นกยูง

นกยูง เป็นไก่ฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลเดียวกัน ลักษณะเด่นของมันคือตัวผู้ที่มีขนหางยาวซึ่งมีสีสันซึ่งเมื่อกางออกไปอวดตัวเมียจะสวยงามมากเรียกว่า “รำแพน”

นกยูง ชอบอาศัยอยู่ในป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณไปตามลำธารในป่ามีแนวโน้มที่จะร้องเพลงในตอนเช้าหรือตอนเย็นกินอาหารจากเมล็ดแมลงและสัตว์เล็ก ๆ การกระจายกระจายอยู่ทางเหนือของอินเดียไปทางทิศตะวันออกผ่านพม่าจีนตอนใต้ไทยลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียและชวา

นกยูงไทยเป็นนกขนาดใหญ่ ตัวผู้เป็นสีเขียวสดใส บริเวณปีกสีน้ำเงินปลายปีกมีสีน้ำตาลเข้ม หงอนมีขนหงอนขึ้นชี้ไปที่กลุ่มสีเขียวมันวาว ส่วนบนของหัวตั้งแต่ด้านหลังจนถึงหน้าผากถึงโคนจะงอยปากมีขนเล็กละเอียดห่อแน่นเป็นสีน้ำเงินเข้ม ใบหน้าทั้งสองเป็นแผ่นหนังสีน้ำเงินและสีเหลืองรอบ

ดวงตาและหูตามลำดับ ขนคลุมหางนั้นยาวมาก ในตอนท้ายมีวงผมแบนในวงกลมหรือที่เรียกว่า “แววมยุรา” ซึ่งจะใช้สำหรับผู้หญิงตะโพกและแรมและจะร่วงลงหลังจากฤดูผสมพันธุ์และเติบโตอีกครั้ง ตัวเมียตัวเต็มวัยมีลักษณะเหมือนตัวผู้ เกล็ดคล้ายขนที่ปกคลุมคอและด้านหลังของหน้าอกมี

ขนาดเล็กกว่าขามากครอบคลุมหางสั้นมาก ไม่เกินขนหางและไม่มีประกายนกยูงใต้มีขนาดเล็กกว่านกยูงเหนือ ผิวหนังบนหูและแก้มเป็นสีเหลืองสดใสมากขึ้น นกยูงมีขนคอที่ละเอียดอ่อนและมีสีเหลืองครีม ขนปีกของขนเป็นหลักสีน้ำตาลอ่อนจงอยปากและผิวหนังเป็นสีเนื้อ นกยูงไทยเพศผู้จะใช้หางนางจันทร์แรมลอย อายุการผสมพันธุ์ตัวผุ้: 3 ปีส่วนตัวเมีย: 2 ปี

นกยูง

Peacock is the largest pheasant in the same family. Its distinctive characteristic is a male with long tail hair which is colorful, which when spread out to show off the female is very beautiful, called “Rampan”.

Peacock prefers to live in dry evergreen forest and mixed forest along the forest streams, tend to sing in the morning or evening, feed from seeds, insects and small animals. Distribution is spread north. Of India to the east through Burma, southern China, Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia, Malaysia and Java.

Peacock Thailand is a large bird. The male is bright green. The wing area of ​​the blue wing tip is dark brown. The crest has a crest growing up, pointing to the glossy green group. The upper part of the head,

from the back to the forehead to the base of the beak, has small fine hair wrapped tightly in dark blue. Both faces are blue and yellow leather strips around.

Eyes and ears, respectively The fur on the tail is very long. At the end there is a flat hair band in a circle, also known as “glitter peacock”, which is used for women, rump and waning and will fall down after the mating season and grow again.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

นกอีเสือสีน้ำตาล

นกอีเสือสีน้ำตาล เป็นนกขนาดตัวที่เล็กชนิดหนึ่งในวงค์ laniidae จัดว่าเป็นนกพยพย้ายที่มี่ถิ่งอาศัยเข้ามาหากินใน ที่ประเทศไทย สามารถเจอได้บ่อยในช่วงเวลาปลายฤดูร้อน หรือปลายฤดูฝนซึ่งนกอีเเสื้อสีน้ำตาลนั้นมีถิ่น การกระจายพันธ์ุ

โดยพบได้ตั้งแตเอเชียเหนือจนยุโรป เอเชียกลาง หรือเอเชียตะวันออก และยังพบได้ที่ ประเทศอเมริกาเหนือ จึงมีชนิดย่อยด้วยกันทั้งหมด 4 ชนิด

