขาว บางชนิดมีสีเหลืองซีดมีหงอนเล็กน้อยลิ้นและสามารถสอนให้เลียนเสียงได้เหมือนนกแก้ว ชื่อสามัญ “Cockatoo” ในภาษามาเลย์หมายถึง “คีมขนาดใหญ่” พบในอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นิวกินีหมู่เกาะโซโลมอนและออสเตรเลีย นกกระตั้วตามธรรมชาติมีอายุเพียง 20-30 ปี แต่นกกระตั้วที่เลี้ยงโดยมนุษย์มีอายุได้ถึง 60-80 ปี

นกกระตั้ว เป็นนกขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ลำตัวยาว 30-60 ซม. (12-24 นิ้ว) น้ำหนัก 300-1,200 ก. (0.66-2.6 ปอนด์) มีหงอนบนหัวที่พับและกางได้ จะงอยปากสีดำขนาดใหญ่เหมือนคีมมีความคมและทรงพลัง เท้าแต่ละข้างยาว 4 นิ้วและมีเล็บแหลม สามารถเกาะและปีนป่ายได้ดี

นกกระตั้ว ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย มีราคาตัวละหลายหมื่นบาท นกแขกเต้าที่มนุษย์เลี้ยงด้วยมือนั้นเชื่องกว่านกแขกเต้าที่ปล่อยให้แม่เลี้ยงเอง และจะขายได้ราคาสูงขึ้นเช่นกันนกแขกเต้าเป็นนกที่มีนิสัยขี้งอแง ไม่ควรให้อาหารแก่ผู้พักอาศัยในอพาร์ตเมนต์โดยเด็ดขาด นกแขกเต้ามีนิสัยเสพติด

และหวงเจ้าของมันจำเป็นต้องให้ความระมัดระวังและให้เวลากับนกแขกเต้าเป็นอย่างมากหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลมันจะทำให้นกแขกเต้าหงุดหงิดและทำลายข้าวของทำร้ายตัวเอง (กัดขาตัวเอง) ทำร้ายคนที่เข้ามาใกล้ นกแขกเต้าที่ติดกับเจ้าของมากเกินไปอาจป้องกันการผสมพันธุ์และผสมพันธุ์ได้

นกกระตั้ว

Cockatoo is a species of cocoon with many genera, mostly white. Some species are pale yellow with a slight crest and can be taught to mimic sounds like a parrot. The common name “Cockatoo” means “cockatoo” in Malay. “Big pliers” are found in Indonesia, the Philippines, New Guinea, the Solomon Islands and Australia. A natural cockatoo is only 20-30 years old, but a human-raised cockatoo can live up to 60-80 years.

Cockatoo is a medium to large bird, 30-60 cm (12-24 in) long, 300-1,200 g (0.66-2.6 lb) in weight, with a crest on its folded head. And can spread The large black beak, like pliers, was sharp and powerful. Each foot is 4 inches long and has pointed nails. Able to island and climb well.

Cockatoo , popular to breed in Thailand. There are several tens of thousands of baht each. A hand-raised parakeet is more tame than a parakeet that lets its mother raise himself. And will be sold for a higher price as well. Cockatoo is a bird with a petulant habit. It is strictly not necessary to feed apartment occupants with food. Cockatoo has an addictive habit.

And possessive of its owner, it needs to be very careful and give the parakeet a lot of time, leaving it unattended, it will frustrate the parakeet and destroy its belongings. (Bites his own leg) to hurt someone who comes close. Parakeets that are too attached to their owners may prevent mating and mating.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

มาคอว์

มาคอว์ ถือเป็นนกแก้วที่ใหญ่ที่สุด มีถิ่นกำเนิดในเม็กซิโกและอเมริกาใต้ มีสีสันมีเสียงร้องดังมากจะงอยปากมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ เหนือปากมีเส้นเล็ก ๆ สีขาว คาดระหว่างปากและหัวบนศีรษะมีขนสีเขียวและสีน้ำเงินสดใส ตามีแถบสีดำ 4-5 แถบขนคอถึงอกมีสีเหลืองเข้มและขนหางสีแดงสด ขนาดของนกแก้วมาคอว์มีตั้งแต่ 32-35 นิ้ว

อาหารของมาคอว์คือผลไม้และเมล็ดธัญพืชพวกมันชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ในฤดูผสมพันธุ์เขาจะจับคู่กันกับใคร? และสร้างรังตามต้นไม้ใหญ่เพื่อวางไข่โดยวางไข่ครั้งละ 3-4 ฟอง ใช้เวลาฟัก 30-35 วัน ขนของลูกนกจะยาวขึ้นหลังจากผ่านไป 3 สัปดาห์และเต็มไปด้วยสีสัน ลูกไก่จะมีสุขภาพ

สมบูรณ์เมื่ออายุสามเดือน ในขณะที่พวกมันยังเล็กต้องพึ่งพาอาหารจากแม่นก มันใช้ปากจิกอาหารจากปากแม่จนกว่าลูกไก่จะช่วยตัวเองได้ และในที่สุดมันก็จะบินและหาอาหารได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ของมันอีกต่อไป

