นกยางควาย

นกยางควาย เป็นนกกระยางขาวตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะเหมือนกัน ขนทั่วตัวเป็นสีขาว ขากรรไกรค่อนข้างใหญ่และสั้น ความยาวจากปลายปากถึงปลายหางเพียง 51 ซม. แต่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์จะมีขนเป็นเส้นยาวที่หัวคอและหลังสีเหลืองส้ม หลังจากฤดูผสมพันธุ์ขนประดับดังกล่าวจะผลัดขน ตา

และปากเป็นสีเหลือง แต่รอบ ๆ ตาสีเขียวซีดและเท้าสีดำในเวลานี้เมื่อจับคู่กันแล้วทั้งสองเพศจะช่วยกันสร้างรังโดยตัวผู้ที่หาอาหารได้นั่นคือกิ่งไม้แห้งที่อาจถูกหยิบขึ้นมาหรือขโมยมาจากบริเวณใกล้เคียง รัง. การสร้างรังตัวเมียเมื่อวางไข่แล้วพวกมันจะช่วยกันฟักไข่ และหาอาหารเพื่อเลี้ยงลูกของเธอ

นกยางควาย สามารถแบ่งออกเป็นสองชนิดย่อยทางภูมิศาสตร์: ตะวันตก, บีไอบิสและตะวันออก, B. coromandus McAllen และ Brook แต่ถือว่าเป็นประเภทเดียวกัน

นกยางควาย

นกยางควาย อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเช่นเดียวกับนกยางอื่น ๆ แต่นกยางไม่กินปลาเป็นอาหารหลัก แต่มักกินตั๊กแตนและแมลงในทุ่งหญ้าที่อาศัยอยู่ในน้ำ. หรือแม้แต่กบก็กำลังตะเกียกตะกาย นอกจากนี้ควายยังอาจจับแมลงบนตัวควายหรือวัว

Egret is a white egret, males and females have the same characteristics. The hair all over the body is white. The jaws are quite large and short. The length from the tip of the mouth to the tip of the tail is only 51 cm, but during the mating season it has long hairs on the head, neck and back. After the mating season, these hairs will shed their eyes.

And the mouth is yellow, but around the pale green eyes and black feet at this time, when paired, both sexes help to build a nest by a foraging male, that is, a dry branch that may be picked. They come up or steal from nearby nests. Building a female nest, once they lay their eggs, they help each other to hatch. And looking for food to feed her child.

Egret can be divided into two geographic subspecies: Western, Bibis and Eastern, B. coromandus McAllen and Brook, but they are considered the same.

Egrets live in water like other bitterns, but they do not eat fish as their main food. But they often eat grasshoppers and grasshoppers that live in the water. Or even frogs are scrambling Buffalo may also catch insects on the body of a buffalo or a cow.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. นกพิราบ
  2. นกเกาะคอน
  3. นกขุนทอง
  4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
  5. นกเอี้ยงหงอน