นกอีเสือสีน้ำตาล นั้นมีหัวโตมีคิ้วเป็นเส้นสีน้ำตาลอ่อนออกขาวๆ ปากใหญ่หนา ปลายปากนั้นมีแหลมงุ้มเป็นจะงอยมีสีน้ำตาลดข้มออกดำๆ เป็นลักษณะที่โดดเด่นหรือที่แปลกกว่านกที่มีทั่วๆ ไปคือ มีฟันแหลมอยู่ที่ปากหนึ่งซี่ ละยังมีแถบสีดำตั้งตรงโคนปากจนไปถึงหู ที่ดูคล้ายๆกับหน้ากาก

นกอีเสือสีน้ำตาล นั้นมีนิสัยที่หวงถิ่นหากิน และยังมักส่งเสียดังๆ เสียงของนกนั้นมันจะร้อง แจ้ก… แซ้ก…..แจ้ก…..แซ้ก และยังบินวนไปมาเพื่อไลนกชนิดอื่นๆ ที่จะเข้ามาใกล้ๆตรงเขตหากินของมัน แต่ไม่เว้นแม้แต่นกล่าเหยื่ออย่าง เหยี่ยว ปกติชอบหากินตามลำพัง

อาหารของมันนั้นมันมักจะล่าพวก แมลงมาเป็นอาหาร เช่น ตั๊กแตน กบ เขียด จิ้งเหลน กิ้งก่า ลูกหนู หรือพวกสัตว์เล็กๆ ต่างๆ ที่มัมสามารถจับมาเป็นอาหารของมัน และนอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมที่คล้ายๆสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม อย่างเสือโคร่งหรือ เสือดาว ซึ่งที่เป็นมาของชื่อ นั้นคือ หลังจับเหยื่อได้แล้วมันจะไม่กินจนหมด แต่จะใช้ประโยชน์ จากต้นไม้ที่มีหนาม

นกอีเสือสีน้ำตาล

Brown tigers Is a small bird in the group laniidae. It is a migratory bird that lives in Thailand and can be found often during late summer. Or the end of the rainy season, which the brown-eared bird has endemic Distribution

It can be found from Northern Asia to Europe, Central Asia or East Asia. And can still be found at North american countries So there are a total of 4 subtypes.

Brown tigers It has a big head and has eyebrows. The line is light brown and white. The big mouth is thick, the tip of the mouth is pointed, the hook is nibbled. Is a distinctive feature or strange than birds that have a general, with a sharp tooth at the mouth. And still have a black stripe at the base of the mouth until reaching the ear That looks like a mask.

Brown tigers That possesses a habit of living And still often sending out loud The sound of that bird will sing … Chuck ….. Chak ….. Chak And still hovering around to fly to other birds That will come near to their livelihood But not even a bird of prey like a hawk, normally likes to earn a living on its own.

Its food is often hunted Insects such as grasshoppers, frogs, lizards, lizards, biceps, or small animals that can be caught as food. And besides that, there are behaviors similar to mammals. Like tigers or leopards, which come from its name, which after catching prey, it will not eat it all But will utilize From thorny trees

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

ผึ้ง

ผึ้ง ตามธรรมชาติแล้วผึ้งอาศัยอยู่ในโพรงหรือกิ่งไม้ และผึ้งอาศัยอยู่ในรังในลำต้นที่ผู้คนสร้างขึ้นเพื่อความสะดวกในการเก็บน้ำผึ้งในรังขนาดใหญ่ อาจมีผึ้งได้มากถึง 50,000 ตัว ผึ้งทั้งหมดในที่เดียวมาจากผึ้งราชินีตัวเดียวกัน

ดังนั้นหวีจึงเปรียบได้กับตระกูลใหญ่ Queen Bee เป็นผู้ปกครองอาณาจักรรัง รับผิดชอบในการสร้างประชากรโดยการวางไข่ครั้งละหลายพัน ผึ้งราชินีมีขนาดใหญ่กว่าผึ้งงานอายุระหว่าง 1-2 ปี

ผึ้ง งานจะเป็นหมัน ผึ้งงานทำหน้าที่ทั้งหมดในรังเช่นการดูแลการทำความสะอาดการซ่อมแซมรังป้องกันศัตรูค้นหาอาหารและให้อาหารตัวอ่อนของผึ้งราชินีรวมถึงผึ้งตัวผู้ ผึ้งงานทุกคนมีหน้าที่ของมัน

อย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของนักวิทยาศาสตร์สาธารณะพบว่าผึ้งงานมีสารพันธุกรรมที่ควบคุมพฤติกรรมการทำงาน การอนุญาตให้ผึ้งงานทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในรังผึ้งผึ้งงานจะเล็กกว่าผึ้งนางพญาอายุประมาณ 2 เดือน