มาคอว์ จัดเป็นนกที่สามารถฝึกให้เชื่องเป็นนกที่มีความจำดีและมีความสัมพันธ์กับดักคอดุร้ายน่ากลัวมากความอ่อนน้อมถ่อมตัวน่ารักชวนให้ปราณีของมันโดยวิธีฝึกให้เชื่องเป็นนกที่ชอบทำความสะอาด หากผู้เลี้ยงพูดคุยน้ำให้มันเป็นประจำมาคอเร่จะมีความสุขโดยมากผู้เลี้ยงควรใช้น้ำจากท่อรดให้นกได้จิบน้ำฝนบ่อยครั้งในฤดูฝน แล้วควรนำนกมาไว้ในที่มีฝนตกและอากาศบริสุทธิ์มาคอนกที่ไม่ชอบอยู่เดียวกันกับนกแก้วชนิดอื่น

มาคอร์ ที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจะสนิทสนมกับผู้เลี้ยง หากผู้เลี้ยงอยู่ห่างไกลนกมาคอร์จะโศกเศร้าและแสดงอารมณ์อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้ที่มีนกมาคอร์ควรเอาใจใส่และดูแลอย่างใกล้ชิด นกมาคอว์เป็นนกขนาดใหญ่มาก ปากแหลมประสาทตามันฉลาดและน่ารักในตัวของมันเอง นกที่เชื่องมากถ้าเจ้าของดูแลมันก็จะรักเราเหมือนที่เรารัก สามารถสอนเล่นจักรยานได้กิจกรรมการเรียนการสอนใช่ แต่ต้องฝึกซ้อมจึงจะกลายเป็น

มาคอว์

Macaws are considered the largest parrots. Native to Mexico and South America Colorful, has a very loud cry, the beak is particularly large. Above the mouth is a small white line between the mouth and the head, the head has bright green and blue hair, the eyes have 4-5 black stripes, the neck to chest hair is dark yellow and the tail feathers are bright red. Macaws size range from 32-35 inches.

Macaws’ foods are fruits and whole grains. They live in large groups. In the mating season, who will they mate with? And build nests in large trees to lay eggs by laying 3-4 eggs at a time, it takes 30-35 days. The feathers of the young birds will grow after 3 weeks and are full of color. Chicks will be healthy.

Complete at three months old. While they are young, they rely on the mother bird’s food. It uses its mouth to peck food from the mother’s mouth until the chicks can save themselves. And in the end, he can fly and forage without relying on his parents.

Macaws are tamed birds that have a good memory and are closely related to fierce necks. How to tame a cleaning bird If the breeder regularly talks to him with water, the macore will be happier, and the bird should use the water from the pipe to allow the birds to sip rainwater often in the rainy season.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

อินทรี

อินทรี นกอินทรีเป็นนกล่าเหยื่อขนาดใหญ่ในวงศ์ Accipitridae Accipitriformes มีโครงสร้างทางกายภาพที่แข็งแรงส่วนใหญ่ประกอบด้วยโครงกระดูกกล้ามเนื้อขนและกรงเล็บ จัดอยู่ในประเภทนกล่าเหยื่อที่มีปีกกว้างและหางปีกแหลมหรือหัก จะงอยปากงอเป็นตะขอ นกอินทรีเป็นนกที่สวยงาม

แข็งแรงสายตาคมบินเร็วโจมตีแม่นยำสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล มีเพดานสูงจากพื้นเรียบถึง 2,100 เมตรและถือเป็นสัตว์ที่มีสายตาดีที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังถือเป็นนกหรือสัตว์ปีกที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก พวกมันอาจมีอายุได้ถึง 70 ปีส่วนใหญ่จะมืดและตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชัน

นกอินทรี เป็นนกขนาดใหญ่และแข็งแรง พวกมันเป็นนกกินเนื้อซึ่งรวมถึงปลางูสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเช่นหนูและเป็นนกนักล่าที่ล่านกด้วยกัน และไข่นกขนาดเล็กกว่าเพื่อเป็นอาหารนกอินทรีพบกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วโลก ยกเว้นพื้นที่ในทวีปแอนตาร์กติกอากาศหนาว

อินทรี เนื่องจากเป็นนกขนาดใหญ่และน่าเกรงขามสามารถบินได้สูงและกว้าง Dignify ในแง่ของสัญลักษณ์ Eagles ถูกมนุษย์ใช้ในเชิงสัญลักษณ์มานานแล้ว ในหลายวัฒนธรรมทั่วทุกมุมโลกเช่นการเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในป่าหิมพานต์ของประเทศไทยหรือสหรัฐอเมริกาได้นำนกอินทรีหัวขาว (Haliaeetus leucocephalus) มาใช้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ

อินทรี

Eagles The eagle is a large bird of prey in the Accipitridae family Accipitriformes. It has a strong physical structure, mainly made up of skeleton, muscle, fur and claws. It is categorized as a bird of prey with broad wings and a pointed or broken tail. The beak is bent into a hook. Eagles are beautiful birds.

