Chinese egret

Chinese egret เป็นนกน้ำจืดเอเชียตะวันออกชนิดหนึ่งในวงศ์ยาง เป็นหนึ่งในหกสายพันธุ์ที่อยู่ในสกุล Ardeola มันเป็นสายพันธุ์พาราพาตริกหรือเกือบจะเหมือนกับฝูงอินเดีย ทางทิศตะวันตกและนกยางกินปลาชวาทางตอนใต้นกทั้งสามชนิดนี้น่าจะประกอบกันเป็นสายพันธุ์พิเศษ นกเหล่านี้

เป็นญาติของนกกระสานกกระสาและนกอีลองกัสมาดากัสการ์ จนถึงกลางปี 2554 ยีนของสกุลนี้ไม่ได้รับการวิเคราะห์และมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และยังไม่มีการวิเคราะห์กระดูกเพื่อเปรียบเทียบนกที่เป็นที่รู้กันว่าเป็นสายพันธุ์ที่พบมากที่สุด ยังเป็นประเด็นในประเทศไทยในฐานะสัตว์ป่า

คุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 จึงห้ามล่าพยายามล่าห้ามค้าห้ามนำเข้าหรือส่งออกห้ามครอบครองหรือเพาะพันธุ์ อย่าเก็บหรือทำอันตรายต่อรัง การห้ามการครอบครองและการค้าใช้กับไข่และซากสัตว์

นกตัวเดียวอาจเร่ร่อนไปที่อื่น มีรายงานในปี 1995 ว่ามีการพบเห็นขนนกผสมพันธุ์ที่แม่น้ำ Bonzon ใกล้ Gangaw ในเขต Makwe (Sheen) ของเมียนมาร์ นอกเหนือจากโซนตะวันตกของสปีชีส์แล้วรายงานในปี 1997 พบว่ามีนกนอนพักอยู่บนเซนต์ปอลอลาสก้าซึ่งเป็นการบันทึกการพบเห็นนกครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาสัตว์นักล่าปลาและกุ้ง โดยปกติพวกมันจะทำรังกับนกยางต่างสายพันธุ์และวางไข่ 3-6 ฟองสีเขียวอมฟ้า

Chinese egret เป็นสัตว์ที่พบได้บ่อยและไม่ถูกจัดอยู่ในประเภทใกล้สูญพันธุ์ โดยสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ แต่ในประเทศไทยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 จึงห้ามล่าพยายามล่าค้านำเข้าหรือส่งออกครอบครองห้ามเพาะพันธุ์ อย่าเก็บหรือทำอันตรายต่อรัง การห้ามการครอบครองและการค้าใช้กับไข่และซากสัตว์

Chinese egret

is a type of East Asian freshwater bird in the Yang family. It is one of six species belonging to the Ardeola genus. It is a paraplegic or almost identical to the Indian herd. In the west, and the Javanese egret in the south, these three birds should make up a special species. These birds

It is a relative of the Stork, Stork and Elongus of Madagascar until mid-2011. The genes of this genus were not analyzed and correlated with each other. And no bones have been analyzed to compare birds that are known to be the most common. It is still an issue in Thailand as a wildlife.

Protected in accordance with the Wildlife Conservation and Protection Act 1992, prohibits hunting, trying to hunt, trade, import or export, or possess or breed. Do not store or harm the nest. The possession and trade ban applies to eggs and carcasses.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. นกพิราบ
  2. นกเกาะคอน
  3. นกขุนทอง
  4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
  5. นกเอี้ยงหงอน

นกยางกรอกพันธุ์จีน

นกยางกรอกพันธุ์จีน เป็นนกน้ำจืดในเอเชียตะวันออกชนิดหนึ่งในวงศ์ นกปกติยาว 47 ซม. มีปีกสีขาวจะงอยปากสีเหลืองปลายสีดำ ตาและขาสีเหลืองในฤดูผสมพันธุ์สีทั่วไปคือแดงน้ำเงิน (เทาหรือดำ) และสีขาวเป็นหัวสีน้ำตาลแดง หลังสีเทาอมดำอกแดงและนอกฤดูผสมพันธุ์เป็นสีน้ำตาลเทามีลายและจุดสีขาว

นกยางกรอกพันธุ์จีน พวกมันอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำตื้นและสระน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำเค็มน้ำจืดในประเทศจีนและในเอเชียตะวันออกเขตหนาวและกึ่งเขตร้อนใกล้เคียงเนื่องจากเป็นนกที่อยู่ในที่ราบลุ่ม ที่อยู่ของมันจึงถูก จำกัด โดยพื้นที่กึ่งอาร์กติกทางตอนเหนือ ตามภูเขาทางตะวันตกและทางใต้

นกตัวเดียวอาจเร่ร่อนไปที่อื่น มีรายงานในปี 1995 ว่ามีการพบเห็นขนนกผสมพันธุ์ที่แม่น้ำ Bonzon ใกล้ Gangaw ในเขต Makwe (Sheen) ของพม่า นอกเหนือจากโซนตะวันตกของสายพันธุ์แล้วรายงานในปี 1997 พบว่ามีนกนอนพักที่เซนต์ปอลอลาสก้าซึ่งบันทึกการพบเห็นนกครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาสัตว์นักล่าปลาและกุ้ง พวกมันมักทำรังโดยมีนกยางพันธุ์ต่าง ๆ วางไข่ 3-6 ฟองสีเขียวอมฟ้า

นกยางกรอกพันธุ์จีน เป็นสัตว์ที่พบได้บ่อยและไม่ถูกจัดอยู่ในประเภทใกล้สูญพันธุ์ โดยสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ แต่ในประเทศไทยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 จึงห้ามล่าพยายามล่าค้านำเข้าหรือส่งออกครอบครองห้ามเพาะพันธุ์ อย่าเก็บหรือทำอันตรายต่อรัง การห้ามการครอบครองและการค้าใช้กับไข่และซากสัตว์

นกยางกรอกพันธุ์จีน

Chinese egret is a type of East Asian freshwater bird, usually 47 cm long with white wings, yellow beak and black tip. Eyes and legs are yellow in mating season, common colors are red, blue (gray or black) and white with hazel head. The back is grayish-black, the breast is red and off the mating season is gray-brown with white stripes and spots.

Chinese rubber bird species. They live in shallow wetlands and ponds, including saltwater, freshwater, in China and in nearby temperate and subtropical East Asia, as they live in lowlands. Its location is therefore limited by the semi-arctic area in the north. Along the mountains in the west and south.

A single bird may wander elsewhere. A mating plumage was reported in 1995 on the Bonzon River near Gangaw in Myanmar’s Makwe (Sheen) region. In addition to the western zone of the species, a 1997 report found. Birds rest on St. Paul, Alaska, recording the first bird sightings in the United States, predators, fish and shrimp. They usually nest with a variety of rubber birds laying 3-6 eggs in a bluish-green color.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> lagalaxy1<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. นกพิราบ
  2. นกเกาะคอน
  3. นกขุนทอง
  4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
  5. นกเอี้ยงหงอน