ผึ้ง ขนาดใหญ่ร่างกายจะอ้วนและสั้นกว่าผึ้งราชินี ผึ้งไม่ได้ต่อยฉันไม่สามารถหาอาหารเองได้ รับผิดชอบการผสมพันธุ์เท่านั้นเมื่อผสมพันธุ์มันจะล้มลงตาย ตัวผู้ที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์จะอดอาหารจนตายดังนั้นตัวผู้จะพบได้ในช่วงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้น

ผึ้งทั้งสามผึ้งงาน  ผึ้งนางพญา  และผึ้งตัวผู้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบ ปล่อยให้ผึ้งสร้างรังและสะสมอาหารที่น่าอัศจรรย์แม้ว่าผึ้งเป็นแมลงขนาดเล็ก

ผึ้ง

Bees Naturally, bees live in burrows or branches. And bees live in a nest in a trunk created by people to facilitate the collection of honey in a large hive. Up to 50,000 bees can be found, all in one place from the same queen bee.

Comb is like a big family Queen Bee is the ruler of the kingdom of the nest. Responsible for creating a population by laying thousands of eggs at a time. Queen bees are larger than workers aged 1-2 years.

Bee The job is arid. Worker bees perform all duties in the hive, such as care, cleaning, repairing the hive, preventing enemies, searching for food and feeding the larvae of the queen bees, including the male nose. Every worker bee has a duty

Strictly for the benefit of public scientists, found that worker bees contain genetic material that controls work behavior. Allowing worker bees to perform various tasks efficiently within the worker’s beehive is approximately 2 months smaller than the queen bee.

Bee is bigger, body is fatter and shorter than queen bee. Bee doesn’t punch. I can’t find my own food. Responsible for mating only, when mating, it will fall down and die. Unmarried males will starve to death, so only males can be found during mating season.

All three bees, worker bees, queen bees and male bees can perform their duties in an orderly manner. Let the bees build their nest and collect amazing food, even if the bees are small insects.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

ผีเสื้อ

ผีเสื้อ เป็นสัตว์ปีกอีกประเภทหนึ่งที่มีสีสันสวยงาม แต่มีอายุยืนยาว ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์
ป่าอุดมไปด้วยผีเสื้อดังนั้นผีเสื้อ เป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้

ผีเสื้อ เป็นเหมือนแมลงทั่วไป ซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังมี 6 ปล้องที่มีรอยต่อที่มีกระดูกสันหลังอยู่ด้านนอกลำตัว ครอบคลุมอวัยวะต่าง ๆ ร่างกายประกอบด้วย 3 ส่วนคือส่วนหัวส่วนอกและส่วนท้องซึ่งแต่ละส่วนเป็นที่ตั้งของอวัยวะสำคัญ ในบรรดาสัตว์ต่าง ๆ ในโลกนี้แมลงมีสปีชีส์มากถึง 3 ใน 4 ของสัตว์ทั้งหมด

ผีเสื้อ เป็นแมลงที่มีคุณสมบัติโดดเด่นบนปีกที่สวยงาม เป็นสัตว์ใน phylum arthopoda เช่นเดียวกับแมลงทั่วไปตามลำดับ Lepidoptera ของ Insecta ชั้นในอดีตที่ผ่านมา ผีเสื้อในประเทศไทยไม่เคยมีความชัดเจน เนื่องจากพรบ.

อนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าพ. 2503 (2503) ไม่ได้กำหนดแมลงและแมงให้เป็นสัตว์ป่าทำให้เกิดกับดักผีเสื้อ เพื่อขายเป็นของที่ระลึกไร้พรมแดนจนกว่าจะสามารถทำให้ผีเสื้อสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยตัวอย่างเช่นผีเสื้อเติ้ง (ภูฏานอักเสบฝาเดลเดลลี) และหลายสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์เช่นผีเสื้อไกเซอร์ (Teinopalpus) imperialis) ฯลฯ

ผีเสื้อ

Butterfly is another colorful bird. But has a long life depending on the species / forest rich in butterflies. Therefore, butterflies are an indicator of forest fertility.

Butterfly is like a common insect, which is a 6-segment invertebrate with a vertebral column that is outside the body. It covers 3 organs. The body consists of 3 parts: the head, the chest and the abdomen. Each part is the location of important organs. Among all the animals in this world, there are 3 out of 4 insects.

