ไก่ฟ้าสีทอง

ไก่ฟ้าสีทอง เป็นสัตว์ป่าไก่ฟ้าชนิดหนึ่งที่เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงที่สวยงาม เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับชาวภูเขาสูงที่พบในภาคกลางและตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงชิ้นส่วนในปากีสถานอินเดียศรีลังกามีความสวยงามและทนทานต่อสภาพอากาศหนาวเย็นเช่นกัน

ไก่ฟ้าสีทอง เพศผู้จะมีหลายสี (5 สี) แต่ถ้าทองเป็นสีของเต้านมจะเป็นสีแดง ด้านหลังเป็นสีเหลืองและปีกเป็นสีน้ำเงิน ดวงตาเป็นวงแหวนสีน้ำเงิน สำหรับผู้หญิงมีสีน้ำตาลธรรมดา ดวงตาไม่มีวงแหวน เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ 500-700 กรัมมีรูปร่างป้อมและไม่มียอด

ไก่ฟ้าสีทอง สามารถแยกเพศได้เมื่ออายุ 3 เดือน ดูความแตกต่างในวงแหวนของดวงตา สีขนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกว่าผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยประมาณ 1.5-2 ปีจะมีสีเดียวกับไก่ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 2 ปีให้กำเนิดในฤดูร้อนปีละครั้งเท่านั้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ไข่ครั้งละ 5-6 ฟองฟักเป็นเวลา 21-23 วัน

ทุกวันนี้ในประเทศไทยมีวัฒนธรรมการเพาะปลูกแบบฟาร์ม ซึ่งสามารถเลี้ยงได้อย่างอิสระเพราะไม่ถือว่าเป็นสัตว์ที่ถือว่าอยู่ภายใต้การคุ้มครองทางกฎหมาย แต่อย่างใดโดยการเลี้ยงในฟาร์มสามารถวางไข่ได้ตลอดทั้งปีโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20-30 ฟองต่อปี

พร้อมอายุขัย ประมาณ 15 ปีโดยมีราคาขายเป็นสัตว์เลี้ยงที่สวยงามมากถึง 6,000-7,000 บาทต่อคู่ (อายุ 1.5 ปีขึ้นไป) อย่างไรก็ตามราคามีราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอายุของไก่ที่ขายและผสมพันธุ์ซึ่งราคาสูงอาจสูงถึงคู่ละ 400,000-500,000

บาทในอดีตประมาณ 20 ปีที่แล้ว (ตั้งแต่ปี 2555) ไก่ฟ้าทองคำมีราคาขายไม่เกินคู่ละ 1,000 บาทเท่านั้น

ไก่ฟ้าสีทอง

Golden Pheasant is a wild pheasant that is raised as a beautiful pet. It is very popular for highlanders found in the central and western regions of the People’s Republic of China. Including parts in Pakistan, India, Sri Lanka, beautiful and resistant to cold weather as well.

Golden Pheasant , males will have many colors (5 colors), but if gold is the color of the breast, it will be red. The back is yellow and the wings are blue. The eyes are blue rings. For women there is a plain brown color. Ringless eyes When fully grown, it weighs around 500-700 grams, has a turret shape and has no crests.

Golden Pheasant can be separated by gender at the age of 3 months. Look at the differences in the ring of the eyes. The hair color will gradually increase until the average adult, about 1.5-2 years, will have the same color as adult chickens. Adults aged 2 years, only give birth in the summer, once a year, about February-May, 5-6 eggs each time, incubating for 21-23 days.

Today in Thailand there is a culture of farming like farm Which can be raised freely because they are not considered animals that are under legal protection However, the farm can lay eggs all year round, on average 20-30 eggs per year.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<