ไก่ป่า

ไก่ป่า

ไก่ป่า
ไก่ป่า

เป็นนกขนาดกลางลำตัวยาว 43 – 76 เซนติเมตร ในประเทศไทยมีพันธุ์ย่อย 2 ชนิดคือไก่ป่าหูขาวและไก่ป่าหูแดง ต่างหูไก่ป่าต่างหูสีขาวตัวผู้ใบหน้าและหงอนขนาดใหญ่มีสีแดงสดหัวคอปีก

และหลังมีสีเหลืองและแดงท้องสีดำหางมีสีดำปนเขียว หางคู่กลางยื่นออกมายาวกว่าหางอื่น ๆ แม่ไก่ตัวเมียมีขนเรียบสีน้ำตาลอมเทาหางสั้นและหงอนเล็กมาก ต่างหูไก่ป่าเป็นสีแดงตัวผู้มีตุ้มหูสีแดง

ที่อยู่อาศัยอาหาร

พบทางตอนใต้ของเอเชียตั้งแต่เชิงเทือกเขาหิมาลัยลงมาถึงปากีสถานอินเดียบังกลาเทศพม่าไทยอินโดจีนจีนตอนใต้มาเลเซียสุมาตราชวาและบาหลี

พฤติกรรมการสืบพันธุ์

อาศัยอยู่ในป่าไผ่ป่าดิบแล้งและป่ารอยต่อระหว่างป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง อาศัยอยู่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ บนพื้นป่าเพศผู้ไม่ชอบร้องเหมือนตัวเมีย มีองครักษ์หญิงหลายคนในฝูงเดียว เพศผู้มักจะขันเป็นช่วง ๆ โดยเฉพาะในตอนเช้าและตอนค่ำ ใช้ชีวิตในเวลากลางวันบนพื้นดินบินได้ไม่ไกลและไม่สูงมาก

It is a medium-sized bird with a body length of 43 – 76 centimeters. In Thailand there are two subspecies: the white-eared grouse and the red-eared grouse. Wild chicken earrings, white earrings, male, large face and crest, bright red in color, head, neck, wings

And the back is yellow and red, the belly is black, the tail is black and green. The middle pair of tails extends longer than the others. The female hens have smooth, grayish-brown hair. The wild chicken earrings are red, the male has red earrings.

Residence, food

Found in southern Asia from the foothills of the Himalayas down to Pakistan, India, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Indochina, southern China, Malaysia, Sumatra, Java and Bali.

Reproductive behavior

Lives in bamboo forests, dry evergreen forests and junctions between dry evergreen and dipterocarp forests. They lived in small groups on the forest floor. Males did not like to sing like females. There were many female guards in one flock. Males tend to binge periodically, especially in the morning and evening. Living in the daytime on the ground, flying not far and not very high.

ไก่ป่า

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก >>> ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<