Butterfly is an insect with distinctive features on beautiful wings. It is an animal in the Phylum Arshop Shop, as well as general insects, respectively. Lepidoptera of the Insecta class in the past butterflies in Thailand has never been clear. Due to the Act

Wildlife Conservation and Protection 1960 (1960) No insects and arachnids are designated as wildlife causing butterfly traps. To sell as souvenirs without borders until the butterflies are extinct from Thailand such as Deng butterflies (Bhutan, Delhi cap) and many endangered species such as Kaiser moth (Teinopalpus) imperialis) etc.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

นกกระยางขาว

นกกระยางขาว กาลครั้งหนึ่งในหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาหลากหลายสายพันธุ์
ฝูงสัตว์ที่เพิ่งอาศัยอยู่ การหางานเลี้ยงเลี้ยงและใช้ชีวิตตามปกติเพื่อความอยู่รอดเพื่อทานอาหารทุกวัน

หนึ่งในกะที่หั่นเป็นชิ้นมีฝูงนกกระทุง เลื่อนไปมาเพื่อค้นหากุ้งหอยปูปลาในป่าพรุนี้เป็นประจำ
สังคมฝูงอยู่ที่นี่ด้วยกันเป็นเวลานาน

ลองย้อนกลับไปพูดถึงอนงค์นาดาดมิสไวท์นกกระยาง นางกาอาศัยอยู่ในกลุ่มนำจากจำนวนน้อย จนกระทั่งกลายเป็นเด็กสาว
นกกระยางสีขาวตัวน้อยเพิ่มการเรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างขยันขันแข็งและเพียร กินหอยกินปูกินปลาจนโตกล้าเป็นหนุ่ม
เป็นจุดหมายปลายทางของคุณนกกระทุงอายุน้อยหลายครั้งนกกระยางเล็กบินได้อย่างสดใส Bin Jie ติดพัน นกกระยางสีขาวเล็กน้อย

แต่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนกกระยางขาวซึ่งทำให้ชีวิตของนกกระยางขาวในระดับที่ดีที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของนกกระยางสีขาว

นกกระยางขาว

นกกระยางขาว

Once upon a time in a large pond that was rich in various species of fish. Finding a party and living a normal life for survival, to eat every day.

One of the shifts is a piece of pelican. Move back and forth to search for shrimp, clams, crabs and fish in this swamp regularly.
The flocks are here for a long time.

Let’s go back and talk about Anong Nadad, Miss White, Egret Nang Ka lives in a small number of leading groups. Until becoming a young girl. The little white pelicans increase their learning and living diligently and diligently. Eat shellfish, eat crabs, eat fish until grow bold as a young man. It’s the destination of many young pelicans. Small pelicans fly brightly. Bin Jie is courting a little white egret.

But then the incident with the White Egret which gave the life of the White Egret to a great extent that would affect the life of the White Egret.

Let’s go back to the mention Anongnarad Miss White Egret Declare one conservative. Nang Ka lived in the group led from a small number. Until becoming a young girl

The little white egret Increased learning and living with diligence and perseverance. Eat shellfish, eat crabs, eat fish until big, dare to be young.
Is the destination Of you, young pelicans Many times The young pelicans fly brightly. Bin Jie courting The little white egret

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

นกเขียวก้านตอง

นกเขียวก้านตอง (อังกฤษ: Leafbird) เป็นชื่อของนามสกุลและตระกูล ของนกตัวเล็กในตระกูลนก Perch Resident ในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในสองสายพันธุ์ของนกซึ่งเป็นถิ่นของเขตนิเวศวิทยาอินโด – มลายูครอบครัวอื่น ๆ เป็นนกตาสีขาว

ครอบครัวเดียวกันของนกสีเขียวในครอบครัวของครามร่วมกับนกสีขาว – อายประเภท แต่ต่อมาแยกออกจากกันทั้งสองครอบครัวการก่อตั้งครอบครัวใหม่คือโคลเวอร์สีเขียวและนกแก้ววงศ์นกจำพวกถั่วเขียวมีความคล้ายคลึงกับนกในตระกูลนกปรอด

ซึ่งคล้ายกับครอบครัว มันมีสีสันมากขึ้น นอกจากนี้นกสีเขียวยังเป็นนกที่มีความแตกต่างในเพศ ซึ่งตัวผู้มีความสว่างและ / หรือมีสีสันมากขึ้นนกเปตองวางไข่ครั้งละ 2-3 ฟองในรังบนต้นไม้กา

นกเขียวก้านตอง เป็นนกที่กินลูกไม้น้ำหวานดอกไม้และแมลงสำหรับอาหารด้วยลิ้นเรียวเป็นอุปกรณ์ที่จะเลี้ยงน้ำหว่านจากดอกไม้ Kangtang สีเขียวมักจะชอบที่จะทำให้เคล็ดลับที่ยุ่งยาก จากกิ่งไม้ส่วนบนของต้นไม้ไปจนถึงกลางลำต้น

