นกโพระดกคอสีฟ้า

นกโพระดกคอสีฟ้า มีความยาวจากจะงอยปากจรดหางประมาณ 22-23 เซนติเมตร ขนปกคลุมลำตัวส่วนใหญ่สีเขียว บริเวณคาง ใต้คอ คอด้านข้าง และบริเวณหน้ามีสีฟ้า หน้าผากและตอนท้ายกระหม่อมเป็นสีแดง กลางกระหม่อมมีสีแถบสีดำพาดกลางและยาวลงมาทางด้านหน้าของหน้า ใต้คอตอนล่างที่เป็นสีฟ้ามีแต้มสีแดง นกทั้งสองเพศมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

พบกระจายพันธุ์ทั่วไปในป่าตั้งแต่อนุทวีปอินเดียจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งออกได้เป็น 4 ชนิดไม่พบในประเทศไทยเพียงชนิดเดียว ซึ่งแตกต่างกันไปตามแถบส่วนหัวสีดำ

นกโพระดกคอสีฟ้า พวกมันอาศัยอยู่ตามลำพังหรือเป็นฝูงเล็ก ๆ แต่ในสถานที่ที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์สามารถอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ได้ เป็นนกที่กินผลไม้และพืชป่าเช่นไทรและมะเดื่อเป็นอาหารหลักเมื่ออาหารหายากสามารถกินหนอนหรือแมลงเป็นอาหารได้พวกมันเป็นนกที่ส่งเสียงร้องมาก

โดยเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์มักจะร้องไห้ในตอนเช้าและ ในตอนเย็น. เมื่อร้องเพลงคอจะถูกหมุนไปทุกทิศทางทำให้จับทิศทางของเสียงได้ยาก

นกโพระดกคอสีฟ้า

A blue-necked brindle is about 22-23 centimeters long from the beak to the tail.The feathers cover most of the body in green on the chin, under the neck, the side of the neck, and the front area are blue. The forehead and the end of the crown is red. The middle of the crown is colored with a black stripe across the middle and runs down the front of the page. Under the lower neck that is blue with red tint Both sexes are similar.

It is found in forests from the Indian subcontinent to Southeast Asia. Divided into 4 types, not only found in Thailand. This varies with the black header bar.

Blue-necked hippo They live alone or in small flocks, but in places with abundant food they can form large flocks. They are birds that eat fruits and wild plants, such as ficuses and figs, as their staple food.When rare foods can feed on worms or insects, they are birds with a lot of noise.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> lagalaxy1<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. นกพิราบ
  2. นกเกาะคอน
  3. นกขุนทอง
  4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
  5. นกเอี้ยงหงอน