นกกระจอกบ้าน

ลักษณะภายนอก

นกกระจอกบ้าน ลำตัวยาวประมาณ 5.5 นิ้ว ร่างกายและปีกเป็นป้อมปราการสั้น ปลายหางมีหยักเล็กน้อย ขนที่ปกคลุมลำตัวเป็นสีดำ กระหม่อมมีสีน้ำตาลเข้มทอดตัวไปทางท้ายทอย แก้มเป็นสีขาว และมีแถบยาวสีดำพาดจากคอถึงหน้าอกรูปทรงของปากจะคล้ายกับจะงอยปากหนาเหมาะสำหรับการจิก และเมล็ดธัญพืชสีเทา

ร่างกายและสีของนกกระจอกบ้านจะมีลักษณะเหมือนกระจอกขนาดใหญ่ (Passer domestricus) ซึ่งบางครั้งพบว่าอยู่ด้วยกันทำให้ยากที่จะสังเกตเห็นความแตกต่าง แต่สามารถแยกแยะได้ว่าขนาดของนกกระจอกบ้านมีขนาดเล็กกว่านกกระจอกตัวใหญ่และบริเวณแก้มของนกกระจอกนั้นมีสีดำและนกกระจอกตัวใหญ่ไม่มีความเชื่อมต่อระหว่างคอและอกมีสีดำซึ่งมีขนาดเล็กกว่ากระจอกขนาดใหญ่ โดยเพศของนกแก้วบ้านทั้งชายและหญิงไม่แตกต่างกันในลักษณะเพศของนกกระจอกขนาดใหญ่จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ตัวผู้ที่ด้านบนของหัวเป็นสีเทา การเชื่อมต่อระหว่างคอและหน้าอกเป็นสีดำ ผู้หญิงที่ด้านบนของหัวเป็นสีน้ำตาล การเชื่อมต่อระหว่างคอและหน้าอกเป็นสีดำเช่นกัน

ที่อยู่อาศัย

นกกระจอกบ้าน เป็นนกที่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้คนได้ และสภาพแวดล้อมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดีเช่นเมื่อสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนไปนกชนิดอื่น ๆ จะไม่สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนได้จำเป็นต้องอพยพไปอยู่ในสถานที่ใหม่ แต่พบว่านกกระจอกยังคงสามารถ อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันตามปกติ

นกกระจอกบ้านมักพบทำรังในต้นไม้รอบชุมชนหรือบ้านที่มีช่องระบายอากาศหรือช่องว่าง และมักบินไปหาอาหารเป็นคู่หาอาหารในบางพื้นที่นอกชุมชนเช่นนาข้าวทุ่งนาหรือทุ่งหญ้านกกระจอกมักพบ บ้านการบินรวมตัวกันเพื่อหาอาหารในกลุ่มใหญ่

นกกระจอกบ้าน

Appearance

House sparrow , body length is about 5.5 inches, body and wings are short fortress The tip of the tail is slightly wavy. The coat that covered the body is black. The fontanel is dark brown, extending to the nape of the neck. The cheeks are white And has a long black stripe stretching from the neck to the chest. The shape of the mouth is like a thick beak, suitable for jabbering. And gray grains

The body and color of the house sparrow look like a large sparrow (Passer domestricus), which is sometimes found to be together, making it difficult to notice the difference. But can distinguish that the size of the sparrow is smaller than the large sparrow, and the sparrow’s cheek is black and the sparrow does not have a connection between the neck and the chest is black, which is smaller than the large sparrow The sex of the male parrots, both male and female, were not different in the sex characteristics of the large sparrows have different characteristics. The male at the top of the head is gray. The connection between the neck and chest is black. The woman at the top of the head is brown. The connection between the neck and the chest is also black.

Housing

House sparrows are birds that can adapt to people. And environments that can change well, such as when the environment and behavior of humans change, other birds will not be able to live in the community need to migrate to a new place But found that the sparrow still can Live in the same area as usual.

House sparrows are often found nesting in trees around communities or homes that have vents or spaces. And often fly to find food in pairs to find food in some areas outside the community, such as rice fields, rice fields or grass sparrows are often found The flying house gathered to find food in a large group.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<<