จนกระทั่งถึงยอดต้นไม้เป็นนกที่ขยันขันแข็งที่ไม่หยุดนิ่งมักจะยุ่งอยู่กับการกระโดดระหว่างกิ่งเพื่อจิกกินหนอนและแมลงต่าง ๆ เกาะกิ่งไม้และใบไม้เช่น ตั๊กแตนตั๊กแตนตำข้าวมดแดงและแมลงปีกแข็งแม้แต่แมงมุมหรือหอยทากตัวเล็ก ๆ

และดูเหมือนว่าในช่วงชีวิตนั้นกระดูกงูสีเขียวไม่ค่อยสนใจ ระวังอันตรายและบางครั้งค่อนข้างเชื่องแม้ว่าคนเดินเข้ามาเพื่อดูกล้องใต้ต้นไม้ที่มีนกสีเขียวใบกระโดดนกสีเขียวไม่ได้บินได้ทุกที่

นกเขียวก้านตอง

นกเขียวก้านตอง

Leafbird is the name of the surname and family. Of the Perch Resident bird family in India and Southeast Asia. It is one of two species of birds that are native to the Indo-Malaya ecology. The other family are white-eyed birds.

The same family of green birds in the family of Indigo, together with the white-eyed birds of the type, but later separated from both families, the establishment of a new family is the green clover and the clover family. Similar to the bird in the bulbul family.

which is similar to family It is more colorful In addition, green birds are birds that are different in gender. The males are brighter and / or more colorful. Petanque lay 2-3 eggs in a nest on a tree on a crow.

Green-bellied bird is a bird that eats lace, nectar, flowers and insects for food with slender tongues. It is a device to feed sowing from green flowers. Kangtang often like to make tricky tricks. From the top of the tree to the middle of the trunk.

Until the top of the tree is a conservative bird that does not stand still, often busy jumping between branches to pick up worms and insects, sticking to branches and leaves such as Locust, mantis, red ant and scarab, even spiders or small snails.

And it looks like in that period of time, the green keel didn’t care Be careful of danger and sometimes quite tame, even if people walk in to see the camera under a tree with a green bird, jumping leaves. The green bird does not fly everywhere.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

นกเงือก

นกเงือก เป็นนกโบราณที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุค Eocene เมื่อประมาณ 54 ล้านปีก่อนซึ่งตอนนี้มีหลายสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว และมีหลายสายพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์เนื่องจากการบุกรุกป่าที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการเลี้ยงอีกหลายชนิดเพราะเป็นนกหายากมีนกเงือกประมาณ 54 สายพันธุ์ในโลกประกอบด้วยนกเงือกแอฟริกา 21 ชนิด

นกเงือกแอฟริกา 2 สายพันธุ์ในยุโรป และ 31 สปีชีส์ในเอเชียซึ่ง 31 สปีชีส์อยู่ในประเทศไทยประมาณ 13 สปีชีส์ แต่บางตำราบอกว่ามีเพียง 12 สปีชีส์เท่านั้น สถานะของนกเงือกในประเทศไทยถือเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ และบางสายพันธุ์มีรายงานว่าสูญพันธุ์

ปัจจุบันนกเงือกในประเทศไทยมีทั้งหมด 13 ชนิดจาก 55 สายพันธุ์ที่มีอยู่ทั่วโลก ส่วนใหญ่แพร่กระจายในป่าที่อุดมสมบูรณ์มาก โดยเฉพาะผืนป่าตะวันตกแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปะดีมีนกเงือกประมาณ 3,000 ตัว นกเงือกเป็นอีกหนึ่งตัวบ่งชี้ที่สำคัญของความอุดมสมบูรณ์ของป่า

ดังนั้นมูลนิธิวิจัยนกเงือกคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและ บริษัท ไอซีซีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้กำหนดให้วันที่ 13 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันรักนกเงือกโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นไปเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักและตระหนักถึง ความสำคัญของการอนุรักษ์นกเงือกให้คงอยู่กับป่าอันอุดมสมบูรณ์ตลอดไป ในแต่ละปีจะมีกิจกรรมระดมทุนเพื่อการวิจัยและการอนุรักษ์นกเงือกในประเทศไทย

นกเงือกเป็นนกป่าตัวใหญ่ที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นเช่นจะงอยปากขนาดใหญ่และจะงอยปากที่ยื่นออกมา ข้างในโพรงเป็นเนื้อเยื่อคล้ายฟองน้ำ ลำตัวส่วนใหญ่มีสีขาว, ดำ, หางยาว, ปีกขนาดใหญ่สามารถบินได้อย่างแข็งแรงเมื่อบินมันจะโบกปีกอย่างช้า ๆ

นกเงือก

นกเงือก

Hornbills are ancient birds that have evolved since the Eocene era about 54 million years ago. There are now many extinct species. And there are many species that are endangered due to increased forest encroachment and raising many species because they are rare birds. There are about 54 species of hornbills in the world, consisting of 21 African hornbills.