Strong, sharp sight, fast flying, accurate attack, can be seen from a distance Its ceiling is 2,100 meters high and is considered the best animal sight in the world. It is also considered the longest living bird or poultry in the world. They can be up to 70 years old, and are mostly dark and set on steep cliffs.

An eagle is a large and strong bird. They are carnivorous birds that include fish, snakes, small mammals such as rodents, and are predatory birds that hunt together birds. And smaller bird eggs to feed eagles are found scattered around the world. Except for the Antarctic area, it’s cold.

Eagle As a large and majestic bird, able to fly tall and wide, Dignify, in terms of the Eagles symbolism, has long been used by humans in symbolism. In many cultures all over the world, such as being a species in the Himmapan forest of Thailand or the United States, the white-headed eagle (Haliaeetus leucocephalus) has been adopted as a national symbol.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน

นกกาน้ำ

นกกาน้ำ นกขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีลักษณะทั่วไปเหมือนอีกา กินปลาเป็นอาหารส่วนใหญ่มีขนสีดำ บางส่วนเป็นลายขาวดำ หรือสีสันสดใส

พวกมันอาศัยอยู่ในป่าชายเลนหนองน้ำบึงทะเลสาบและแหล่งน้ำอื่น ๆ พบทั้งหมด 38 ชนิดทั่วโลกในประเทศไทยพบทั้งหมด 3 ชนิดคือนกอ้ายงั่วขนาดเล็กนกอ้ายงั่วใบยาว และนกอ้ายงั่วนกอ้ายงั่วชนิดที่พบมากที่สุดคือนกอ้ายงั่ว อาหารของนกกาน้ำส่วนใหญ่คือปลา พวกเขาดำลงไปในน้ำเพื่อจับปลาเป็นอาหาร แต่ขนของนกอ้ายงั่วจะไม่มีสารเคลือบกันน้ำเหมือนเป็ด ดังนั้นเมื่อโผล่พ้นน้ำทุกครั้งที่กางปีกเพื่อผึ่งให้แห้ง

นกกาน้ำ มีลักษณะอวบอ้วน แต่ค่อนข้างเรียวเหมือนตอร์ปิโดคอยาวหัวค่อนข้างเล็กและปากยาวจึงเหมาะสมที่จะดำลงไปในน้ำด้วยความเร็วสูง แต่เมื่อยืนอยู่บนพื้นดินริมน้ำหรือเกาะอยู่บนต้นไม้ร่างกายของนกอ้ายงั่วจะยกตัวตรง เนื่องจากขาอยู่ไกลไปทางด้านหลังของลำตัว แต่มักจะหดคอเป็นรูปตัว S และทำให้หลังงอ

แต่ขณะว่ายน้ำร่างกายของนกอ้ายงั่วมีลักษณะค่อนข้างเรียว เนื่องจากขาอยู่ไกลไปทางด้านหลังของร่างกายจึงเหมาะมากที่จะว่ายน้ำ แตกต่างจากนกในตระกูลใด ๆ นอกจากนกอ้ายงั่วซึ่งอยู่ใกล้กับนกอ้ายงั่วเท่านั้นอย่างไรก็ตามในขณะที่นกกาน้ำบินดูคล้ายนกเป็ดน้ำมาก และนกตัวผู้และตัวเมียเหมือนกันจนไม่สามารถแยกแยะระหว่างเพศได้ แต่นกตัวผู้มักมีขนาดใหญ่และหนักกว่านกตัวเมียเล็กน้อย

นกกาน้ำ

Cormorants , a medium to large bird that generally looks like a crow. They eat mostly fish with black fur. Some parts are black and white. Or bright colors

They live in mangrove forests, swamps, marshes, lakes and other water bodies. They are found in 38 species worldwide. In Thailand, they are found in three species: small cormorants, long-leaved cormorants. And the cormorant, the most common type of cormorant is the cormorant Most of the cormorant’s food is fish. They dive into the water to catch fish for food. But the cormorant’s feathers do not have a waterproof coating like a duck. Therefore, when emerging from the water, every time I spread my wings to dry it.

Cormorants looks plump. But rather slender like a torpedo, the neck is long, the head is quite small and the mouth is long, making it suitable to dive into the water at high speed. But when standing on the ground, by the water, or perched on a tree, the cormorant’s body is upright. Because the legs are far to the back of the body But tends to shrink the neck to a S-shape and bend the back.

But while swimming, the cormorant’s body is quite slender. Since the legs are far to the back of the body, it is very suitable for swimming. Unlike birds of any family other than the cormorant, which is only close to the cormorant, however,

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. นกพิราบ
 2. นกเกาะคอน
 3. นกขุนทอง
 4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
 5. นกเอี้ยงหงอน