นกอีวาบตั๊กแตน

นกอีวาบตั๊กแตน เป็นนกกาเหว่าตัวค่อนข้างเล็กยาวประมาณ 21-23.5 ซม. นกตัวผู้ตัวโตสีน้ำตาลเทาด้านบนและด้านล่างสีส้มหัวคอและอกด้านบนสีเทา ขนหางมีสีขาว ขาและเท้ามีสีเหลืองตามีสีแดงปากด้านบนสีแดงและด้านล่างเป็นสีเหลือง ตัวเมียที่โตเต็มที่บางครั้งก็คล้ายกับตัวผู้ แต่มัก

ปรากฏเป็นสีน้ำตาลมากกว่า (hepatic morph) กล่าวคือมีสีน้ำตาลแดงด้านบนมีลายสีเข้ม ด้านล่างมีสีอ่อนกว่าและมีแถบสีอ่อนกว่า มีริ้วแสงเหนือตาและหาง มีแถบสีเข้มยาวตามหาง นกอายุน้อยมีลักษณะคล้ายกับตัวเมียสีน้ำตาล แต่มีน้ำหนักเบากว่าและมีริ้วสีเข้มแทนลายที่หัวและคอ

ตัวผู้มีเสียงหวีดร้องโหยหวนซึ่งส่งเสียงโหยหวน ซึ่งรวมเสียงร้องเป็นชุดของวลีโน้ตสามตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและชุดโน้ต 11-12 ตัวที่ค่อยๆต่ำลง

มี4สายพันธุ์ย่อยต้นแบบค. ม. Merulinus ในฟิลิปปินส์ พบได้ทั่วไปในหมู่เกาะส่วนใหญ่ชนิดย่อย C. ม. Querulus พบมากที่สุด พบในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือบังกลาเทศจีนตอนใต้เมียนมาร์ไทยกัมพูชาลาวและเวียดนาม และอพยพลงมาทางใต้ในฤดูหนาวชนิดย่อยค. ม. Threnodes พบในคาบสมุทรมลายูสุมาตราเกาะบอร์เนียว และชนิดย่อยค. ม. Lanceolatus ในชวาบาหลีและสุลาเวสี

นกอีวาบตั๊กแตน

นกอีวาบตั๊กแตน อาศัยอยู่ในป่าป่าเปิดพุ่มไม้ทุ่งหญ้าพื้นที่เพาะปลูกสวนสาธารณะและสวนนก สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมักอาศัยอยู่ตามลำพังและมักมองเห็นได้ยาก เป็นไข่นกกาฝากให้นกตัวอื่นเลี้ยง เหล่านี้คือไข่ในรังของนกหางข้าวนกกระจิบหญ้าและนกกระจิบกัมพูชา ไข่ก็เหมือนกับนกชนิดอื่น ๆ ยกเว้นนกขนาดใหญ่กว่านกตัวเล็กบางครั้งก็จะจับกลุ่มตั๊กแตนเพื่อไล่ให้ออกจากรัง

Grasshopper flycatcher is a relatively small cuckoo, about 21-23.5 cm long, a large male, gray-brown above and below the orange, head, neck and chest above gray feathers. The tail is white, the legs and feet are yellow, the eyes are red, the mouth above is red, and the bottom is yellow. Mature females are sometimes similar to males, but are often

It appears more brown (hepatic morph), that is, reddish-brown on top with dark stripes. The bottom is lighter in color and has a lighter band. There are light streaks above the eyes and tail. There is a long dark stripe along the tail. Younger birds look like brown females. But it’s lighter and has dark streaks instead of stripes on the head and neck.

Male with a howl and howls. This includes vocals as a series of three continuous note phrases and a gradual set of 11-12 notes.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. นกพิราบ
  2. นกเกาะคอน
  3. นกขุนทอง
  4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
  5. นกเอี้ยงหงอน