2 species of African hornbills in Europe and 31 species in Asia, of which 31 species exist in Thailand, about 13 species, but some texts say only 12 species The status of hornbills in Thailand is considered an endangered species. And some species have been reported extinct.

There are 13 species of hornbills in 55 species currently in Thailand. Most of them spread in very rich forests. Especially the western forests of Khao Yai National Park and the Budosu-ngai Padi National Park. There are about 3,000 hornbills. Hornbills are another important indicator of forest fertility.

Therefore, Hornbill Research Foundation, Faculty of Science, Mahidol University and ICC International Co., Ltd. have determined that February 13 of each year is a hornbill love day, beginning from the year 2004 onwards, so that Thai people are aware and aware. To The importance of conservation of hornbills to remain with the rich forest forever. Each year, there will be fundraising activities for research and conservation of hornbills in Thailand.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

นกอินทรีฟิลิปปินส์

นกอินทรีฟิลิปปินส์ ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Pithecophaga jefferyi มันเป็นสายพันธุ์นกพื้นเมืองในป่าของฟิลิปปินส์ ผู้คนในพื้นที่นี้เรียกมันว่านกอินทรีกินลิง

พวกเขาเป็นสัตว์ประจำถิ่น ในตระกูลเหยี่ยวและนกอินทรีในป่าของฟิลิปปินส์ขนสีน้ำตาลและสีขาวที่มีลักษณะยอดแหลมที่เป็นเอกลักษณ์นกอินทรีตัวนี้มีขนาดยาวประมาณ 86-102 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ 4.7-8.0 กิโลกรัม พวกมันถูกเลี้ยงดูให้เป็นนกอินทรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของความยาว แต่ความแข็งแกร่งและน้ำหนักยังคงต่ำกว่าอินทรีทะเลของ Steller และอีเกิ้ลฮาร์ปี้

นกอินทรีฟิลิปปินส์ ได้รับการประกาศเป็นนกประจำชาติของฟิลิปปินส์ เป็นนกที่ทรงพลังและหายากที่สุดในโลก ปัจจุบันพวกมันเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง เนื่องจากการบุกรุกป่าและการทำลายที่อยู่อาศัยของพวกเขาจากมือมนุษย์เป็นนกที่น่าเป็นห่วงมากเลยทีเดียว

การอนุรักษ์
ในปี 2010 IUCN และ BirdLife International ระบุว่าสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในเวลานั้น IUCN เชื่อว่านกอินทรีฟิลิปปินส์ 180 และ 500 ตัวอยู่รอดในฟิลิปปินส์ การสำรวจในปี 2015 คาดว่า ประมาณ 600 ตัวถูกปล่อยให้อยู่ในป่า

นกอินทรีฟิลิปปินส์ ได้รับความสนใจจากนานาชาติเป็นครั้งแรกในปี 2560 ศ. 2508 โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวฟิลิปปินส์ชื่อ Dioscoro S. Rabor และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าพระเยซูเยซูอัลวาเรซ เขาเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพียงอย่างเดียวและไม่เคยหยุดนิ่ง ในปี 1927 เขารู้สึกทึ่งกับอินทรีชนิดนี้ ในฐานะตัวแทนของกองทุนสัตว์ป่าโลกลินด์เบอร์กเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์หลายครั้งระหว่างปี 2512 และ 2515 ซึ่งเขาได้ช่วยโน้มน้าวรัฐบาลให้ปกป้องนกอินทรี นี้

นกอินทรีฟิลิปปินส์

Philippine Eagle The scientific name is Pithecophaga jefferyi. It is a bird that is native to the forests of the Philippines. People in this area call it an eagle eating a monkey.

Is endemic In the hawks and eagles in the Philippine jungle, the unique brown and white plumage of this distinctive eagles have a length of 86-102 centimeters. When fully grown they weigh about 4.7-8.0 kilograms. Is the largest eagle in the world in terms of length But the strength and weight are still lower than the Steller’s Sea Eagles and Harpy Eagles.

Philippine Eagles have been declared a national bird of the Philippines. Is the most powerful and rare bird in the world. Today, they are extremely endangered species. Due to forest encroachment and destruction of its habitat from human hands, birds are of great concern.

