วงศ์นกหัวขวาน

วงศ์นกหัวขวาน วงศ์นกในอันดับนกหัวขวานและนกโพระดกใช้ชื่อวงศ์ Picidae เป็นนกที่สามารถไต่ขึ้นลงตามต้นไม้ได้เช่นเดียวกับในแนวตั้ง มีขาสั้นและเล็บแหลมคมส่วนใหญ่มีนิ้วหน้า 2 นิ้วนิ้วหลัง 2 นิ้วเล็บแหลมและแข็งแรง หางมักจะแข็งมากและเป็นรูปลิ่ม ใช้เพื่อช่วยพยุงต้นไม้ในขณะที่

พวกมันไต่ขึ้นและลงตามลำต้น นกหัวขวานเป็นนกชนิดหนึ่ง หรืออาศัยอยู่ในโพรงไม้โดยปกติแล้วสถานที่ทำรังจะเลือกใช้จะงอยปากที่แข็งแรงแทงพืชให้เป็นโพรงขนาดใหญ่ ขนาดของนกเองก็สามารถเข้าออกได้อย่างง่ายดาย นกหัวขวานเป็นนกที่มักจะอาศัยอยู่ตามลำพัง พวกมันจะไม่ทำตัว

เป็นฝูงเหมือนนกชนิดอื่น ๆ หากมีนกบุกเข้ามา มันจะส่งเสียง “ปิดปาก” ดังก้องเพื่อเตือน อย่างไรก็ตามตัวเมียยังช่วยเลือกพื้นที่ทำรังเหล่านี้ได้ ส่วนใหญ่มักชอบไม้เนื้ออ่อน ซึ่งในฤดูแล้งต้นไม้เหล่านี้จะทิ้งใบ แต่บางครั้งจะทำรังบนต้นไม้แห้งหรือต้นมะพร้าวหรือต้นปาล์ม

วงศ์นกหัวขวาน พฤติกรรมการวางไข่ที่แปลกคือหลังจากวางไข่แล้ว ตัวผู้เป็นตัวหลักในการฟักตัวและเลี้ยงดูลูก อย่างไรก็ตามนกหัวขวานมักมีโพรงนั่นคือโพรงใด ๆ ในเวลาค่ำมันบินกลับมานอนในโพรงเหล่านี้ตามปกตินกหัวขวานมักจะมีโพรงให้นอน 2-3 ที่เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งรบกวนอื่น ๆ

วงศ์นกหัวขวาน

Family of woodpeckers The bird family in the woodpecker and porpoise family names Picidae as birds that can climb up and down trees as well as vertically. They have short legs and sharp nails. Most have two front toes, 2 back fingers, sharp and strong nails. The tail is usually very hard and wedge-shaped. Used to help support the plants while

They climb up and down the trunks. The woodpecker is a type of bird. Or live in a hollow wood, usually the nesting site will choose to use a strong beak to pierce the plant into a large hole. The size of the bird itself is easy to get in and out. The woodpecker is a bird that usually lives alone. They won’t act.

It is a flock like other birds. If a bird invades It emits a loud “gag” sound to warn. However, the female can also help select these nesting areas. Most often like softwood. Which in the dry season these trees will drop leaves But sometimes they nest on dry trees or coconut trees or palm trees.

Woodpecker family Strange spawning behavior is after spawning. Male is the main incubation and parenting body However, woodpeckers often have burrows, that is, any burrows at dusk, they fly back to sleep in these burrows.As a rule, woodpeckers have a few burrows to protect from other disturbances.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ufa777<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. นกพิราบ
  2. นกเกาะคอน
  3. นกขุนทอง
  4. นกเอี้ยงหัวสีทอง
  5. นกเอี้ยงหงอน