Conservation: In 2010, IUCN and BirdLife International Indicate that the species is very endangered at the time. IUCN believes that 180 Philippine Eagles and 500 people survive in the Philippines in 2015. Approximately 600 people are estimated to be in the wild.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

นกอีเล็กตัส

นกอีเล็กตัส

นกอีเล็กตัส เป็นนกแก้วขนาดกลาง คนไทยนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากนกแก้วอิเล็กทรอนิกส์มีสีสันและสามารถแยกเพศด้วยตาเปล่าซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากนกที่ติดตะขอส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถแยกเพศด้วยตาเปล่าได้

นกแก้วอิเลคทรอนิกส์พบได้บนเกาะในอินโดนีเซียและออสเตรเลีย ความยาวเฉลี่ยของนกแก้วคือ 35 ซม. มีตัวผู้รอบหัวคอปีกหลังและลำตัวทั้งหมดมีสีเขียวและใต้ปีกมีสีแดงหัวของปีกเป็นสีน้ำเงิน เมื่อยังหนุ่มจงอยปากจะมีสีดำและเหลือง แต่เมื่อโตเต็มที่จะงอยปากจะมีสีส้มอมเหลือง หญิง. หัวต่อร่างกายเป็นสีแดง บริเวณรอบโคนหางมีสีม่วงและน้ำเงิน จงอยปากมีสีดำสนิทตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่

นกอีเล็กตัส เป็นนกที่มีสีสันทั้งชายและหญิงทำให้พวกเขาสะดุดตาต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังเป็นนกที่ฉลาดที่สามารถฝึกฝนให้เชื่องและทำกิจกรรมต่าง ๆ กับมนุษย์ และนกแก้วไฟฟ้าเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นนกอีกชนิดหนึ่งที่สามารถพูดได้อย่างชัดเจนด้วยเสียงของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้เริ่มต้น ทั้งที่บ้านและต่างประเทศที่ต้องการหาเพื่อนเล่นในครอบครัวนกแก้วอิเลคทรอนิกส์ยังสามารถพบเห็นได้ในการแสดงนกสมาร์ทและโรงแรมและห้างสรรพสินค้า

 นกอีเล็กตัส

อาหารสำหรับ นกอีเล็กตัส ที่ใช้ควรเป็นอาหารที่มีคุณภาพดีสะอาดและควรปรุงอาหารใหม่ทุกมื้อ ไม่ควรให้อาหารที่เหลือจากการเลี้ยงไว้มื้อต่อไปเพราะอาหารที่เหลือเป็นแหล่งของเชื้อโรคต่างๆและเมื่อเราใช้อาหารนั้นเพื่อเลี้ยงลูกไก่มันอาจทำให้ลูกไก่ป่วยได้

นกอีเล็กตัส สามารถกินอาหารได้หลากหลายเช่นธัญพืชเช่นถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองเมล็ดทานตะวัน รวมถึงผักและผลไม้ในฤดูกาลต่าง ๆ เช่นกล้วยฝรั่งทองคำข้าวโพด ฯลฯ การให้อาหารควรหลากหลายเพราะนกในกระชังไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้เหมือนในธรรมชาติ โดยปกติการให้อาหารวันละ 2 ครั้งคือตอนเช้าเป็นผักและผลไม้ในตอนเย็นจะมีธัญพืชหลากหลายชนิด พวกเขาอาจให้วิตามินแคลเซียมเดือนละครั้ง

Bird Eleklet is a medium-sized parrot. Thai people like to keep it tightly, colorful and able to separate sex with unique eyes. Most of them are attached to the sex that cannot be separated by the naked eye.

There are males around the head and the body is green and the wings are dark red. It has dark red and yellow It has a yellowish orange color. The female per capita is red and dark brown and dark brown is dark red.

Elektra birds are colorful birds for both males and females, causing them to keep fascinated. It is also a wise bird that can be tamed and perform various activities. With humans and electric parrots,

it is also known as another bird that can speak clearly with human voices, with a feeling that is popular for beginners both at home and abroad who want to play. In the parrot family Electronics can also be seen in smart bird shows and hotels and shopping malls.

Food for Eleastas that should be of good quality, clean food, and should be re-cooked every meal that should not be left over from the next feeding that is that The rest are the source of various pathogens and when we use that food to feed chicks, it may cause chicks to become sick.

Electus birds can eat a variety of foods, such as whole grains such as red beans, green beans, soybeans, sunflower seeds, including fruits and vegetables abroad, such as bananas, Africa, gold, corn,

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

นกคอนัวร์

นกคอนัวร์ เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของนกแก้วที่มีถิ่นกำเนิดในละตินอเมริกา จากเม็กซิโกไปจนถึงหมู่เกาะแคริบเบียนและชิลีตอนใต้นกชนิดที่ใหญ่ที่สุดคือ Patagonian ที่มีความยาวประมาณ 17.5 นิ้วและสายพันธุ์เล็กที่สุดของ Noir คือ Paint Tate มีขนาดประมาณ 8.5 นิ้ว นกคอนัวร์ เป็นนกที่รักความสงบและอยู่ในกลุ่มใหญ่

นิสัยของ นกคอนัวร์ เมื่อนกคอนัวร์รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวในตอนเช้าเมื่อคุณรู้ตัวคุณอาจได้ยินเสียงร้องหรือฟังเสียงร้องของตัวอ่อนที่มาจากกรงนัวร์

การอาบน้ำเป็นชีวิตจิตใจเราควรอาบน้ำตอนเช้าด้วยน้ำอุ่นเพื่อให้ได้เวลาแห้ง

การขบฟัน นกคอนัวร์ จะขบฟันช่วงที่มันใกล้จะหลับ ถือเป็นเรื่องธรรมชาติของนก

การเช็ดปากหลังมื้ออาหารอาหารทุกมื้อที่เกาะคอนัวร์

การกัดแสดงให้เห็นถึงสัญชาตญาณการเชื่อมโยงของ นกคอนัวร์ ป่าที่อาศัยอยู่ในป่า การกัดอย่างเดียวมันแสดงให้เห็นว่ามันกำลังทดสอบสภาพแวดล้อม

การนอนกลางวันการนอนหลับกลางวันให้หลับ แต่ไม่ต้องกังวลเรื่องการนอนหลับนก

การเคี้ยวนกคอนัวร์ชอบที่จะกัดกินสิ่งต่างๆมากมายรอบตัวเราเสมอ

สายตาของ นกคอนัวร์ เมื่อ นกคอนัวร์ เห็นอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดความสนใจ เขาจะขยายรูม่านตาและหดตัวขึ้นและลง

การพองตัวเป็นการปลดปล่อยความเครียดของ นกคอนัวร์ แต่ถ้ามันพองตัวตลอดเวลาอาจเป็นสัญญาณเตือนว่านกป่วย

การจับคู่นกจะถูกจับคู่โดยไม่คำนึงว่าเป็นเพศเดียวกันหรือไม่ มันจะเคลือบซึ่งกันและกัน เลียนแบบท่าทางของทั้งคู่ตลอดเวลา

ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะแสดงให้เห็นถึงการหวงเจ้าของมันมักจะงงและขู่ตัวอื่น

การยืนอยู่คนเดียวถือเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ถ้าคุณเห็นมันยืน 2 ขาตลอดเวลาที่คุณจะต้องไปหาสัตวแพทย์เพราะโรคดังกล่าวเป็นสัญญาณของสุขภาพที่ไม่แข็งแรง

นกคอนัวร์

การจัดกรีดร้องให้เป็นเสียงที่ดังมากโดยเฉพาะเมื่อรู้สึกว่ามันถูกทอดทิ้งและเจ้าของไม่ได้ให้เวลามันจะยิ่งส่งเสียงร้องในครั้งเดียว เจ้าของให้ความมั่นใจกับมันว่าจะไม่ได้อยู่ที่ตัวคนเดียวนกคอนัวร์ส่งเสียงเพื่อที่จะดูว่าคนในบ้านไปไหนกันหมดทิ้งมันไว้ตัวเดียวหรือเปล่าเจ้าของสามารถให้ความมั่นใจกับมันได้โดยการขานรับ

บางขณะที่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างในเงื่อนไขที่ทำให้ตกใจกลัวในกรณีนี้คุณจำเป็นต้องใช้เวลากับมันและลดความกลัวในตัวเองมันจะส่งเสียงกรีน

เมื่อรู้สึกเหนื่อยจะมีอาการหงุดหงิดและบางครั้งจะส่งเสียงดังเราควรจะกรงของมันเพื่อให้มันสงบลงและปรับตัวเพื่อที่จะเข้านอนเร็วขึ้น

The neck noir is one of the most diverse species of parrots native to America and Southern Europe,

the Patagonian is approximately 17.5 inches long and the smallest species of Noir, Paint Tate, is approximately 8.5 inches. The noir is a bird that is calm and belongs to a large group.

The habit of birds noir when you feel like being part of the family in the morning, when you know that you may hear the cries or the sounds of the characters coming from the cage noir.

Taking a shower is life. We should take a shower in the morning with warm water to get dry.

Gnashing the noir bird will slash when it’s close to sleep. It’s a natural thing for birds.

Whiping after meals, every meal at Koh Noir

Demonstrating the connection instincts of the birds noir forests that live in the forests show that they are testing solutions.

Daytime sleep But don’t worry about the birds sleep

Chewing noir birds love to bite and eat a lot of things around us.

Images of birds noir . When birds noir saw anything that caused interest, he would expand the pupils and shrink up and down.

Absorbing itself from the stress of the pharynx , but if it vanishes all the time, it will alert it to disappear.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<